Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 10 september 2020  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Deze keer geven we in onze nieuwsbrief onze bedenkingen over de tunnelvisie om enkel vaccinatie aan te prijzen als oplossing voor Covid-19. We laten diverse mensen aan het woord.
Verder citeren we enkele open brieven gericht aan de regering van artsen, specialisten, advocaten en economen met hun kritische vragen over het huidige coronabeleid. We zien dat hoe langer hoe meer professionals opstaan en spreken. Als slot vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël en onze agenda. Veel leesijver, een geïnformeerd man/vrouw is er twee waard.

 
         
         
         
  VACCINATIES      
         
 

BELGIË HEEFT EERSTE CORONAVACCIN BEET, MAAR BIJ SCHADELIJKE BIJWERKINGEN DRAAIEN U EN IK ERVOOR OP.

Het farmaceutische bedrijf (AstraZeneca), waar België net de coronavaccins heeft besteld, wil de schadevergoedingen veroorzaakt door schadelijke bijwerkingen van het vaccin niet betalen. Waarom niet? Omdat deze farmaceutische firma vrijstelling van aansprakelijkheid vraagt (en zal krijgen). Eenvoudig gezegd: als het coronavaccin na een paar jaar schadelijke bijwerkingen veroorzaakt, is AstraZeneca beschermd tegen rechtszaken. Dit keurt de Belgische regering goed (Bron >>).

 
         
         
         
 

VACCINATIESCHADE NIET VERZEKERD, e-Prikje juni 2020

Verzekeringen en mutualiteiten staan ook niet garant voor vaccinatieschade. Als mutualiteiten de vaccinaties helpen promoten, moeten ze het ook opnemen in hun risico’s. Daarom: neem contact op met uw mutualiteit en vraag hen expliciet of schade na vaccinatie door hen terugbetaald wordt.  Indien niet: vraag meer uitleg waarom (Bron >>).

 
         
         
         
 

INTERVIEW MET DOKTER GAUBLOMME, augustus 2020 Vrijheid voor het volk

(1u 10 min) De RNA-vaccins tegen Covid-19 zijn de grote kanshebbers. Door het inspuiten van RNA-sequentie van het Covidvirus kan het genetisch materiaal, het DNA van het Covidvirus in ons lichaam aangemaakt worden en doorgegeven worden aan de volgende generatie. Dat kan je geen vaccin meer noemen. Dat komt neer op genetische manipulatie. Dit allemaal om immuniteit op te bouwen. Er is reeds immuniteit door andere coronavirussen opgebouwd. Het vaccin is overbodig.

Polyethyleen wordt gebruikt door Moderna, dit is een synthetische stof die gebruikt wordt als nanotechnologie, om het RNA van het virus binnen in onze cel te loodsen. 70 % van de bevolking is  allergisch  aan polyethyleen. Dat zal veel schade berokkenen.

Bill Gates heeft een patent aangevraagd op nanochips die via vaccins toegediend dienen te worden. Waarom houdt een IT-specialist zich bezig met vaccins? Met nanotechnologie in vaccins kan men mensen een soort ID meegeven. Men kan info van die persoon opslaan. Men kan ook informatie doorgeven, zoals slaapgedrag en emoties beïnvloeden. Men kan de bevolking controleren en manipuleren. Men kan ons genetisch materiaal veranderen.  Waarvoor zal men dit gebruiken?  
Met dit vaccin verliest men zijn persoonlijke vrijheid, het komt neer op een robotisatie van de gehele mensheid door die nanotechnologie. Eenmaal ingeënt raak je die nanotechnologie niet meer kwijt. Dus waarschuw de mensen!
Luister verder (enkel op facebook te vinden) >>

Eerder schreven we hierover:

HENRY KISSINGER & BILL GATES ROEPEN OP TOT MASSAVACCINATIE EN WERELDBESTUUR
Luister verder >>

BILL GATES WIL EEN “DIGITAAL CERTIFICAAT” OM TE IDENTIFICEREN WIE HET COVID-19-VACCIN HEEFT GEHAD
Lees verder>>

ID2020>>

 
     
     
     
 

OPEN BRIEVEN

Er zijn verschillende open brieven van artsen, specialisten, advocaten en economen gericht aan de regering over het huidige coronabeleid. Hier sommen we er enkele op.

* HET CORONAMANIFEST

Dit was het eerste manifest van wetenschappers en cultuurmakers dat bestaat uit 10 gevatte punten en ondertussen getekend is door meer dan 12 000 burgers. Ze vragen meer transparantie bij de beleidskeuze en een publiek debat. Met dit manifest richten ze zich tot de beleidsmakers met de dringende vraag verder paniekvoetbal te vermijden.
Lees verder en teken >>

 

* ARTSEN PLEITEN VOOR EEN OMGEKEERDE LOCKDOWN
 
Het massaal testen en tracen lijkt weinig efficiënt en we pleiten er dan ook voor om deze maatregel niet verder te koppelen aan ‘quarantaine’ en andere maatregelen. Laten we het vertrouwen teruggeven aan de bevolking die kan inschatten of ze een risico hebben gelopen.
Overdreven hygiëne, o.a. het dragen van een mondmasker, belemmert het opbouwen van immuniteit.
Het vaccin als ultieme exitstrategie wordt in vraag gesteld. Voor Sars-Cov-2 is de mutatiegraad nog niet goed bekend. De nevenwerkingen van het vaccin worden niet voldoende onderzocht op lange termijn. Ook op korte termijn waren er bij de testgroep ernstige tot zeer ernstige klachten.
Zweden wordt als goed voorbeeld aangehaald. Ondanks het feit dat er geen maatregelen waren, hebben ze minder overlijdens omwille van Covid-19. Ze roepen op tot het terugkeren naar het oude normaal en bescherming van diegenen die het nodig hebben. Laat de rest van de populatie vrij bewegen (ook binnen de scholen)  zodat de ziekte zich natuurlijk kan verspreiden. Het zal op termijn het virus verzwakken.
Lees verder, zorgverleners kunnen mee ondertekenen >>

 

* OPEN BRIEF VAN ARTSEN EN GEZONDHEIDSPORFESSIONALS AAN ALLE OVERHEDEN VAN BELGIË EN DE BELGISCHE MEDIA.

Hun eisen gaan nog iets verder. Ze stellen de legitimiteit van de huidige adviserende experten die geen open kaart spelen in vraag. Ze vragen een uitgebreid onderzoek waarom die vrijheidsbeperkende maatregelen onnodig in stand worden gehouden. Ze vragen een diepgaand onderzoek naar de rol van de WHO, de mogelijke belangenvermenging en het systematisch censureren van andersluidende meningen in de media.
Lees verder, arts, gezondheidswerker en burger kan tekenen>>

 

* HET HUIDIGE CORONABELEID MOET OMGEGOOID WORDEN

“In een striemende open brief aan de Belgische beleidsmakers kraken meer dan 40 geneeskundige specialisten, advocaten en economen het Covid-19-beleid. Tegelijkertijd wordt de legitimiteit van de adviserende experts in vraag gesteld. Ze eisen nieuwe, multidisciplinaire werkgroepen.
Bij de ondertekenaars staan onder meer gezondheidseconoom Lieven Annemans, economen Geert Noels en Stijn Baert en verschillende artsen”.
‘Het opsluiten van gezonde mensen heeft geen wetenschappelijke basis’.
‘Economisch is al 50 miljard verdampt. Nooit eerder werd zoveel geld geïnvesteerd om zo’n beperkt aantal levens te 'redden'.


De regering nam Annemans op in de vernieuwde Celeval, een adviesorgaan dat ons moet leren leven met het virus. Annemans keert al op zijn stappen terug en zegt dat hij niet de ganse open brief ondersteunt. Hij is voor de test en tracing methode met app, wel van bevestigde besmettingen. Dat belooft niet veel goeds (Bron >>).
Lees verder >>

 

 

* 70 ARTSEN VRAGEN AFSCHAFFING MONDMASKERPLICHT OP SCHOOL: “ALGEMEEN WELZIJN KINDEREN EN JONGEREN STAAT STERK ONDER DRUK”

In een open brief aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vragen zeventig artsen de mondmaskerplicht op school af te schaffen, zowel voor het lerarenkorps als voor de leerlingen. Ze vragen dat de minister zijn werkwijze onmiddellijk omkeert: geen mondmaskerplicht op school, bescherm enkel de risicogroep en geef enkel het advies dat mensen met een eventueel risicoprofiel in overleg gaan met hun arts (Bron >>).
De experten spreken dit alweer tegen maar kunnen geen enkel "randomized" studie  voorleggen waarbij de efficiëntie van het mondmasker tegen Covid-19 bewezen is.

 
     
     
     
  BRIEVEN PATER DANIËL  
     
 

MEER DAN ÉÉN MILJOEN MENSEN IN HASAKA LEIDEN DORST!? 28 augustus 2020, Pater Daniël

Sinds begin van het jaar bezetten de Turken de Syrische streek met het  Alouk station ten oosten van Ras Al-Ayn aan de Syrisch-Turkse grens. Meer dan één miljoen burgers moeten hier water van krijgen, o.a. Tel Tamr en Hasaka. Voortdurend sluiten de  Turken de elektriciteit en het water af, voor dagen of zelfs voor meer dan een week, terwijl de mensen het al moeilijk hebben om aan voldoende  eten te komen.  De regering probeert met behulp van ngo’s water te leveren maar kan onmogelijk in alle noden voorzien. Bovendien is water noodzakelijk voor deze vruchtbare streek ten Noord-Oosten van Syrië. Op deze wijze zou Mesopotamië in een woestijn kunnen veranderen. Ondertussen gaan de Turken wel door met het plunderen van de huizen, de mensen verdrijven, het opleggen van de  Turkse taal en Turks geld. De VN Veiligheidsraad en de VN zwijgen in alle talen. Onze media overigens ook. Eindelijk, gisteravond, na veertien dagen, zijn gelukkig de kranen open  gegaan en hebben de mensen weer water!
Lees verder >>

DE WERELDBEVOLKING CONTROLEREN EN VERMINDEREN, 4 september 2020
Pater Daniël

Met  het  coronavirus  lijkt  de  wereld  helemaal  gek  geworden.  Een  70-tal  medische (top)specialisten  uit  de  hele  wereld  (United  Health  Professionals)  doet  een  dringende oproep  om  alle  angst  af  te  leggen  en  alle  dwangmaatregelen  (afzondering,  afstand houden, mondmaskers, onbetrouwbare tests en gevaarlijke vaccins) omwille van corona onmiddellijk te stoppen. In een nuchtere, wetenschappelijk  goed onderbouwde verklaring van 24 punten leggen zij uit dat deze verplichte maatregelen gebaseerd zijn  op angst, niet op  enige  medische  kennis.  Zij  pleiten  voor  een  dagelijkse  goede  hygiëne  door  het grondig  wassen  van  de  handen.      We  hebben,  zeggen  ze,    al  zovele    virussen  gehad, alsook jaarlijks een seizoensgriep. Hiervoor werden nooit de grondrechten van de burgers afgeschaft  zoals  voor  covid -19.  (Collectif,  2 september 2020)
Lees verder >>

 
     
     
     
 

AGENDA

STEF MINTIENS, NATUURARTS : “NEEM JE GEZONDHEID ZELF IN HANDEN”.

“Het is glashelder, wie zorgt voor een optimale immuniteit hoeft niet bang te zijn van gelijk welk virus. Deze voordracht toont je de weg naar die goede immuniteit…”
Vrijdag 25 september om 20 uur te Brugge.
Meer info >>

 
     
     
     
  ACTIE VIRUSWAANZIN VZW

Viruswaanzin vzw zou graag een grote betoging organiseren in Brussel van meer dan 10 000 mensen, maar ze krijgen niet de goedkeuring van de burgemeester van Brussel. De vele kleine manifestaties hebben niet hetzelfde effect. Schrijft u ook naar de Burgemeester Philippe Close en vraag hem ons recht op vreedzaam protest in te willigen, zoals dit ook in andere landen wordt toegestaan  (kabinet.ph.close@brucity.be). Hier hoort u de oproep van advocaat Michael Verstraete om deze aanvraag te versterken.
Luister verder >>
 
     
     
 

 

 
 

Zowel in ons land als wereldwijd staan professionals op en gaan in tegen het huidige coronabeleid van het WHO en zijn onderdanen. Nu is het ook aan ons om op te staan en vrijuit te spreken en van elke gelegenheid gebruik te maken.
Samen sterk.


 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>