Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 16 januari 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
   


Graag willen we u een voorspoedig nieuw jaar 2018 toe wensen met boeiende uitdagingen om samen met ons tegenstroom te gaan in 2018 indien nodig. Gelukkig zijn er nog veel mooie dingen in het leven die we kunnen omarmen en waarvan we genieten. Vooral zijn we blij met uw steun, vriendschap en bemoediging. We geloven dat goede informatie ons een juist beeld geeft op de gang van zaken in onze maatschappij. Daarom dat tegenstroom u wil blijven informeren, elke keer opnieuw. Het is ook een vreugde om te weten dat u achter ons staat. U kan ons ook financieel steunen door het geven van uw lidmaatschapsgeld 20 euro of een eenmalige gift bij de aanvang van het nieuwe jaar (Steunfonds >>).
Hier volgen de drie nieuwsbrieven van Pater Daniël, die nog even terugblikt op kerst in Syrië, de spannende situatie in Libanon en Iran weergeeft en zijn opinie deelt over het uitroepen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de President Trump van Amerika.

Veel leesgenot.

 
         
         
      KERST IN SYRIË  
   


Uiteindelijk heeft de elite de steun van het volk nodig. Daarom zal het verzet van het gewone volk tegen iedere waanzinnige toename van wapens, vernietigingsmateriaal en oorlog op lange termijn doorslaggevend zijn. Laten we bewust en uitdrukkelijk iedere oorlogspropaganda afwijzen en openlijk kiezen voor vrede, tot heil van gans de mensheid en tot eer van God, in wiens beeld wij allen geschapen zijn. Een vredevol 2018; P. Daniel

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
29 december 2017
Een feestelijke Kerstmis ook voor Syrië
Lees verder >>

 
         
         
      LIBANON EN IRAN  
   


Wel merken we aan de telkens nieuwe ontwikkelingen waarin we terecht komen, dat ze dikwijls leiden naar het oude model: een wereld van ellende, lijden, geweld en oorlog. En telkens ontdekken we dat er in iedere aardse hel ook een stukje hemel schuilt. Daar willen we ons op richten. Dit vraagt van onze kant een voortdurende waakzaamheid en geestelijke vernieuwing, een opbouw van een innerlijke weerstand tegen de wereldse afbraak van de menselijke waardigheid en een openheid voor een echte vrede, die we alleen maar vinden in God, door Jezus Christus.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
5 januari 2018
Van Syrië naar Libanon en Iran
Lees verder >>

 
         
         
      JERUZALEM, HOOFDSTAD VAN ISRAËL  
   

JERUZALEM, DE HOOFDSTAD VAN ISRAËL
De ultraorthodoxe joden en de joden van Jewish United Against Zionisme verwerpen radicaal Israël als joodse staat en dit aards messianisme. Hier vinden we vele honderden rabbijnen die met de sterkste bewoordingen het zionisme afwijzen. Zij willen niet dat het zionisme met het judaïsme verbonden wordt en wensen ook niet vertegenwoordigd te worden door een zionistische regering. Volgens hen is er geen enkele rechtvaardiging om een land met geweld in te nemen. Zij zijn onder de volkeren verspreid en dienen in vrede met deze volken, welke die ook zijn, samen te leven. Hij noemt Israël als joodse staat een “waanidee… Wij hebben geen staat behalve die waarin we wonen”. Netanyahu en Israël zijn zionisten en “hebben niets te maken met het wereld-Jodendom”.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
12 januari 2018
Jeruzalem, hoofdstad van de joodse staat Israël?
Lees verder >>

 
         
         
   

We nodigen u hartelijk uit voor de lezing van Désirée Röver.
Meer info >>

Verspreid dit nieuws gerust naar geïnteresseerden.
Hartelijk dank voor uw interesse en steun.

Samen sterk!