Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 17 april 2021  
  Thema: COVID-vaccins, politieke acties rond pandemiewet en Green pass, een alternatieve nieuwe wereld.  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

De paasvakantie is achter de rug en nog steeds worden we vastgehouden in een halve lockdown. Het vaccin zou de uitweg moeten bieden, maar is dat zo?

  • In de media hoort u vele redenen om u te laten vaccineren. Hebt u eens nagedacht welke redenen u kunnen tegenhouden dit te doen? Hier sommen we er een aantal op.
  • Advocaat Carine Knapen vertelt hoe ze na grote angst voor het virus tot inzicht is gekomen en nu geheel anders tegen het COVID-virus aankijkt.
  • Er is door de regering een ontwerp van pandemiewet voorgesteld. De opmerkingen op dit ontwerp van PV&V kunt u doornemen.
  • De Europarlementariërs moeten algauw stemmen voor of tegen de “Green Pass”. Organisatie viruswaarheid vraagt om een brief naar de Europarlementariërs te sturen.
  • Oproep crowdfunding voor rechtszaken tegen verplichte slimme meters.
  • Pater Daniël somt enkele merkwaardigheden op over wat er gebeurt in Syrië.
  • Twee projecten die werken aan een nieuwe alternatieve wereld stellen we u voor.
  • Als slot vindt u onze agenda.
 
         
         
         
  COVID-VACCINS?!  
         
 

Het volgende artikel vat de verschillende redenen waarom het COVID-vaccin niet te vertrouwen is goed samen. Na het lezen ervan zult u inzien dat het nemen van een vaccin om weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij u blootstelt aan een groot gezondheidsrisico waarvoor u maar bitter weinig voor terugkrijgt.
Lees verder >>

 
         
         
  PIERRE CAPEL – BIJWERKINGEN VACCINS

Pierre Capel laat zien, aan de hand van het vaccinatiebeleid van Groot-Brittanië, welke nevenwerkingen er zijn geregistreerd. Ook legt hij het fenomeen uit waarbij de binding van het COVID-virus aan suboptimale antilichamen de intrede in gastheercellen verbetert en de ziekte doet verergeren bij verzwakte personen (Antibody dependant enhancement).
Luister verder >>
 
         
         
         
  COVID-VIRUS?  
         
 

ZONDAGS APERITIEF MET CARINE KNAPEN, 11 APRIL 2021

Advocaat Carine Knapen, die nu kritische commentaren schrijft op het coronabeleid, vertelt ons hoe ze na grote angst voor het virus tot inzicht is gekomen en nu geheel anders tegen het COVID-virus aankijkt. Een boeiend verhaal. Ga even naar haar blog, het loont de moeite om haar commentaren te lezen (blog >>).
Luister verder >>

 
         
         
     
  POLITIEKE ACTIES  
         
 

PV&V

PV&V, Partij voor vrijheid en vooruitgang, is een nieuwe partij onder leiding van advocaat Michael Verstraete. PV&V wil een politieke stem geven aan alle mensen, groepen en verenigingen die het niet eens zijn met het actuele coronabeleid. U kan de integrale video van het ledencongres van PV&V hier herbekijken (Video>>). U kan hen steunen door lid te worden.
Er is door de regering een ontwerp van pandemiewet voorgesteld. PV&V heeft hun opmerkingen op dit ontwerp overgemaakt aan de volksvertegenwoordigers. Hier vindt u hun voorstellen (Brief>>). Deel dit met politici zodat het debat wordt aangezwengeld.

 
         
         
 

GREEN PASS

Europarlementariërs moeten algauw stemmen voor of tegen de “Green Pass”. Organisatie viruswaarheid vraagt om een brief naar de Europarlementariërs te sturen. De parlementariërs worden enorm slecht geïnformeerd over de rechten die wij als burger hebben en de nadelige gevolgen van de "Green Pass". In de brief waarschuwen ze voor het feit dat de Green Pass het vrij verkeer niet ‘faciliteert’, maar juist belemmert. Wilt u deze brief ook sturen naar de Vlaamse Europarlementariërs?
Lees verder>>

E-mailadressen parlementariërs>>

 
         
         
  JURIDISCHE ACTIE  
         
 

OPROEP CROWDFUNDING RECHTSZAKEN TEGEN VERPLICHTE SLIMME METERS

Er is een explosie aan de gang van draadloze apparatuur, waardoor we de elektromagnetische straling waaraan ieder van ons is blootgesteld. We worden zelfs wettelijk verplicht deze draadloze technologie in onze dagelijkse woon- en werkomgeving toe te laten. Dankzij onze inspanningen heeft de Vlaamse overheid een bekabelde digitale meter voor elektriciteit en gas voorzien, die beschikbaar zal zijn vanaf 1.1.2023.

Waar deze acties niet of onvoldoende succes hebben, zien we ons genoodzaakt om tegen de nieuwe wetgeving in beroep te gaan. Rechtszaken kosten heel veel geld. Wij zijn dankbaar voor uw steun.
Meer info >>

 
         
         
         
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
     
 

ENKELE MERKWAARDIGHEDEN, 9 april 2021
De gewetenloze wreedheid van de VS-bezetter. Terwijl het Syrische volk steeds meer honger lijdt, hebben 38 VS-trucks graan gestolen uit de silo’s van Tal Alou (Hassaka) op donderdag 25 maart. Op paasmaandag zijn ze opnieuw gekomen met 14 trucks om de silo’s leeg te halen. Het afstoken van de oogst was nog niet genoeg. Bovendien bezetten en stelen de VS met hun terroristen 90 % van de Syrische oliebronnen, waar Syrië voor de oorlog 400 000 barrel olie per dag uit haalde (voor 730 miljoen dollar per maand), meer dan genoeg voor eigen energievoorziening en voor 20 % van de kosten van het land.
Lees verder>>
Dit is bijna niet te geloven. Hier vindt u meer uitleg>>

 
         
         
  MERKWAARDIGHEDEN, 16 april 2021
Denemarken herbergt ‘n 35 000 Syrische vluchtelingen. Jeppe Kofod, minister van buitenlandse zaken, stelt dat er ondanks de oorlog toch ook veilige plaatsen zijn in Syrië. Daarom zullen Syriërs, die willen terugkeren om hun land weer op te bouwen, financiële steun krijgen. Het is het eerste teken van goodwill vanuit Europa. Onmiddellijk volgt hierop zwaar protest van het UNHCR (vluchtelingenorganisatie VN)! De “internationale gemeenschap” wil in niets meehelpen aan de wederopbouw van Syrië.
Lees verder >>
 
         
         
         
  EEN NIEUWE VREEDZAME WERELD  
         
 

URA-PLATFORM

Het URA-platform is nu open voor de wereld. Na een succesvolle lancering op kleine schaal is het URA-platform nu geopend voor iedereen. Het URA-platform is een ontmoetingsplek voor bedrijven en particulieren om innovatie, bezieling, vraag en aanbod met elkaar te delen. Het URA-platform maakt een vreedzame transitie naar een nieuwe wereld mogelijk. Doe je mee?
Lees meer over de URA of open je eigen rekening als eerste stap naar een nieuwe vreedzame wereld.

 
         
         
 

VRIJLAND, EEN ALTERNATIEVE SAMENLEVING

Steeds meer lijkt het er op dat de maatschappij voor heel lange tijd zal opgedeeld worden in corona-gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Met een duidelijk onderscheid qua behandeling door de overheid. Als de niet-gevaccineerden zoals gevreesd de nieuwe paria’s, de nieuwe melaatsen van de samenleving zullen vormen, dan is het aan ons ons -want ik zal er absoluut zeker één van zijn - om na te denken over hoe we die toestand best kunnen overleven, ja zelfs benutten in ons voordeel. Hoe zal onze wereld van morgen, ons Tomorrowland, er uitzien? Hoe kunnen we die wereld het best organiseren?

Uitnodiging >>

Hoe zal onze wereld van morgen, ons Vrijland, er uitzien? >>

 
         
         
         
  AGENDA  
     
 

Zondag 18 april, CYCLE FOR FREEDOM
Meer info >>
Praktische info: WWDBelgium.com/wwd18-4

Zaterdag 15 mei is er terug een World Wide Demonstration in meer dan 40 landen.
Info >>

Alle acties vind je hier: WWDBelgium.com/calendar>>
Wilt u samen gaan, stuur een mail.

 
     
     
     
  We hopen velen te ontmoeten op de acties die georganiseerd worden. Het wordt tijd dat we laten horen en zien dat we een ander coronabeleid willen. Volg de agenda van WWD en kijk waar u kan meedoen. En als u wat tijd vindt, kruip in de pen en schrijf de Europarlementariërs aan. Stuur de mail gerust door. Dank alvast.  
     
     
     
 

Stuur de nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden, zodat meer mensen geïnformeerd worden.

Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>