Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom februari 2021  
  Thema: Het COVID-vaccin, de Great Reset.  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Vooreerst som ik de thema’s op die aan bod komen in de nieuwsbrief, zo kan u wat grasduinen in de nieuwsbrief.

 

 • De staatsvirologen kruisen de degens met artsen, advocaten, BV’s...
 • Facebook steunt de opinie van de WHO en elke dissidente stem moet wijken.
 • Hoe komt het dat men over een corona ‘pandemie’ spreekt terwijl het sterftecijfers amper 0,23 % bedraagt?
 • Hoe komt het dat andere infectieziekten van de radar verdwijnen?
 • Wat vertellen de huidige coronacijfers ons?
 • Acerta, een website voor ondernemers, spreekt duidelijke taal wat betreft de regelgeving rond vaccinatie.
 • Verhoogt het Pfizer-vaccin het risico op besmettingen en overlijdens door Covid-19?
 • Welke bijwerkingen worden er vastgesteld op VAERS?
 • Waarom doen er vier Afrikaanse landen niet mee met de vaccinatiecampagne?
 • Landen in armoede bereiken  groepsimmuniteit.
 • Covid-19, the Great Reset. Wat houdt dit in?
 • We laten socioloog Filip Van Houte aan het woord die zijn visie weergeeft op de werking en doelstellingen van het WEF.
 • Hoe komt het dat de WHO zo’n macht kan uitoefenen op de 168 aangesloten landen?
 • In de nieuwsbrieven van P. Maes vindt u o.a. een oproep om de onwettige en onmenselijke sancties op te heffen voor het land Syrië en een anekdote van Jérôme Lejeune.
 • Als slot vindt u onze agenda, de acties en een petitie. U kan zich inschrijven voor de zoommeeting met advocaat Carine Knapen.
 
         
         
         
  INFORMATIEOORLOG.  
         
 

Facebook verklaart dat ze alle desinformatie over vaccins zal verwijderen en geeft 99 000 000€ aan overheden (Bron>>) (Bron>>).  Blijkbaar is enkel wat de overheid beweert de waarheid. Het wordt gevaarlijk als de politiek de waarheid over de inhoud van de wetenschap bepaalt en de vrije mening van vele wetenschappers met kennis en ervaring wordt afgedaan als waardeloos.

‘Vlaanderen is zorg’ komt met eenvoudige tabellen en pasklare antwoorden over de brug om de burger te overtuigen. Maar het echte debat wordt niet gevoerd (Bron>>). Dokter Hilde De Smet mocht dan uiteindelijk in de zevende dag deelnemen aan een debat. Maar ze heeft weinig kunnen zeggen, de staatsviroloog Pierre Van Damme daarentegen kwam ruim aan bod.

BV's komen uit de kast en vertellen wat ze vinden van de coronamaatregelen, ook Peter en Tine (Bron>>). Peter werd nadien als nazi weggezet door een journalist. Op ieder die iets kritisch durft te zeggen pleegt men karaktermoord.

De vertegenwoordigers van de Belgische advocaten vragen een democratisch debat over de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Dat doen ze in een opiniestuk in De Standaard. Door het gebrek aan rechtsgrond van een ministerieel besluit is er volgens hen een te grote willekeur in de rechtspraak bij de coronaregels (Bron>>).

 
         
         
         
  EPIDEMIE - PANDEMIE  
         
 

Wist u dat men de definitie voor pandemie gewijzigd heeft begin 2020? Anders was er nooit sprake van een pandemie, maar van een coronagolf, zoals we een griepgolf gehad hebben.
De definitie van het woord pandemie is in 2009 doelbewust  aangepast. Vanaf dat moment is niet langer het sterftecijfer als gevolg van een bepaalde ziekte de bepalende factor voor beleidsvorming, maar de snelheid waarmee een ziekte zich verspreidt. Opeens is het zogenoemde R-getal (reproductiegetal) de allerbelangrijkste factor geworden in plaats van de ziekte zelf. En dat betekent dat opeens het aantonen van wat een “besmetting” wordt genoemd, of ook soms “een nieuw geval”, belangrijk is geworden. Niet eens of iemand ziek is of niet.

Opeens is het aantonen van een heel klein stukje RNA (dat is het DNA van een virus) in iemands lichaam de rechtvaardiging geworden voor het totaal sociaal isoleren van die persoon, voor masker-draagplicht, 1½ meter, avondklok, demonstratieverbod, winkel-, school- en bedrijfssluitingen, enzovoorts.  Er is dus geen pandemie en zelfs geen epidemie. Er is een jaarlijks terugkerende griepvlaag.

‘Testen heeft geen enkele zin als je geen symptomen hebt, zegt minister-president Rutten (Bron>>). Maar toch blijft men testen ook al heeft men geen symptomen.  Dit is, zoals boven aangegeven, om de vereiste aantallen voor een pandemie te bekomen.

 
         
         
     
  GRIEP EN ANDERE INFECTIEZIEKTEN VERDWIJNEN OP DE GRAFIEKEN  
         
 

En plotseling is de griep verdwenen. Wat is er aan de hand? De griep heeft tijdens het voorjaar van 2020 in België harder toegeslagen dan de voorgaande jaren ( ja, op hetzelfde moment als corona de kop opstak ). Dat is door Sciensano in een niet mis te verstane grafiek gezet. Maar tijdens het voorjaar van 2021 is de curve plat. Als je de casussen griep telt voor coronapatiënten, dan bekom je dit (Bron>>).
Toch vreemd dat ook mycoplasma, para-influenza, adenovirussen uit de grafieken van ons land verdwenen zijn. Dit zou zogezegd te wijten zijn aan de preventiemaatregelen.  Dokter Hilde De Smet legt uit dat nog enkel op corona getest wordt en niet op de andere infectieziekten, vandaar dat elke infectie wordt toegeschreven aan corona.

 
         
         
         
  UPDATE 13 FEBRUARI 2021  
         
 

Het sterftecijfer is nu normaal vergeleken met de voorbije 10-jaar. De ziekenhuisbezetting is lager dan in 2010. De positiviteitsratio blijft schommelen rond 5 %, zelfs iets lager als men de dubbele testen eruit haalt. België staat op de 39ste plaats op de wereldranglijst wat  nieuwe overlijdens betreft. Waarom blijft men deze lockdown aanhouden? Het wordt tijd dat men de economie opengooit. Anders zullen vele horecazaken en bedrijven sneuvelen.
Lees verder>>

 
         
         
         
  COVID-VACCIN  
     
  WERKGEVER EN VERPLICHTEN VACCIN: DO'S & DON'TS (bron Acerta, website voor zelfstandigen)
Belangrijk is te weten dat uw werkgever u niet kan verplichten zich te laten vaccineren. Dit vindt u zelfs in de officiële opsomming van de reglementen rond vaccinatie. Aangezien er geen vaccinatieverplichting is, kunnen werkgevers hun medewerkers NIET weigeren op de werkvloer. Kortom, je mag uw werknemer NIET om een bewijs van vaccinatie vragen én zelfs NIET vragen of hij/zij wel gevaccineerd is. Een lijst bijhouden met wel- en niet-gevaccineerde medewerkers mag dus ook NIET... De werkgever mag GEEN medewerkers straffen die zich niet laten vaccineren of die anderen besmetten (behalve als de besmetting het gevolg is van het niet respecteren van de geldende preventieve en beschermingsmaatregelen). De werkgever mag GEEN medewerkers belonen die zich wél laten vaccineren (bijvoorbeeld door een specifieke premie te voorzien). Een werknemer een andere functie geven, of hem zelfs ontslaan vanwege een niet-vaccinatie mag NIET. (Bron>>).
 
         
         
         
  STEEDS WEDERKERENDE PATRONEN  
         
 

Opvallend is dat er in drie WZC besmettingen waren vastgesteld met helaas behoorlijk wat ziekenhuisopnames en overlijdens op korte termijn na de eerste vaccinatie. Voordien waren deze WZC coronavrij (Bron>>). De overheid doet geen onderzoek. WZC Westende stelt de tweede vaccinatie uit (Bron>>).

 
         
         
         
  VERHOOGT HET PFIZER-VACCIN HET RISICO OP BESMETTING EN OVERLIJDEN DOOR COVID-19?  
         
 

De rode lijn toont de start met vaccineren aan. De aanzienlijke en gelijktijdige toename van de dagelijkse besmetting en sterfgevallen na vaccinatie is zeer verontrustend. Het bevestigt dat de vergunningen voor het in de handel brengen van vaccins voorbarig zijn geweest. Een vaccin voorwaardelijk vrijgeven als het nog in de proeffase zit is gevaarlijk.

 
         
         
         
  VEEL BIJWERKINGEN EN NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN WORDEN GESIGNALEERD OP VAERS.  
         
 

Zoveel Belgen kregen last van het coronavaccin. 264 officiële meldingen van bijwerkingen waarvan 37 ernstig en 14 doden kort na vaccinatie.
In de US werden door VAERS ( onderzoeksafdeling van het CDC ) al meer dan 205 doden geregistreerd en ruim 182.000 ernstige opgelijste bijwerkingen.
In Noorwegen werden ook al meer dan 29 doden door vaccinatie geregistreerd.
UK en diverse andere landen idem dito. Sommige landen hebben de vaccinatie opgeschort omdat er te veel schadegevallen zijn. Zij wensen dat er eerst verder onderzoek wordt gedaan (Bron>>). Niemand stelt zich blijkbaar ook de vraag hoe het komt dat er kort na de eerste vaccinatie tal van mensen sterven (niet alleen bejaarden maar ook jongere mensen). De overgrote meerderheid schijnt de uitleg van de experten zonder meer aan te nemen.  Sterven VOOR vaccinatie is per definitie door corona en sterven NA vaccinatie ligt aan de ouderdom of onderliggende aandoeningen.

Ook neurologische aandoeningen worden meermaals gesignaleerd. Dit is iets wat de burger moet zien (Bron>>).
 
         
         
         
  WETENSCHAPPELIJKE STUDIES  
         
  Een studie geplaatst op 28 oktober 2020 op wetenschappelijke site PUBMED.GOV toont aan dat C19 vaccins de ontvangers van het vaccin gevoeliger maken voor meerdere ernstige ziekten dan wanneer ze niet gevaccineerd zouden zijn (Bron>>). ADE (Antibody Dependent Enhancement) is een veel voorkomend probleem. Wanneer ADE optreedt in een individu, kan zijn reactie op het virus erger zijn dan indien deze persoon geen antilichamen ontwikkeld had. Dit kan een hyperinflammatie  reactie veroorzaken, een cytokinestorm, en een verstoring van het immuunsysteem waardoor het virus meer schade kan aanbrengen aan onze longen of andere organen (Bron>>).
En toch blijft men artsen deontologisch verplichten het COVID-vaccin aan te bevelen, zo niet kunnen er sancties volgen (Bron>>).
 
         
         
  De resultaten van een studie met peerreview ( dus bewezen door tegenonderzoek ) van 01.10.2020 op PEER toonden een positieve associatie tussen COVID-19 doden en het vaccineren met het griepvaccin van mensen boven de 65 jaar (Bron>>).  En toch blijft men  het griepvaccin aanbevelen.  
         
         
         
  KRUISIMMUNITEIT - GROEPSIMMUNITEIT  
         
  Verschillende onderzoeken wijzen erop dat in landen waar het houden van maatregelen onmogelijk is, door armoede en dus niet genieten van hygiënische voorzieningen, een sterke kruisimmuniteit aanwezig is door contact met andere coronavirussen binnen de populatie (Bron>>). Onze overhygiënische maatregelen beperken de groei van de natuurlijke kruisimmuniteit.
Wit-Rusland waar "rampen" gingen gebeuren omdat er geen maatregelen werden opgelegd, heeft meer dan 10 keer minder doden dan België (Bron>>).
 
         
         
         
  VIER AFRIKAANSE LANDEN VERWERPEN DE VACCINATIESTRATEGIE.  
         
 

Er zijn vier Afrikaanse landen die het vaccinatieprogramma, opgelegd door het WHO, weigeren: Eritrea, Burundi, Madagascar en Tanzania (Bron>>).
Tanzania houdt zich ook niet aan de veiligheidsmaatregelen en stelt geen lockdown in,  dit tot ergernis van de WHO. De president roept zijn bevolking op om gezond te leven en te eten.

 
         
         
         
  GREAT RESET  
         
 

BOEK COVID-19, THE GREAT RESET
Klaus Schwab heeft (al vóór 2019) Covid-19 ingepland als opstapje voor “The Great Reset”. In zijn boek “COVID-19: The Great Reset” beschrijft hij zijn doelstellingen, netjes verpakt. Hier vindt u de link naar het boek, u kan het online lezen >>

 

GEHOORZAME POLITICI VOEREN WEF-PLANNEN UIT.
Het World Economic Forum (WEF) waarvan Klaus Schwab voorzitter is, koppelt politici, beleidsmakers en multinationale bedrijven aan elkaar om “Global Control” vorm te geven.

Nationale Politici committeren zich aan de WEF plannen. Alleen dan bereik je één globale macht voor de hele wereld. De macht/zeggenschap van de naties moet hiervoor inboeten. Elke natie die zich niet aanpast aan de plannen van de WEF wordt geboycot. Men gaat de regeringsleider in een slecht daglicht zetten door o.a. valse beschuldigingen, men stookt er verdeeldheid en chaos en zo forceert men een regeringswissel. Aanslagen worden gepleegd, als het nodig is voert men er zelfs oorlog. Irak, Libië, VS waren zo’n landen waar een regeringswissel werd geforceerd. Nu gebeurt dit in Syrië, Venezuela, Yemen, Brazilië, Wit-Rusland.  Is Myanmar terug zo’n geval?
 
         
         
         
  GLOBALE CONTROLE  
         
 

Klaus Schwab vindt dat de wereld deze globale controle nodig heeft. Het democratisch proces hierin is zoek. Het wordt een totalitaire macht.
Anno 2020 zijn veel plannen van Klaus Schwab realiteit; het WEF is inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan, bestaande uit miljardairs (uit o.a. multinationaal bankwezen, farmacie, tech- en mediareuzen) die samen met nationale overheden aan de WEF-plannen werken en elkaar diensten verlenen.
In economische (en politieke!) zin beheersen de WEF partners de westerse wereld al volledig.

Zo’n concentratie van ongekende macht was er nooit eerder in de wereldgeschiedenis.
 
         
         
         
  DE MACHT VAN HET WHO ALS ONDERDEEL VAN WEF  
         
  De regeringen zijn geketend aan verdragen met de WHO (World Health Organisation) die ze reeds in 2005 ondertekenden.  En in 2018 werd dat nog eens bevestigd.  Hoe deze verdragen tot stand kwamen kan u beluisteren in het verboden jaaroverzicht 2020 vanaf 1u31 met Prof Kees Van der Pijl (Bron>>).
The Global Preparedness Monitoring Board(GPBM) zorgt ervoor dat de instructies van de WHO door de 168 landen worden opgevolgd (Bron>>).
 
         
         
         
 

THE GREAT RESET, MENSEN WETEN WEL BETER!  
Pieter Stuurman en Filip van Houte, 21 januari 2021

Filip Van Houte is socioloog van opleiding, coach onlinebusiness en geeft zijn visie over de werking en doelstellingen van het WEF. Tegenstroom heeft deze video samengevat.

 • WEF heeft 17 ontwikkelingsdoelen.  Deze doelen zijn mooi verpakt maar wat houden ze precies in?
 • WEF is geen democratie maar een dictatuur.
 • Build back better! Dus eerst willen ze de kleinhandel, de macht van naties afbreken zodat de grote bedrijven en globalistische instituten de macht kunnen overnemen. De naties en individuen moeten wandelen in de voorgeschreven vrijheid.
 • De nieuwe technologieën  zorgen voor digitale instrumenten die de ‘global governance’ mogelijk maken. Men creëert digitale noden in plaats van menselijke noden.
 • De Staat zegt wat juist is. Surveillance kapitalisme, men zegt hoeveel vlees je mag eten, hoeveel je mag vliegen, … omwille van het beperken van CO2.
 • Ideologische dictatuur. Het kerngezin, man-vrouwrelaties staan onder druk. De overheidsbemoeienis van de Staat zal toenemen.
 • Men kiest voor stakeholder-kapitalisme waarbij de belanghebbenden het beleid sturen.

Bekijk deze video>>
Samenvatting>>

 
         
         
         
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
         
 

EEN BLACK-OUT VAN DE WESTERSE MEDIA , 19 februari 2021
Hun verzonnen verhalen van het Russische en Syrische leger dat scholen en ziekenhuizen bombardeert en chemische aanvallen uitvoert neemt alle ruimte al in, prachtig geïllustreerd met Hollywoodbeelden van de Witte [Sc]Helmen die een bloedend kind uit het puin halen. Zij willen vooral hun eigen waanbeeld overeind houden, nl. dat het Syrische volk in ellende leeft omwille van “het regime” en dat regime moet met militair geweld omver geworpen worden. En zo kunnen ze zorgen dat de superbazen van de wapenindustrie steeds rijker worden
Lees verder >>

DE ALGEMENE OPVATTING EN “FAKE NEWS”, 12 februari 2021
CitizenGo lanceerde een petitie om eindelijk eens die hatelijke, onwettige en onmenselijke sancties op te heffen (petitie>>). En het Syrische volk zelf blijft weerstand bieden tegen die mogendheden met hun terroristen, hoe machtig ze ook mogen zijn.
Lees verder >>

DE STEM VAN DE STEMLOZEN,  5 februari 2021
Op 3 oktober 1969, kreeg Jérôme Lejeune in San Francisco, Californië de hoogste onderscheiding in de genetica, de William Allan Memorial Award. Tegen de verwachting en het verlangen van zijn belangrijk wetenschappelijk publiek in, pleitte hij in zijn toespraak voor de onbetwistbare erkenning van de menselijke waardigheid van het embryo vanaf de ontvangenis. Dit veroorzaakte een zodanige aardbeving dat hij voortaan wereldwijd en radicaal geboycot werd.
Lees verder >>

 
         
     
     
  AGENDA  
         
 

ZOOMMEETING - JURIDISCHE VRAGEN ROND DE OVERHEIDSMAATREGELEN GENOMEN IN HET KADER VAN DE CORONASITUATIE met Advocaat Carine Knapen.
Vrijdag 12 maart van 19u30 tot 22u, Organisatie Tegenstroom.

Tijdens dit webinar zal Carine de wettelijke onregelmatigheden sinds het begin van de crisis toelichten, duiden welke acties hiertegen kunnen ondernomen worden en juridische vragen van deelnemers beantwoorden.
Meer info >>

 
     
     
     
  ACTIE HANDS FOR FREEDOM  
     
   
     
     
     
  TE KOOP: ORANJE HESJES MET EEN DUIDELIJKE BOODSCHAP:   
     
  Ze zijn niet bedoeld als ontkenning van het coronaprobleem, maar als kritiek op de aanpak van de overheid.  Ze zijn een duidelijk signaal van herkenbaarheid, hoop, verbondenheid, vastberadenheid en positiviteit.  Met deze hesjes willen we een statement maken, zichtbaar zijn in de samenleving.  De hesjes zijn beschikbaar in twee maten: M en L.  Te bestellen via krisgaublomme(@)gmail.com
Kostprijs: 10 € per stuk.  Rek nr. BE03 0014 6478 6084 van Kris Gaublomme.
 
   
     
     
     
  PETITIE GESTART DOOR  “JOODSE, MOSLIM EN CHRISTELIJKE BURGERS.” ‘BEVRIJD DE EREDIENSTEN’
De vraag is: “Daarom dringen wij erop aan dat de limiet van 15 personen wordt gewijzigd en dat rekening wordt gehouden met de oppervlakte van de  gebedshuizen.”
Petitie>>
 
     
     
     
     
     
 

Deel deze nieuwsbrief gerust met uw kennissen. En sluit u aan, als u dat wenst, bij de zoommeeting en/of een wandeling. Voor de wandeling hoeft u zich niet in te schrijven.
Nodig ook mensen uit die met vragen zitten naar de zoommeeting. Advocaat Carine Knapen legt niet enkel het juridisch aspect uit, maar wijst ook naar de pijnpunten waar de virologen en de politiek falen.
Hang de poster op ‘Stop de gijzeling’ of laat de affiche op facebook rondgaan.
Dank alvast!

Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>