Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 29 januari 2021  
  Thema: Polarisatie in het COVID-DEBAT, het VACCINATIE-protocol wordt opgelegd aan de artsen.  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Vooreerst schetsen we kort de huidige grimmige situatie omwille van het opschroeven van de coronamaatregelen ondanks een lage besmettingsgraad en de groeiende weerstand van de bevolking.
De eerste loftrompetten van de regeringsleiders naar aanleiding van het digitaal World Economic Forum lijken eenstemmig.
In de volgende nieuwsbrief bespreken we het boek ‘COVID-19 The Great Reset.
De angst voor COVID-mutanten wordt opgedreven en algehele vaccinatie lijkt de enige uitkomst.
De Britse variant zorgt niet voor meer besmettingen. En dat er een stijgende besmetting is bij kinderen klopt ook niet (Bron>>)
Hiervoor wordt de aloude kennis van het natuurlijk verwerven van groepsimmuniteit  afgeschreven en worden artsen deontologisch verplicht de vaccinatieprotocollen te volgen. De eerste reacties van de vaccinatie komen binnen.
Als slot vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël. Hij doet een oproep tot behoud van menswaardigheid binnen de WZC ondanks COVID-19. Ook het aanhoudend terrorisme dat Syrië vernietigt komt aan bod.

 
         
         
         
  DE SFEER WORDT GRIMMIGER.  
         
  Wie niet de politiek correcte protocollen volgt betreffende corona wordt aangepakt. Advocaat Verstraeten wordt als complotdenker aanzien door de rechter omdat hij het woord ‘staatsvirologen’ heeft gebruikt in zijn betoog (Bron>>).
En een ander advocaat (Bron>>) met bijna 20 000 volgers in enkele weken, is een sekteleider, omdat ze COVID-maatregelen en de cijfers van Sciensano kritisch beoordeelt.
Artsen die de Covid-19 protocollen niet aanbevelen worden ontslagen (Bron>>).
Een betoging van honderd man tegen de coronamaatregelen die zondag zou doorgaan te Brussel werd gisteren plots verboden. Betogen met duizenden kan wel in Wenen, Griekenland … (Bron>>).
De confrontatie tussen betogers en de politie is steeds grimmiger. Er zijn veel getuigenissen en filmpjes op sociale media van mensen die hardhandig werden aangepakt. Sommige betogingen worden agressiever. Men vermoedt dat er infiltranten zijn onder de betogers die het geweld aanstoken, zodat alle deelnemers in diskrediet worden gebracht. Viruswaarheid wil dit onderzoeken. Zij roepen nochtans op tot vreedzame betogingen (Bron>>).
 
         
         
         
  KLAUS SCHWAB HEEFT VOLGZAME ONDERDANEN  
         
 

Minister de Croo wil het fakenews van politici en drukpers strenger aanpakken door de grondwet aan te passen. Mag men nog oppositie voeren of zijn we terecht gekomen in een totalitaire staat? Dat de federale regering amper door 1,2 % van de bevolking is vertegenwoordigd is geen fake news. Van de 18 bestuurders van het land zijn er 10 niet verkozen door het volk (Bron>>). Mag dat nog gezegd worden?
Desondanks prijst de koning in zijn nieuwjaarspeech de federale regering de hemel in (Journaal donderdag 28 januari). De regeringsleiders prijzen op hun beurt Klaus Schwab, de voorzitter van het World Economisch Forum, de hemel in.

ALEXANDER DE CROO zegt dat hij blij was aanwezig te zijn bij de lancering van het boek van Klaus Schwab ‘Covid-19, the Great Reset’ tijdens de digitale conferentie van het World Economic Forum (Bron>>).
“Now is the time to build back Better” is een slogan, die de regeringsleiders die Klaus Schwab getrouw volgen, nu in de mond nemen (Bron>>), zoals PRESIDENT BIDEN en PREMIER RUTTE (Bron>>). Rutte ziet corona opeens als “unique opportunity” om door te pakken met mondiale afspraken over klimaatbeleid en “inclusive recovery”.
Blijkbaar  luisteren de regeringsleiders liever  naar de top dan de basis.

De huidige PAUS FRANCISCUS heeft ook een alliantie gevormd met de belangrijkste mensen in het wereldwijde financiële systeem onder leiding van de adellijke bankiersfamilie, Rothschild. De nieuwe alliantie heet  “Council for Inclusive Capitalism with the Vatican” (Bron>>). Is Paus Franciscus tot partner gekozen om de Rothschild’s groep van megakapitalisten “morele” geloofwaardigheid te geven?

In ESTLAND, ITALIË EN NEDERLAND zijn de regeringen op éénzelfde dag gevallen. Opmerkelijk! De noodregeringen hebben dan blijkbaar minder last van de oppositie. Nu wil Nederland bovendien nog de verkiezingen uitstellen. Zijn de machtspartijen bang voor represailles?

 
         
         
     
  OPENBAARHEID VAN BESTUUR  
         
 

Carine Knapen vraagt meer openbaarheid van bestuur van Sciensano. Welke labo’s nemen PCR-testen af? Hoe worden deze cijfers doorgegeven, verwerkt? Daar komt tot nu toe geen antwoord op.
Het aantal besmettingen, ziekenhuizen en overlijdens stijgen opnieuw, schrijft het overlegcomité op 19 januari. Bij nader toezien is dat niet het geval. Ziehier de uitleg van Carine Knapen die gestoeld is op cijfers van Sciensano (Bron>>). Blijkbaar worden deze cijfers naar eigen goedkeuren geïnterpreteerd.

Covid-19 statistieken laten duidelijk zien dat de ziekenhuisopnames in 2020 lager zijn dan in 2019 (Bron>>). Ook deze cijfers lieten lang op zich wachten.

 
         
  MUTANT GROOT-BRITTANNIË
Het grote gevaar dat komt van Groot-Brittannië is nog steeds niet bewezen. Toch blijft men de maatregelen opschroeven. De Britse variant zou eerst tot 70 %, nu tot 30 % besmettelijker zijn, maar zorgt niet voor meer ziektes en ziekenhuisopnames volgens Marc van Ranst (Bron>>). Waarom dan deze alarmsignalen? Het lijkt erop dat men de angst opdrijft opdat veel mensen zich zouden laten vaccineren …
 
         
         
         
  VACCINATIE  
         
 

‘HET VACCIN GEEFT ONZE VRIJHEID TERUG’. Dat is de nieuwe slogan die je overal ziet verschijnen, maar die niet de waarheid weergeeft. Ook na vaccinatie moet men de Covid-regels blijven respecteren. Alles wordt in het werk gezet om de vaccinatie vlekkeloos te laten verlopen.

‘Het wordt de DEONTOLOGISCHE PLICHT VAN ARTSEN OM DE CORONVACCINS AAN TE BEVELEN’. Dit is een advies van de Orde der Artsen aan alle dokters in ons land. Tegen antivaxdokters, die het nut of de veiligheid van de vaccins in twijfel trekken, zal ‘streng worden opgetreden’ (Bron>>). Blijkbaar mag een arts zijn geweten niet meer volgen.

Het sterftecijfer door COVID-19 is 0,23 % en 0,05 % onder de 70 jaar. Dus het toedienen van en vaccin is eigenlijk geen must. Bovendien is de efficiëntie van het vaccin niet bewezen tegen een ernstige COVID-besmetting. De bijwerkingen, zoals auto-immuunreacties, onvruchtbaarheid, allergische reacties ... zijn nog niet voldoende in kaart gebracht. Pfizer is bezig met een proefproject. EMA heeft een VOORWAARDELIJKE goedkeuring gegeven voor de commercialisering van het PFIZER-vaccin! De eindresultaten worden verwacht in 2022! Voortdurend horen we van schadelijke bijwerkingen, sterften na vaccinatie. Het mRNA-vaccins is nieuw. De proeven op dieren heeft men niet uitgevoerd omwille van de spoedprocedure. En dan deze deontologische plicht opleggen aan artsen???

Hier vindt u een analyse opgemaakt door DOCS4OPENDEBATE van de in België goedgekeurde COVID-19 vaccins wat betreft hun bijwerkingen en werkzaamheid, en van de aansprakelijkheid van de arts. Dit document is gericht aan de artsen, maar geeft ook u alle informatie die we op dit moment beschikbaar hebben. En hier is een formulier dat u aan de arts, die het vaccin toedient, kan voorleggen ter ondertekening, nadat hij of zij het eerste document doorgenomen heeft.

De WHO verandert in juni 2020 de definitie van groepsimmuniteit. Zij stellen: ‘VACCINATIE IS DE ENIGE MANIER OM KUDDE-IMMUNITEIT TE BEREIKEN VOOR COVID-19.’ De nieuwe definitie is in strijd met de lang gevestigde wetenschap die zegt dat kudde-immuniteit optreedt wanneer een virus is verspreid binnen een populatie en hierdoor voldoende mensen immuniteit bezitten, zodat de infectieziekte zich moeilijk verder kan verspreiden en zo de zwakkeren worden beschermd(Bron>>). Zweden maakt  gebruik van deze strategie.

 
         
         
         
  RESULTAAT NA VACCINATIE  
     
  In de drie landen (Israël, Noorwegen, de VS) zijn na de vaccinatie de besmetting  met COVID-19 én de sterfgevallen spectaculair gestegen, wat we tevens langs andere wegen vernemen (Bron>>)(Bron>>).
Op 17 januari waren na de vaccinatie met het Pfizer product in Noorwegen al 29 mensen gestorven, hebben in Israël 13 mensen een lichte gezichtsverlamming en na vaccinatie zijn 12.400 mensen positief getest (!), is een dokter van 56 jaar in Miami (VS) gestorven wat erkend werd als gevolg van de vaccinatie en moesten in de VS   honderden mensen in de spoeddienst opgenomen worden(Bron >>).

Ook in België zijn er bijwerkingen en sterften. Maar in de seculiere media vinden ze ofwel dat de bijwerkingen binnen de perken blijven, ofwel linken ze de sterften niet aan het vaccin.
Dit zullen we zeker opvolgen.
 
         
         
         
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
         
 

DE MILITAIRE BASIS Al-TANF, 15 januari 2020
De VS hebben nooit werk gemaakt van de strijd tegen het internationaal terrorisme, integendeel. Hun doel blijft Syrië ontwrichten en zijn bondgenoten Rusland en Iran bestrijden. Nu hebben de VS blijkbaar enkele tientallen kopstukken van IS overgebracht naar hun basis in al Tanf. Hiermee kunnen ze de slapende cellen van IS helpen om aanslagen te blijven plegen tegen het Syrische leger en het volk.
Lees verder >>

DE WAARHEID ACHTER COVID, 22 januari 2020
De vraag blijft: hoe is het mogelijk dat door een hysterische angst zovele mensen aanvaarden dat de waardigheid van de mensen vernietigd wordt onder het voorwendsel van “de zorg voor de volksgezondheid”?
Lees verder>>

 
         
     
     
  AGENDA  
         
 

ZOOMMEETING - CORONA-UPDATE:
VACCINS, BEHANDELING EN PREVENTIE, …

DOOR DOKTER HILDE DE SMET

Vrijdag 12 februari van 19 u30 tot 22 u
Meer info + inschrijven >>

 
     
     
     
 

Schrijf u tijdig in voor de zoommeeting als u er bij wil zijn. Nodig gerust ook mensen uit die minder op de hoogte zijn. Deel de informatie met uw vrienden, zodat ook zij de tegenstem horen. Dank alvast!

Samen sterk!

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>