Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 23 december 2020  
  Thema: Gebrek aan een open eerlijk debat/transparantie - COVID-vaccins: bezwaren – dr. Carrie Madej  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

Mogen we blindelings de politiek, de media, de wetenschap vertrouwen? Het is de weg van de minste weerstand, maar toch is een kritische geest belangrijk.

 • In het Journaal beweert men dat het aantal besmettingen minder snel stijgt. Nochtans zien we dat op de grafiek van Sciensano de positiviteitsratio duidelijk daalt (het aantal besmettingen gedeeld door het aantal positieven). Waarom wordt deze onjuiste prognose gebracht in het Journaal en de website Corona-info?
 • Een journalist  die eerlijke vragen stelt, wordt geweigerd op de persconferentie en wordt bestempeld als complotjournalist.   Maar een viroloog die halve waarheden gebruikt om de massa mee te krijgen voor zijn maatregelen en vaccinatiecampagne kan dan weer wel.
 • De WHO geeft nu toe dat een RT-PCR dient herbevestigd te worden door andere tests voor we zeker kunnen zijn van de uitslag. Hierover  horen we niets in de media.
 • Gebrek aan transparantie doet het vertrouwen in de politiek dalen.  Nochtans werden twee politici op de vingers getikt, omdat ze cijfers van aankopen voor publiek welzijn bekend maakten in de Kamer of aan de burger.
 • Hoe langer hoe meer ziet men het opdringen van vaccinatie toenemen via diverse kanalen. Anderen waarschuwen dan omwille van de mogelijke gevaren of ethische bezwaren. Deze laatsten worden weinig gehoord en laten we hier uitvoerig aan bod. Zo kan u een evenwichtig besluit nemen voor uzelf.
 • Als slot vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël die de achtergrond van de zogenaamde 'pandemie' beschrijven en de uitputtende strijd die gevoerd wordt in Syrië.

Veel leesgenot.

 
         
         
         
  MEDIA  
         
  DALING POSITIVITEITSRATIO  
         
   
         
  Waarom beweert men in het Journaal en op de website Corona-info dat het aantal besmettingen minder snel stijgt. Nochtans zien we duidelijk op de grafiek van Sciensano dat de positiviteitsratio daalt (het aantal besmettingen gedeeld door het aantal testen). Door enkel de reële cijfers te benoemen en niet de procentuele schept men een verkeerd beeld van de situatie. De besmettingen zijn inderdaad met 8 %  gestegen. Het aantal testen is met 13 % gestegen (zaterdag 19 december).  Dus is het logisch dat er meer positieven worden gevonden als men meer testen uitvoert. De positiviteitsratio (het procentueel aantal stijging) is echter deze week van 14 december gedaald van 8,6 % naar 8,1 % (zaterdag 19 december). Intussen (maandag 21 december) is de PR verder gedaald naar 7,8 % (Bron >>).
Het huidig aantal doden per dag ligt nu zelfs onder het aantal doden van vorig jaar (Bron >>).
Houdt men dit vals beeld bewust in stand om het aanhouden van de corona-maatregelen te verrechtvaardigen?
 
         
         
         
 

BUITENLANDSE REIZEN WORDEN AFGERADEN

 
         
 

Er wordt sterk afgeraden om naar het buitenland te reizen. Er is 8 dagen quarantaine verplicht wanneer men langer dan 48 uur er verblijft. En dan tonen de media een kaart van Europa dat helemaal in het rood is gekleurd, Europa is een gevarenzone. De Eurometer laat echter zien dat België het hoogste aantal doden heeft, daarna Spanje en Italië. Zwitserland heeft er maar de helft zoveel. Maar deze nuances brengt men niet aan in de media. Dus als men de cijfers mag geloven is het nergens gevaarlijker dan bij ons ( Euromomo >>). Terug een maatregel die men niet kan staven, maar dat de media toch met een simpele rode kaart ons wil opdringen.  

 
         
         
     
 

PCR-TEST ALLEEN NIET VOLDOENDE OM OP CORRECTE WIJZE EEN BESMETTING VAST TE STELLEN.

De WHO (wereldgezondheidsorganisatie) geeft nu toe dat een RT-PCR dient herbevestigd te worden door andere tests voor we zeker kunnen zijn van de uitslag. Hierover  horen we niets in de media, nochtans gaat het over een besluit van de WHO zelf.  Hier in het Westen wordt standaard echter niet verder getest dan de PCR-test … behalve in uitzonderlijke gevallen. Anders bekomt men niet meer de grote aantallen ‘besmette’ gevallen.
Lees verder >>

 
         
         
         
 

“COMPLOTJOURNALIST” KAAPT OPNIEUW PERSCONFERENTIE OVERLEGCOMITE.

‘Complotjournalist’ kaapt opnieuw persconferentie overlegcomité, kopt het in de krant.  Blijkbaar zijn niet alle vragen welkom op een persconferentie. Zeker geen kritische vragen die nochtans bij de burger leven maar die ingaan tegen de mainstream. Hij had een advocaat ingeschakeld om te kunnen aanwezig zijn op de persconferentie van 27 november. Hierbij enkele  vreemde vragen, oordeel zelf  “Veel mensen hebben twijfels geuit bij de vaccinatieschema’s die onvermijdelijk blijken. U antwoordt nooit op die vragen. Het debat wordt geblokkeerd in België. Wordt deze coronacrisis niet totaal ondemocratisch beheerd, zoals veel andere zaken die iedereen zouden moeten aangaan?” “Zijn vaccins de enige oplossing?” (Bron>>) (Bron>>)

 
         
         
         
  POLITIEK      
         
 

VOLKSGEZONDHEID VRAAGT PARLEMENTSLID OM DE BEGROTING VAN DE ONKOSTEN GEMAAKT VOOR CORONA-BELEID NIET OPENBAAR TE MAKEN.

Michael Freilich maakt de begroting openbaar van de bijna 1 miljard onkosten t.g.v. Covid-19 op zijn website. Dit had hij opgevraagd en ontving hij na 6 maanden wachten. De afdeling justitie van Volksgezondheid vraagt dat hij dat document niet publiceert en van zijn website haalt. Zelf vindt hij dat openbaarheid van bestuur belangrijk is, zeker als het gaat over aankopen voor het welzijn van de burger. Men vindt er inderdaad grote onkosten, zoals  62 miljoen  voor het uitvoeren van de PCR-testen in het labo… . Waarom mag de burger dit niet weten, Wat probeert men te verbergen (Bron >>)?   

VERBOD OPENBAAR MAKEN VAN DE AANKOOPPRIJS VACCINS
Staatssecretaris voor begroting De Bleeker mocht de aankoopprijs van de vaccins niet kenbaar maken volgens de richtlijnen van de Europese Commissie, omdat dit zogezegd de onderhandelingspositie van de EU zou verzwakken voor een volgend vaccin. Dit had ze openbaar gemaakt, omdat er vragen kwamen in de Kamer. De prijs schommelt van 2 tot 19 euro per vaccin. Zou de concurrentie van diverse bedrijven net niet ten gunste moeten uitvallen voor nieuwe onderhandelingen (Bron >>)?
 
         
         
         
  WETENSCHAP - WELZIJN  
     
 

MARC VAN RANST LEGT UIT

Van Ranst deed in een lezing op 22/1/2019 voor the Pandemic Influenza Stakehoulders meeting uit de doeken hoe je  de bevolking bespeelt om een vaccinatiecampagne te “verkopen” en hoe je ervoor zorgt dat ‘andere stemmen’ niet worden gehoord in communicatie rond een  pandemische  situatie. Hij legt uit hoe je mensen angst kan aanjagen door sterfgevallen te voorspellen die sowieso elk  jaar vallen (ongeveer minuut 7-9) en nog zo’n paar knepen van het vak. De laatste tijd is hij opmerkelijk stil. Hij weet best dat dit filmpje van hem viraal gaat. Wij wensen eerlijke wetenschap en geen volksbedrog.
(Bron >>)( Bron >>)

 
     
     
     
  VACCINATIE  
     
 

AANBEVELEN

Hoe langer hoe meer ziet men het opdringen van vaccinatie toenemen via diverse kanalen. De media zegt dat het vaccin ons nieuwe hoop, perspectief geeft. Het vaccin is tot 90 %  efficiënt en voorkomt symptomen. Maar toch weet men nog weinig van de werking ervan en moet men alle regels blijven volgen.
Zelfs de christelijke mutualiteiten prijst de vaccins aan, zonder volledige informatie. Enkel de mogelijke voordelen worden opgesomd.

In Nederland overwegen ziekenhuizen om het zorgpersoneel te belonen met vrije dagen of een geldsom als ze zich laten vaccineren. Ze zoeken uit of dit gelegitimeerd is (Bron >>).
En dit alles voor een virus met een sterftecijfer dat 0,23 % bedraagt en onder de 60 jaar is dat cijfer 0,06 %.
 
     
     
 

ORGANISEREN

Ook worden er wetten gemaakt om het registreren te reguleren. Artsen, verpleegkundigen moeten elke vaccinatie registreren in de databank die door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt aangeduid, anders riskeren ze een gevangenisstraf en geldboete
(Bron >>).
In Nederland kan men een vaccinatiebewijs downloaden tegen eind maart dat dient als bewijs van vaccinatie ( Bron >>). Waarom voor het eerst deze nauwgezette opvolging van vaccinatie met eraan gekoppeld een vaccinatiebewijs?
In China is het virus volledig onder controle. Dokter Chen Wei, een militaire wetenschapper, zou een vaccin gemaakt hebben dat heel goed  werkt (Bron >>). Daar is het openbaar leven terug op normaal en wordt er gefeest zonder mondkapjes. Dat de politici voor deze ‘bewezen’ oplossing niet kiezen omwille van financiële belangen is bedenkelijk.

 
     
     
 

ONTRADEN

De artsen, organisaties die het vaccin ontraden zijn er ook. Maar die hoort men niet in de media  Enkel de grote continenten die gekend zijn wegens het afwijken van de WHO strategie, komen aan bod en dan meestal op een spottende of negatieve manier. Het gaat over Zweden, de VS (onder Trump zijn bestuur), Brazilië en Wit-Rusland.
De Braziliaanse president weigert het Pfizer-vaccin, dat maakt hij publiekelijk bekend. Hij schept wel de mogelijkheid tot vaccinatie voor wie dat wil. Hij neemt Pfizer en BioNTech stevig op de korrel omdat zij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele bijwerkingen van hun coronavaccin. Dat Brazilië op de tweede plaats staat wat betreft het aantal Corona-doden klopt niet, ook VS staat niet op kop. Er zijn nog veel landen die hen voorgaan. Kijk op de worldometers. Of mogen we die cijfers niet betrouwen? (Worldometers >>)?
(Bron >>)

 
     
     
 

DOKTERS SPREKEN VRIJUIT TEGEN HET COVID-VACCIN

EEN DERTIGTAL DOKTERS UIT DIVERSE LANDEN OVER DE HELE WERELD raden de  huidige Covid-vaccins af. Zij verenigen zich in World Doctors Alliance. De moeite om te  beluisteren. Luister verder >>

DE MEESTE BEZWAREN  gaan over het gebruik van mRNA in de vaccins (van Moderna en Pfizer). Dat is een nieuwe methode die nog onvoldoende is uitgetest, zeker op lange termijn (Bron >>).

 • De mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer bevatten polyethyleenglycol (PEG). 70% van de mensen ontwikkelt antilichamen tegen deze stof – dit betekent dat veel mensen allergische, mogelijk fatale reacties op de vaccinatie kunnen ontwikkelen.
 • Het synthetisch RNA is gepatenteerd, dus eigendom van de firma.
 • Een immuunreactie tegen syncytine-1 kan leiden tot onvruchtbaarheid van onbepaalde duur. Dit heeft men niet onderzocht!
 • De vorming van zogenaamde “niet-neutraliserende antilichamen” kan leiden tot een overdreven immuunreactie, wanneer de testpersoon na de vaccinatie wordt geconfronteerd met het echte, “wilde” virus. In de loop van deze studies stierven alle katten die in eerste instantie de vaccinatie goed verdragen na het vangen van het wilde virus.
 • Ook de andere vaccins hebben bepaalde testfases overgeslagen omwille van de spoedprocedure. De lange termijn effecten zijn niet gekend.
 • Het feit dat de farmaceutische bedrijven niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade is een doorn in het oog. >
 • Het gebruik van nanopartikelen in vaccins is onduidelijk. Gaat het hier om nanolipiden of nanotechnologie? Zolang we geen bijsluiters kunnen raadplegen is het gissen.
 
     
     
 

DOKTER CARRIE MADEJ BESPREEKT DE GEVAREN VAN HET COVID-VACCIN.
Zij bestudeert al 20 jaar de effecten van vaccins. Zij wijst op de volgende zaken:

 • Men maakt gebruik van genetische modificatie. De wet voor versoepeling van de regels voor genetische modificatie is in juni 2020 goedgekeurd door het Europees Parlement, met het oog om het covid-vaccin te kunnen maken.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een synthetisch genoom (recombinant-RNA of -DNA) waarvan het bedrijf het patent bezit. De laatste jaren heeft Bill Gates geïnvesteerd in bedrijven die deze vaccins ontwikkelen.
 • DNA-vaccins kunnen worden toegediend via niet-invasieve electroporation (een soort sticker met micronaalden) .
 • Flexibele hydrogels onder de huid kunnen worden geïnjecteerd voor gezondheidsmonitoring. Ze synchroniseren met een smartphone app of een ander google apparaat.

Tekst, verslag en filmpje vindt u hier >>

 
     
     
     
 

E-BOEK: ZORGWEKKENDE GEVOLGEN VAN VACCINATIES

Er is onlangs een zeer uitgebreid e-boek verschenen met de noodzakelijke informatie om meer inzicht in de gevolgen van vaccins te kunnen krijgen. Een boek om in te grasduinen.
De auteurs vragen er uitdrukkelijk om, om dit e-boek zoveel mogelijk onder vrienden en kennissen te delen en te verspreiden. Hoe meer mensen kennis hebben van- en inzicht krijgen in de werking van vaccinaties, hoe makkelijker het wordt om een eigen opinie te vormen.
Lees verder >>

 
     
     
     
 

CORONAVIRUSVACCINS EN HET GEBRUIK VAN CELLEN VAN GEABORTEERDE FOETUSSEN: STAND VAN ZAKEN.

Er stellen zich ook ETHISCHE VRAGEN bij het mogelijk gebruik, in elk stadium van de ontwikkeling van het vaccin, van cellijnen die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen.
Hier kan u lezen welke vaccin hiervan gebruik maken en hoe.
Bij Astra Zeneca University en Janssen Research & Development (Johnson en Johnson) wordt het vaccin geproduceerd op cellijnen van foetale cellen. Bij Moderna en Pfizer wordt het vaccin getest op dieren die bewerkt zijn met foetale cellen, bijvoorbeeld op gehumaniseerde muizen die door transplantatie van foetusweefsel nu longen hebben met dezelfde structuur als die van de mens.
Lees verder >>

 
     
     
     
 

PETITIE TEGEN VERPLICHTE VACCINATIE

In het kader van de heersende Corona-epidemie wordt gesuggereerd dat vaccinatie tegen de ziekte het best op grote schaal gebeurd. Deze algemene vaccinatie zou de enige manier zijn om ons te beschermen tegen een herhaling van deze epidemie. Omwille van de opgesomde redenen in de petitie eisen wij dat dit vaccin niet verplicht wordt, noch aan volwassenen, noch aan kinderen. Bovendien eisen wij dat geen enkele druk wordt uitgeoefend op de bevolking om zich te laten inenten, en dat op geen enkele manier niet-ingeënte personen worden gediscrimineerd tegenover gevaccineerden.
Teken hier en deel >>

 
     
     
     
  NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
         
 

DE PANDEMIE VAN EEN CRIMINELE WERELDELITE, 11 december 2020
In Duitsland zijn meer dan 500 artsen verenigd in “Artsen voor Informatie” (‘Aufklärung’) en zeggen dat de coronapaniek een “toneelstuk” is, “een zwendel”, “een globale misdaad”. In Spanje zijn 600 artsen verenigd in “Artsen voor de Waarheid”, die beweren dat covid 19 een “valse pandemie” is, “gecreëerd voor politieke doeleinden” en dat het een “werelddictatuur” is.In de VS werd een documentaire gelanceerd, ondersteund door 27.000 artsen, Plandemic”genaamd, die aantoont dat covid 19 “een criminele operatie” is.
Lees verder >>

“SYRIË MOEST VERWOEST WORDEN”, 18 december 2020
De  moordende  huichelarij  van  het  westen  is een  van de  grootste schandvlekken uit de  geschiedenis. Recent  deden  Duitsland  en  België  een  voorstel  van  humanitaire hulp.  Geweldig.  Voor  de  schijn  was  het  om  het  volk  te  helpen,  in  werkelijkheid  was het om buiten iedere controle van Syrië om, langs Turkije wapens en levensmiddelen te blijven leveren aan de terroristen. In de zomer werden met behulp van Turkije en de   VS   duizenden   hectaren   oogstvelden   afgestookt.   Daarna   volgden   massale brandstichtingen van landbouwgronden en miljoenen   bomen in de provincies.
Lees verder >>

 
         
     
     
  AGENDA  
     
 

WEBINAR OVER ELEKTROMAGNETISCHE STRALING DOOR IR. PETER VAN DEN BROUCKE.

Wat zijn de voordelen, de nadelen ervan? Hoe komen we tot een goede balans zodat de welvaart als het welzijn van de mens gewaarborgd blijft. Zaterdag 23 januari van 19 uur tot 22 uur.
Meer info >>

 
     
     
     
 

Het is heel wat informatie, misschien vindt u wat tijd in de kerstvakantie om dit door te nemen. Zo hebt u wat ‘know how’ om in een gesprek uw kennissen ook de andere kant van het verhaal te brengen. Maak van deze periode gebruik om je familie, vrienden, politici te laten zien dat Corona een vals alarm is. Geef hen eventueel het boek ‘Corona, vals alarm’ als geschenk (Bron >>). Of deel de petitie tegen verplichte vaccinatie. Wie mee wil meedoen met de marktwandelingen vindt hier meer info (Bron >>). Het aantal dat het vals alarm inziet moet stijgen, zodat we meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid van virologen en politiek.

We wensen u een Kerstfeest waar u de vrede mag ervaren, zoals Christus die heeft gebracht, ondanks deze verwarrende tijd.

 
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>