Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 6 augustus 2020  
         
 

Beste vrienden,

 

 

 
     
 

We hebben terug veel nieuws voor jullie, te veel om alles in de nieuwsbrief te vermelden. We willen verwijzen naar onze facebookgroep Tegenstroom.  Eerst brengen we u het nieuws over Covid-19, daarna de nieuwsbrieven van Pater Daniël en als slot delen we onze agenda en roepen we u op tot actie.

 
         
         
         
  NIEUWS COVID-19  
         
  Meer nieuws over Covid-19 vindt u op  de nieuwe website (organisatie) van viruswaanzin.be. Hun drie eisen zijn: Liefdevolle bescherming van risicopatiënten en ouderen. Versterking van de zorg van huisartsen, hospitalen en woonzorgcentra. Zet de economie en de vrijheden terug naar normaal. Ze werken nauw samen met advocaat Michael Verstraete, gesteund door 230 belanghebbenden,  die deze punten met een proces afdwingt. Met zijn tweede proces wil hij Bill Gates en enkele virologen aanklagen omwille van belangenvermenging en tevens omwille van het aanbrengen van valse/gemanipuleerde cijfers en modellen (Bron >>) .  
         
         
  Hoe langer hoe meer staan artsen, immunologen, virologen, patiënten op die hun verhaal brengen. Dat is bemoedigend. Jammer genoeg worden filmpjes/artikels gecensureerd. Facebook heeft het plan om vanaf augustus alle informatie die niet overeenstemt met de informatie van de overheid te verwijderen. In Nederland wil de organisatie viruswaarheid.nl  
    hiertegen een proces aanspannen. Er woedt een hevige informatie-oorlog (Bron >>).

De persconferentie van Amerikaanse artsen is door facebook gecensureerd. Zij wijzen onder ander op het medicijn hydroxychloroquine dat uitstekend werkt
(Bron >>).
 
         
         
 

IMMUNITEIT, KRUISIMMUNITEIT

 
         
  Ook de brief van een Belgische dokter Frank van Tussenbroek aan politici wordt veel gedeeld op internet (Bron >>). Hij wijst op de immuniteit en kruisimmuniteit. ‘Zo'n kruisimmuniteit is de manier hoe de mens sinds de Neanderthaler de tijd overleefd heeft en is de reden dat er meer dan 99,5% mensen niet echt iets mankeert’.  Het feit dat zoveel mensen positief testen maar geen symptomen hebben, wijst volgens hem op de reeds opgebouwde kruisimmuniteit tot 60% opgedaan in contact met vorige coronavirussen.  ‘Wel onthouden we de schatting van 6% immuniteit bij de bevolking op 17 mei. Dit cijfer werd naderhand nooit meer gecontroleerd. Waarom niet?’ Waarom worden de bloedtesten op immuniteit van het Rode Kruis plotseling afgebroken? Op 23 juli verscheen op MedRxiv, een site voor medische wetenschappelijke artikels, een studie van enkele gerenommeerde wetenschappers die aantonen dat de gemiddelde groepsimmuniteit tussen 10 en 20% bedraagt.  
         
         
  Dr. Eric Mertens zegt het volgende hierover: ‘Meerdere studies tonen antistoffen bij mensen die nooit in contact kwamen met het SARS-CoV-2 virus. Het is belangrijk op te merken dat we CD4+ T-cellen die reageren op het sars-CoV-2, hebben gedetecteerd bij 40-60% van de mensen die niet in contact zijn geweest met het nieuwe coronavirus. Dat wijst op een kruisherkenning door de T-cellen van de circulerende coronavirussen die een verkoudheid veroorzaken, en het SARS-CoV-2” (Bron >>).  
         
         
 

In dit kort filmpje ‘De Waarheid in 7 minuten’ spreekt men van 75 % kruisimmuniteit (Bron>>). Dit is gekend in de wetenschap, maar men spreekt hier niet over. Zou dit zijn om het vaccin als enig redmiddel te kunnen promoten?

 

In het wetenschappelijk tijdschrift Lancet leest men dat er testers op de markt zijn die niet testen of iemand positief is, maar die testen op immuniteit. De vraag naar deze testers is groter dan het aanbod. Als men weet dat men immuun is, dan kan men terug gerustgesteld de werkvloer op, oudere of zwakkere familieleden bezoeken en is er geen sprake meer van een lockdown (Bron >>). Waarom wordt hier geen gebruik van gemaakt? Dit in plaats van te werken naar een tweede lockdown toe, door enkel het aantal besmettingen te tellen. Hun eerste aanzet was toch broeihaarden opsporen?

 
         
         
  De Belgische dokter stelt in vraag of mensen die positief testen, maar geen symptomen hebben, de ziekte kunnen overdragen. Hij wijst er ook op dat de mondmaskers geen aerosolen/microdruppels  kunnen tegenhouden en dus geen veiligheid bieden. ‘De recente mondmaskerplicht dateert van ca. 14 dagen terug, precies de periode waarbij we nu de dagelijks, oplopende stijging van het aantal besmettingen zien. Vreemd, niet?’  Hij ontkracht de alarmerende cijfers en zet die in een juist perspectief en vergelijkt deze uitbraak met een griepepidemie. Hij staat versteld dat er plots geen griepdoden meer zijn en beroertes, het zijn allemaal coronadoden (Bron >>).  
         
         
   
         
         
  DEMONSTRATIES  
     
 

In Duitsland was er een optocht van meer dan een miljoen mensen (filmpje >>). In Nederland kwamen gelijkgezinden samen op het Malieveld. De Belgen willen zondag 16 augustus samenkomen te Brussel om hun ongenoegen te uiten.

 
         
         
         
  CIJFERS, MANIPULATIE, BEDROG  
     


 
  Nog steeds worden sterfgevallen ten onrechte  toegeschreven aan Covid-19. Een vader reageerde in de krant om duidelijk aan te geven dat zijn kind niet gestorven was aan Covid-19 (Bron >>). De krant, het journaal en de groep GEES  kondigden met veel emotie het tegendeel aan de dag voordien (Bron >>).  
         
         
 

Het aantal besmettingen in verhouding tot het aantal testen blijft men verzwijgen. Dit cijfer is vrij constant en stijgt minimaal. Een data-analist Yves Van Handenhove heeft tenslotte zelf een curve gemaakt van het procentueel aantal positieve testen omdat hij het onjuist weergeven van de cijfers niet kon aanzien. Opmerkelijk dat dit ook in de seculiere krant verschijnt (Bron >>).

In het VRT-Journaal van maandagavond 3 augustus wordt de Viroloog Steven De Gucht gevraagd of het aantal besmettingen echt stijgen. Het procentueel aantal besmette personen in het begin van de uitbraak tegenover nu is sterk gedaald. Hij gaat niet in op deze dalende trend. Hij blijft beweren dat het aantal besmette personen ernstig toeneemt. Wel geeft hij toe dat er meer getest wordt dan in het begin van de uitbraak.
Voorts beweert hij dat de jongeren de nieuwe verspreiders worden van het virus. Maar jongeren die geen symptomen vertonen, kunnen het virus niet verspreiden.

 
         
         
 

Bij de persoonlijke vragen naar het kenbaar maken van de procentuele cijfers bij Sciensano kregen we de volgende grafieken doorgestuurd van een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent.

 
   
 

 

De derde grafiek (Bron >>) laat zien dat het procentueel aantal positieve besmettingen enorm is gedaald de laatste maanden, daarna lang stabiel is gebleven en nu slecht zeer gering stijgt. Op de site van Sciensano kan men dergelijke curven niet terugvinden. Men laat na om de verhouding uitgevoerde testen/positieve testen weer te geven. Test men 5 000 man of 10 000 man, enkel het aantal gevonden besmettingen worden genoteerd en medegedeeld.

 
         
         
 

Dr. Deleersnijder schrijft in het artikel : ‘Dr. Deleersnijder: u leerde toch leven met ziekten?’
‘Wat ik vooral betreur is dat deze “cijfers” zo ongenuanceerd worden toegelicht en dikwijls verkeerdelijk als argument worden gebruikt om een politieke beslissing te motiveren. Om een voorbeeld te geven : als het aantal coronadoden per week van 2 naar 3 stijgt, is dit geen stijging met 50%. Je moet dit immers zien in relatie met het totaal aantal doden per dag, namelijk  gemiddeld 330. Het gaat dus om een stijging van 0,6 naar 0,9 procent, wat niet significant is.’

Dr. Deleersnijder wijst voorts op het volgende: ‘Om de virologen te citeren in mei: de maatregelen mochten versoepelen als we een week lang minder dan 200, liefst 100 opnames per dag zouden hebben. We zitten hier nog steeds sterk onder, toch worden maatregelen teruggeschroefd.’ Waarom gaat men nu plots het aantal coronabesmettingen tellen? Op welke wetenschappelijke grond wordt de alarmgrens van 20 besmettingen op 100 000 inwoners bepaald (Bron >>)?

 
         
         
         
  DE PCR-TESTEN  
         
 

De PCR-testen die gebruikt worden, brengen valse positieven voort.  Het WHO zelf bevestigt dit. Het artikel “COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless”  (Bron >>) wijst erop dat men nog altijd niet het virus kan identificeren, enkel door het toepassen van een fabricagetechniek kan men DNA-sequenties opsporen die wijzen op een eventuele Covid-19 besmetting. De valse positieven bedragen meer dan 20 % volgens hen. Deze foutenmarges wordt niet opgenomen bij de evaluatie van de cijfers. “Een positieve test kan betekenen dat de persoon een infectie doormaakt, een asymptomatische besmetting heeft (drager zonder ziekteverschijnselen), presymptomatisch is (nog geen symptomen heeft maar binnen enkele dagen symptomen te verwachten zijn), of eerder een infectie heeft gehad. Daarbij kunnen de wijze van afname van de keelswab en bewaarcondities een rol spelen bij de diagnostiek, en ook kunnen valse negatieve en valse positieve uitslagen voorkomen” (Bron >>). De uitvinder van de PCR-test zei zelf “De PCR test is per definitie niet geschikt om te bepalen of een patiënt een ziekmakende hoeveelheid virus heeft, of niet”.

 
         
         
         
  OUDEREN-PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN  
         
  Ook voor onze ouderen is de quarantaine weer begonnen, zelfs een wandelingetje in de buitenlucht met hun familie  is voor sommige bewoners  van woonzorgcentra niet meer mogelijk. Het artikel ‘Ouderen en COVID-19: welke zorg voor kwetsbare patiënten?’ (Bron >>) en ‘Breng pa en ma naar huis’ (Bron >> ) wijden hierover uit. Er moet een balans gevonden worden tussen veilig en leefbaar wonen in de woonzorgcentra. Laat familie en bewoners aanreiken wat er moet veranderen. Eric Vermeer verwoord treffend waar het kan mislopen: "De pandemie van de angst is net zo schadelijk als de pandemie van het virus"
(Bron >>).
 
         
         
         
  DE REGULIERE PERS  
         
 

Een kritische burger schrijft naar de VRT ‘Covid en de VRT - Waarom worden deze vragen niet gesteld? Over deze thema’s horen we geen (tegen)stem: de mondmaskerplicht, de vaccinplicht, T-cel immuniteit, het interpreteren van cijfers, de valse covid-sterften, de verplichte quarantaine, de wereldkaart met rode zones voor toeristen, instrumentvliegtuigvoorschriften, de alarmcriteria voor gemeenten, de vereenzaming, armoede,  … (Bron >>) Hierop hebben ze nog niet gereageerd. Schrijf de VRT aan als u iets mist op het Journaal. Het is onze zender! (Link >>)

In de reguliere pers verscheen toch een kritisch artikel over ‘De ondraaglijke lichtheid van het coronabeleid’. De auteur roept politici op om het voortouw te nemen door expliciet rekening te houden met alle aspecten en gevolgen van beleidskeuzes en niet blindelings de virologen te volgen (Bron >>).

 
         
         
         
  NIEUWSBRIEVEN PATER DANIËL  
         
 

Ook voor Syrië blijft de informatie-oorlog aanhouden. Het bevuilen van het regime van Assad  met allerlei drogredenen wordt verder gezet, de sancties tegen het land blijven toenemen, ten koste van het volk dat onder deze sancties lijdt. In zijn volgende nieuwsbrief  vergelijkt hij de post-christelijke cultuur met de pre-christelijke cultuur van de eerste drie eeuwen van onze tijdrekening.


Over “regeringen” en “regimes”, 24 juli 2020 Lees verder >>
Terug naar de oorsprong (I), 31 juli 2020, Lees verder >>

 
         
         
         
  ACTIE  
         
 

De Andere Krant
U kan die bestellen om uit te delen in uw buurt. In een gesprek kan je niet alles kwijt, geef een krantje mee. Ook de zelfstandigen en de horeca zitten in een crisis en kan u bereiken met een tegenstem. Ook bij ons te verkrijgen.

Bestellen >>
Hier vindt u de inhoud van de laatste editie >>

 
         
         
         
  SCHRIJF JOUW BURGEMEESTER, SCHEPEN, GEMEENTERAADSLID AAN  
         
 

De media kiezen duidelijk de kant van de virologen van de groep GEES die soms halve waarheden verkondigen en blindelings de instructies van de Wereldgezondheidsorganisatie opvolgen. Schrijf politici aan die je kent en vraag hen dat ze in de eerste plaats ageren tegen gemanipuleerde cijfers en vervolgens tegen de disproportionele  maatregelen. In Nederland biedt de politiek weerstand tegen de adviezen die opgelegd worden. Het kan hier ook!

Het artikel van een immunologe dr. Carla Peeters ‘Strengere maatregelen voor mondkapjes helpen juist niet tegen Corona’ kan u hen opsturen. Deze tekst licht de huidige cijfers toe en zet die in de juiste verhouding. Ze legt ook uit waarom het mondkapje geen goed idee is en  ze geeft alternatieven (Bron >>). Ook het filmpje ‘De Waarheid in 7 minuten’ kan u met hen delen
(Bron >>).
 
         
         
         
  TEKEN DE PETITIE: STOP VERPLICHTE MONDMASKERS.  
         
 


Teken de petitie tegen het verplichten van het mondmasker >>

 
         
         
 

ZATERDAG 8 AUGUSTUS OM 14 UUR IS ER EEN VOLKSVERGADERING TEGEN DE AVONDKLOK AAN HET PROVINCIEHUIS TE ANTWERPEN.

Meer info >>

 
         
         
  NEEM DEEL AAN DE PROCEDURES TEGEN DE BELGISCHE STAAT OF ONDERSTEUN FINANCIEEL  
         
 

Mail naar Michael Verstraeten info@legalpractice.be.
Hierbij steunt u hem samen met 230 anderen.

Advocaat eist dat alle COVID-19 maatregelen onmiddellijk opgeheven worden >>
Proces tegen de Belgische staat (beroep) >>  
Naar de Raad van State: het moet nu stoppen (gericht op Antwerpen) >>
Belgen slepen Bill Gates voor de rechter >>

 
         
         
         
  AGENDA  
         
  Op 29 augustus geeft meester Michael Verstraete een lezing te Brugge.

De receptie met broodjes zullen we moeten laten vallen. De lezing gaat door, maar zal later starten, namelijk om 14 uur.
Inkom: 10 euro. Het bedrag dat we binnenhalen zullen we schenken aan Mr. Verstraete voor het sponseren van zijn juridische processen.
Volg de informatie, er kunnen nog zaken wijzigen.
Meer info >>
 
         
         
 

Demonstratie 16 augustus om 12 uur te Brussel!

Zorg dat je er bij bent.
Meer info >>

 
         
         
 

Wandelen voor vrijheid


Het mooie Averbode, 15 augustus om 14 uur
Koppel het aangename aan het nuttige. En ontmoet gelijkgezinden.
Meer info >>

 
         
         
         
 

Dank voor uw interesse. Stuur deze nieuwsbrief gerust door, zo bereiken we nog meer mensen.
We moedigen u aan om samen met ons actie te ondernemen, stuur een brief, deel een krant, teken een petitie, steun juridische actie of doe iets anders dat u op uw hart hebt. Als velen iets doen, komt er beweging en verandering. Anders niet! En we hopen u te ontmoeten op de demonstratie te Brussel. Het is een mogelijkheid om uw stem te laten horen. Het wordt tevens een tijd van ontmoeting van gelijkgezinden waar we elkaar kunnen bemoedigen.

Mahatma Gandhi, vrijheidstrijder zei: “Eerste negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze met je, en dan win je.”

Namens Tegenstroom.

 
         
         
         
         
   

www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen betalen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>