Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom juni 2020  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     

In de vorige nieuwsbrieven hebben we al heel wat geschreven over het ontstaan van Covid-19, het verloop van de pandemie, het gesjoemel met de cijfers, de aanpak van diverse landen, het vaccinatiepaspoort met digitale registratie, het globaliseren van de aanpak…. Deze keer gaan we vooral in op het protest tegen de lockdown en het nieuwe normaal. Waarom wachten we wereldwijd op een vaccin en worden andere oplossingen verboden of ontkracht? Verder stellen we een boek voor van Walter Desmet ‘Onbestrafte misdaden, Justitie faalt’, voorts vindt u een overweging over de ‘Black lives matters’ beweging en de nieuwsbrieven van Pater Daniël. Informeer u goed, dan staat u dubbel sterk!

 
         
         
         
      DE MACHT VAN DE WHO  
 

 


De leden/landen van de WHO hebben in 2008 een verdrag getekend dat toelaat dat de directeur-generaal een noodsituatie voor de gezondheid kan afkondigen. Hierbij zijn de 194 landen die getekend hebben verplicht de opgelegde maatregelen uit te voeren zoals quarantaine, reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie.

Eerst was er geen eensgezindheid over het al dan niet uitroepen van de Coronavirus-pandemie. Maar de dag nadat Bill Gates 15 miljoen dollar had gestort aan het WHO hebben ze toch toegezegd. Zo zie je hoe hij zijn agenda doordrukt met financiële steun. Hierbij wordt Covid-19 uitgeroepen tot Coronavirus gevaar groep A (Bron >>).

Het voorspelde sterftecijfer van 3 % door de WHO, de reden om de noodsituatie uit te roepen, is ruimschoots overschat. Het sterftecijfer is meer dan 10 keer lager, namelijk 0,2 % . CDC (Center Desease Control) bevestigt dit (Bron >>).
Niet alle landen volgen de instructies van de WHO, zoals Zweden, Taïwan, Japan, Brazilië, … Zij volgen een eigen koers. Sommige landen stappen uit de WHO zoals VS, Mozambique. Brazilië maakt aanstalten om eruit te stappen.

Hoe geraken we uit deze noodsituatie? Door Covid-19 terug naar virus level groep C te brengen of uit de WHO te stappen. Dan kan de WHO geen dwingende maatregelen meer opleggen.

 
         
         
         
     

DE TELLING IS HEEL DUBIEUS. OOK MINISTER VAN WELZIJN WOUTER BEKE WIL EEN ANDERE TELLING VAN STERFTEN IN DE WOONZORGCENTRA

 
   
‘Daarmee reageert de minister op de uitspraak van viroloog Marc Van Ranst in De Afspraak. Daar verklaarde hij dat vrijwel alle sterfgevallen in woonzorgcentra in de statistieken worden opgenomen als coronadoden. In vergelijking met andere landen liggen onze sterftecijfers dan ook veel hoger. ‘We zullen een andersoortige rapportering moeten doen”, aldus Beke.’ Hij wil dat enkel sterfgevallen van Covid-19 worden meegerekend
(Bron >>).
 
         
         
         
      BELGEN OOK NAAR DE RECHTER: ADVOCAAT EIST DAT ALLE COVID-19 MAATREGELEN ONMIDDELLIJK OPGEHEVEN WORDEN  
 

 


In een dossier van meer dan 100 bladzijden verdedigt advocaat Michael Verstraeten zijn eis! Verstraeten pleit: Er is nooit aangetoond dat de IC-capaciteit in België overbelast is geweest terwijl dit wel als rechtvaardiging voor de maatregelen aangevoerd is. Het Chinese model van de bestrijding van COVID-19 is kritiekloos overgenomen in België op dwingend advies van de WHO zonder minder zware alternatieven in overweging te nemen.
Slechts 0,8 % van de overlijdens in België zijn patiënten zonder onderliggende aandoeningen. 90 % van de overleden personen zijn ouder dan 65. Slechts 36 overleden patiënten zijn jonger dan 45.” Men had beter direct maatregelen getroffen voor de woonzorgcentra in plaats van gezonde mensen op te sluiten.
U vindt hier zijn betoog en een samenvatting ervan. In de pers heeft het zo goed als geen aandacht gekregen.
Lees verder >>
Petitie >>

Advocaat Vanlangendonck wil de verplichte vaccinatie aankaarten bij justitie op Europees niveau.
U kan het project (financieel) steunen op deze site >>

 
         
         
         
      1,5 METER AFSTAND NIET NOODZAKELIJK OM ONS TE BESCHERMEN TEGEN HET VIRUS  
   


Is de anderhalve-meter-afstand maatschappij het nieuwe normaal of schijnveiligheid? Virale luchtwegeninfecties verspreiden zich vooral via aerosoldeeltjes die kleiner zijn dan 2,5 μm en niet via speekseldruppeltjes. Daarom heeft de anderhalve meter regel geen zin. Openlucht activiteiten en een goed ventilatiesysteem in de gebouwen (een goede afzuiging van lucht en toevoer van frisse lucht) zijn dan aan te raden. Hoge luchtvochtigheid zorgt dat aerosols niet langer zweven en zich niet kunnen verspreiden.
Luister verder (5 min) >>
Teken de oproep aan de regering om hun strategie te wijzigen >>

 
         
   

DE LOCK DOWN IS EEN SCHANDE.
Op wetenschappelijke maar verstaanbare wijze toont Willem Engel (Analytical Bioscientist) aan dat een lockdown overbodig is.
Luister verder >>

MISDAAD TEGEN MENSHEID VOLGENS 1.000 SPECIALISTEN EN 120 WETENSCHAPPERS
Zij willen Duitsland en de wereld waarschuwen voor de wereldwijde coronazwendel waarin we ons op dit moment bevinden. Ze onderbouwen heel goed waarom deze maatregelen irrationeel en gevaarlijk zijn.
Luister verder >>

 
         
         
         
     

VACCINATIES

 
   
’Gavi, de wereldwijde Vaccine Alliance, ontvangt de komende vijf jaar $1,6 miljard van de Bill & Melinda Gates Foundation. Gates maakte dit donderdag bekend op de Global Vaccine Summit in Londen. Inclusief het bedrag van $ 1,6 miljard, heeft Gates sinds 2000 zo'n $5,7 miljard geschonken ‘(F.D.). Gaat het hier om een weldaad, of een eigen agenda doordrukken via financiële macht?

Een gelijkaardig geval. Bill Gates bood House of Republiek Nigeria 10 miljoen dollar steekpenningen aan voor de snelle goedkeuring van een wetgeving voor verplichte vaccinatie, zonder een beroep te doen op een wetgevende openbare hoorzitting (Bron >>).

België geeft 5 miljoen voor het onderzoek naar een vaccin tegen Covid-19. De Vlaamse regering heeft gezorgd dat men uw vaccinaties kan registeren. Het elektronische vaccinbestel- en registratiesysteem van de Vlaamse overheid kan u vinden op Vaccinnet (Bron >>).
 
         
         
         
      ALTERNATIEVEN VOOR VACCINATIE WORDEN VERBODEN OF ONTKRACHT  
         
     
  1. GROEPSIMMUNITEIT OPBOUWEN
 
 

Klik op afbeelding

 


Op de frontpage van CDC (Centers for Disease Control and Prevention) staat: 'Actieve immuniteit ontstaat wanneer blootstelling aan een ziekte-organisme het immuunsysteem ertoe aanzet antilichamen tegen die ziekte te produceren. Blootstelling aan het ziekte-organisme kan plaatsvinden door infectie met de werkelijke ziekte (resulterend in natuurlijke immuniteit), of introductie van een gedode of verzwakte vorm van het ziekte-organisme door vaccinatie (door vaccin veroorzaakte immuniteit). (Bron >>).

Waarom wordt het opbouwen van natuurlijke immuniteit niet toegepast? Hoe meer quarantaine/social distance, hoe minder natuurlijke immuniteit er kan opgebouwd worden. Je doodt namelijk nooit alle bacteriën en virussen, ook niet met vaccins.

GROEPSIMMUNITEIT NOG VER WEG: ‘VACCCIN MOET ECHT DE REDDING WORDEN’ Een Nederlandse journalist schrijft: dat men heel traag groepsimmuniteit opbouwt in Nederland. Als we zo verder doen moeten we nog 2 jaar wachten totdat we voldoende immuniteit hebben, namelijk 60 %. Dan worden derden minder besmet en kan het virus minder circuleren. Dit geven ze als reden op om tot algehele vaccinatie over te gaan. Natuurlijk, als men 3 maanden een lockdown uitroept kan de groepsimmuniteit niet aanzwellen. '
Door geen lockdown in te stellen hoopt Zweden veel sneller groepsimmuniteit te bereiken. Nu heeft 25 procent van de inwoners al antistoffen. Eind deze maand (eind mei) hoopt het land op 40 procent te zitten. ' In New York is de groepsimmuniteit 20 % (Bron >>).

 
         
    BOUWEN ALLE COVID-19-GEÏNFECTEERDEN IMMUNITEIT OP? Dit artikel beweert: ook al heb je de ziekte doorgemaakt, toch maak je niet altijd voldoende antistoffen aan en ben je dus toch niet immuun. Hoe zal dan het virus in gereduceerde vorm in een vaccin antistoffen aanmaken? Opvallend is dat men in de tekst verwijst naar proeven van de WHO die niet gevalideerd zijn.
(Bron >>).
 
         
         
         
     
  1. HYDROXYCHLOROQUINE MEEST EFFECTIEVE CORONAVIRUSBEHANDELING?
 
   
‘Een internationale enquête onder duizenden artsen beoordeelde het anti-malaria-medicijn hydroxychloroquine als de beste behandeling tegen het coronavirus. Van de ruim 6000 ondervraagde artsen beoordeelde 37 procent hydroxychloroquine als de "meest effectieve therapie" voor het bestrijden van COVID-19. En toch is dit medicijn geblokkeerd in sommige landen, ook in België. Nu blijkt dat de WHO haar onderzoeken naar Hydroxychloroquine is gestaakt op basis van een studie die gebaseerd is op zeer onbetrouwbare gegevens, dat schrijft de Britse krant The Guardian. Wij zijn in afwachting op een reactie van de WHO en het RIVM hopende dat ze hun uitspraak t.o.v. HC herzien.’
Lees verder >>
 
         
         
         
     
  1. DE (WEGGEMOFFELDE) VIRUSKILLER VAN HET RIVM – IONISATIE EN GEZONDHEID
 
   


De virussen en bacteriën die verspreid worden door aerosols (lichte luchtdeeltjes) kunnen gedood worden door negatieve ionen met een ionisatieapparaat. Dit steunt op een medisch rapport uit 2015 dat tot januari 2020 op de RIVM website (website Volksgezondheid Nederland) stond. Een waterval, golven van de zee, bepaalde winden, een zekere luchtvochtigheid zorgen voor negatieve ionisatie. Hiervoor komen longpatiënten naar de kust. De lucht is zuiverder. In Wuhan worden sedert Pasen deze ionisatoren in ziekenhuizen geplaatst.
(Bron >> ). Waarom wordt dit bij ons verzwegen?

 
         
         
         
     
  1. JAPAN NEEMT HET VOORTOUW: GEEN VERPLICHTE VACCINATIES EN GEEN BMR-PRIK = GEZONDERE KINDEREN
 
   
In Japan wonen de gezondste kinderen ter wereld. Japanse kinderen krijgen ook de minste vaccinaties in de ontwikkelde wereld. In de Verenigde Staten wordt het meest agressieve vaccinatieprogramma in de ontwikkelde wereld gehanteerd. Maakt dit de Amerikaanse kinderen gezonder? Het antwoord is nee.
Lees verder >>
 
         
         
         
      JUSTITIE  
         
     
  • ‘JUSTITIE FAALT’ VAN WALTER DESMET
 
   
De afkoopwet waarmee rijken en bedrijven hun schuld kunnen afkopen, zorgt voor een ongezonde autonomie van de rijken. Hierdoor ontlopen ze hun schuld en gaan ze hun strategie niet veranderen. De groeiende macht van het militair-industriële complex en onze inlichtingendiensten gaat ten koste van de rechterlijke macht die steeds meer aan de kant wordt gezet. De politiek ontkleedt ons rechtssysteem. Hoe kan het nog recht spreken? In het boek ‘Het land van de onbestrafte misdaden. De Justitie faalt’ van Walter Desmet vindt u hier meer over (Bron boek >>).
Lees verder >>
 
         
         
         
      WIE PROTESTEERT ER EIGENLIJK IN DE VS?  
   


Racisme is iets kwaadaardig dat met de wortel moet uitgeroeid worden in onze maatschappij. Wijzen naar enkele gevallen om te onderbouwen dat een hele maatschappij of een ganse structuur racistisch is, is iets anders.

In het Westen zijn er genoeg voorbeelden van Afrikanen die zich intussen hebben opgewerkt in de politiek, bedrijfswereld, maatschappij…

Is het uitbuiten van de Afrikaanse landen door de multinationals niet het echt probleem dat we hier als een boemerang terugkrijgen (Bron >>)?

Dat veel Afrikanen, zowel moslims als christenen, worden vermoord door moslimterroristen, daar lijken mensen zich niet erg druk over te maken? (Bron >>).
Lees verder >>

 
         
         
         
      NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, SYRIË  
   


NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 5 juni 2020
Tussen vrees en hoop, pijn en vreugde.
België stuurt F16’ste tegen  ieder  internationaal recht  in,  en zonder  uitnodiging  van de  Syrische regering en zonder mandaat van de UNO.
Lees verder >>

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 22 mei 2020
Vaccinatiehysterie voor de rijken, hongerdood voor de armen
Lees verder>>

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, 15 mei 2020
De vorst van de wereld in volle actie
Lees verder >>

 

 
         
         
         
   

Dank je wel voor je interesse. We kunnen hier niet al het nieuws vermelden dat de seculiere media weerlegt, in onze facebookgroep vindt u meer informatie. Neem even een kijkje. Welkom! Vergeet de petities niet te tekenen. Stuur de nieuwsbrief gerust door aan geïnteresseerden.

Samen sterk!
www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we uw financiële steun vragen om onze onkosten te kunnen lenigen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.
Dank alvast!

Meer info >>