Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 4 maart 2020  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Hier zijn we terug met onze tegenstem. In de nieuwsbrief komen de volgende thema’s aan bod.

  • De laatste weken overheerst informatie over de verspreiding van het coronavirus ons nieuws. Zijn de gevolgen van het coronavirus dan zo alarmerend?
  • De vrijheid van de zorginstellingen bij het al of niet uitvoeren van euthanasie. En hoe hanteert men ‘een medisch uitzichtloze toestand’ bij psychisch lijden.
  • De uitspraak van de Raad van State over het wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van de abortuswet en diverse reacties.
  • Onze agenda.
  • De belangenvermenging van de politieke en rechterlijke macht binnen de EHRM wordt blootgelegd in het artikel ‘Het Soros-schandaal’.
  • Verder vindt u een artikel over de verplichte vaccinatie in Duitsland en een actie daarrond.
  • De brief van Pater Daniël. Hij schrijft hoe het Westen en Turkije met alle mogelijke middelen de bevrijding van de laatste bolwerken van Isis in Idlib wil tegenhouden.

Veel leesgenot.
Een geïnformeerd man/vrouw is er twee waard

 
         
         
         
      CORONAVIRUS  
   


In een redactioneel commentaar in The New England Journal of Medicine wordt gespeculeerd dat het coronavirus, dat momenteel voor paniek zorgt, niet gevaarlijker is dan de griep. De auteurs verwijzen naar een analyse over de uitbraak in China, waaruit blijkt dat er geen kinderen jonger dan 15 besmet zijn geraakt, en dat het sterftecijfer hoogstens twee procent is en zelfs veel lager dan één procent zou kunnen zijn.
Lees verder >>

Uit conclusies van de vorige ‘epidemieën’ blijft men sceptisch over de uitspraken van het WHO, zeker als het gaat over een mogelijk vaccin tegen het coronavirus. De inmenging van Bill en Milenda Gates foundation en het WHO wordt hier geschetst. Het WHO raadt zelfs aan om elektronisch te bankieren om besmetting tegen te houden (Bron >>).
Lees verder >>

 
         
         
         
      ETHIEK  
 

 


UITBREIDING ABORTUSWET: RAAD VAN STATE SPREEKT ZICH NIET UIT OVER SLEUTELELEMENTEN.

'De Raad van State heeft wel een opmerking over de strafbepaling voor mensen die vrouwen fysiek of via verkeerde informatie (bv. folders met foutieve informatie) de toegang tot abortus willen belemmeren. Die strafbepaling is volgens De Raad van State 'onvoldoende precies geformuleerd'. Zo is het bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk of men enkel doelbewust foute informatie (fake news) wil bestraffen of ook meningen. Daar kan zich een probleem stellen met het recht op vrije meningsuiting. Op dat vlak moet het voorstel dus zeker herzien of bijgesteld worden, meent de Raad van State. '

Zal men direct overgaan tot de stemming? Of zal men de formulering van de strafbepaling verder preciseren?
Lees verder >>

 
         
         
         
   

ABORTUS TOONT DIEPE KLOOF IN BELGIË
3 maart 2020, Mark Geleyn

‘Correcte informatie over abortus impliceert het tonen van de echo van het kind. Dat is nu precies wat de abortuscentra vaak bewust niet doen, om de vrouw ‘niet in onzekerheid te brengen’ door de confrontatie met het leven in haar schoot!’
Lees verder >>

 
         
         
         
      AGENDA  
   


DE FILM UNPLANNED wordt op 7 maart getoond in Mechelen en op 13 maart in Zutendaal.
www.unplanned.be

SPREEK OVER DE LIEFDE MET UW KINDEREN
door Inès Pélissié du Rausas
Vrijdag 27 maart om 20 u te Oudergem
Meer info >>

LEZING ‘OVER DE GRENZEN VAN HET LEVEN’
door Michaël Bauwens
Donderdag 2 april om 19u30 te Gent
Meer info >>

 
         
         
         
   

VRIJHEID VAN ZORGINSTELLING
24 februari 2020, door Jean-Noël Libert

Een nieuw, zorgwekkend wetsvoorstel ligt op tafel bij het federale Parlement. Dit voorstel wil de euthanasiewetgeving wijzigen, en voorziet onder meer dat “geen enkele, al dan niet schriftelijke clausule, mag een arts beletten om, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden, euthanasie toe te passen.” Met deze bepaling wordt met andere woorden beoogd woonzorgcentra en hospitalen zonder euthanasie te verbieden. Het wetsvoorstel komt neer op een ernstige aantasting van het pluralisme dat onze democratie zou moeten waarborgen.
Meer info >>

 
         
         
         
   

NA HET EUTHANASIEPROCES: DE PSYCHIATRIE MOET ZICH GRONDIG BEZINNEN OVER HET OMGAAN MET PSYCHISCH LIJDEN
16 februari 2020, Abe Geldhof

De patiënt moet dus in een “medisch uitzichtloze toestand” verkeren voordat euthanasie mag toegepast worden. Deze definiëring is problematisch en gevaarlijk. Er zijn namelijk geen criteria voor psychisch lijden. Psychisch lijden is per definitie altijd uitzichtloos, voor wie er middenin zit lijkt het eindeloos te duren. Dat het nu eindeloos is, betekent niet dat het voor altijd eindeloos is. De overtuiging van de patiënt in het heden is dus geen criterium om dat lijden effectief als eindeloos te bestempelen. Doet de hulpverlener dat wel, dan maakt hij bij voorbaat elke mogelijke interventie onmogelijk. Zo ontslaat de hulpverlener zich van zijn verantwoordelijkheid om een uitweg uit de uitzichtloosheid te zoeken.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

HET SOROSSCHANDAAL: LINKSE NGO’S GEÏNFILTREERD BIJ EHRM.

De impact van het Europees Hof voor de Rechten van de mens is bijzonder groot. We zien er een belangenvermenging tussen de rechterlijke en politieke macht. Een onderzoek van het prestigieuze European Centre for Law and Justice (ECLJ) wijst uit dat tientallen vastbenoemde rechters aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voordien actief waren bij diverse NGO’s. Vooral die van open-grenzen activist George Soros met zijn organisatie Open Society Foundation springen in het oog. De rechters behandelden zaken van hun eigen NGO’s en de belangenvermenging lijkt compleet. Het Franse Valeurs Actuelles bracht een dossier uit over het schandaal.
Lees verder >>

 
         
         
         
      STEM&TEGENSTEM 3/2020  
   


In januari 2020 presenteerden de toonaangevende media de gigantische bosbranden in Australië met apocalyptisch ogende beelden aan de kijkers, zogezegd als gevolg van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Hierdoor werd het verhitte klimaatdebat weer aangewakkerd. Maar het onderzoekende Australische internetplatform “The Crow House” onthult een compleet andere link met een schokkende video: grote internationale bedrijven leidden de rivieren naar gigantische reservoirs voor hun fracking-projecten. Hierdoor droogt het land op en brandt het in grote gebieden.
Lees verder >>

 
         
         
         
      GEDWONGEN VACCINATIE IN DUITSLAND, WIST U AL?  
   


Het mazelenvaccin is verplicht in Duitsland (Bron >>). Hier hoort u o.a. enkele casussen die aantonen dat een groot aantal reeds ingeënte personen toch nog de ziekte krijgen. En hoe komt het dat de chronische ziekten toenemen waarbij het immuunsysteem niet meer zijn werk doet?
Lees verder >>

DE WETENSCHAPPELIJK TOP VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE BEKENT KLEUR – TWIJFELS OVER VACCINVEILIGHEID
In deze video spreken de wetenschappers hun twijfel uit over de veiligheid van vaccins en roepen ze elkaar op meer onderzoek te doen en om eerlijke antwoorden te geven.
Lees verder >>

BETOGING MÜNCHEN >>

 
         
         
         
      NIEUWSBRIEF PATER DANIËL, SYRIË  
   

28 februari 2020

De hele Atlantische pers is plots uiterst bekommerd om de humanitaire crisis voor de bevolking in N. Syrië en reageert vooral met afschuw t.a.v. het Syrische en Russische leger. Internationale organisaties roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Ook ons land, voor een maand voorzitter van de VN Veiligheidsraad, schijnt geen benul te hebben van, noch interesse voor, de oorzaak van de ellende. Gelukkig herinnert Rusland de excellenties aan de simpele waarheid: Syrië heeft het volste recht en de plicht terroristen (Isis) op zijn grondgebied te bestrijden (en als er Turkse soldaten tussen zitten is het hun schuld).
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Wilt u onze tegenstem verder verspreiden, zodat meer mensen goed geïnformeerd worden? Dank alvast.
En volg ons op onze Facebookgroep.

Samen sterk!
www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we voor het nieuwe jaar 2020 ook uw financiële steun vragen. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.

Meer info >>