Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 7 februari 2020  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Hier zijn we terug met onze nieuwsbrief. Vooreerst kan u de nieuwsbrief van Comité Bezorgde Ouders lezen. Daar is heel wat nieuws in te vinden. Ook vindt u er wanneer en waar de film ‘Unplanned’ wordt gespeeld. Verder delen we een belangrijke petitie en een overdenking over het afgelopen euthanasieproces van eind januari 2020 tegen drie artsen in Gent. Als slot vindt u de nieuwsbrief van Pater Daniël ‘Waarden worden waanzin (2)’ met daarin ook informatie over de situatie in Libanon.

 
         
         
         
      NIEUWSBRIEF COMITÉ BEZORGDE OUDERS EN GROOTOUDERS  
   


Deze maand wordt over de uitbreiding van de abortuswet gestemd in de Kamer van volksvertegenwoordigers. U vindt een kort overzicht van de inhoud van de wet. Voorts delen we de schrijfactie gericht aan de Kamerleden. Misschien kan u ook iemand aanschrijven met desgewenst de toevoeging van een persoonlijke noot. Voorts vindt u een onderzoek van Stuart Derbyshire dat aantoont dat een foetus van 12 weken wel degelijk pijnprikkels voelt. Voordien ontkende hij dat. Deze maand wordt de film ‘Unplanned’ in twee cinema’s gespeeld. Alle informatie staat in de agenda. Het artikel ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’ moedigt ons aan om te gaan kijken en anderen uit te nodigen. Lees ook het getuigenis van de dokter die meespeelt in de film. Als slot kondigen we een activiteit aan van IDDF die we willen steunen.
Lees verder >>

 
         
         
         
      STOP GODSLASTERLIJK MISBRUIK BEROEMD CHRISTELIJK KUNSTWERK DOOR TOERISME VLAANDEREN  
 

 


Een reclamecampagne van Toerisme Vlaanderen misbruikt een wereldberoemd christelijke kunstwerk van de Vlaamse Meester Jan van Eyck, het Lam Gods, om een LHBT-boodschap te promoten. Dit is niet acceptabel. Klik hier om Toerisme Vlaanderen te verzoeken deze campagne te stoppen:
Teken de petitie >>

 
         
         
         
      EUTHANASIE, EEN GRONDIG DEBAT ‘IN GODS NAAM’  
   


Door de Griekse arts Hippocrates, uit de vijfde eeuw vóór onze tijdrekening, ‘de vader van de westerse geneeskunde’, werd deze menselijke wijsheid aldus uitgedrukt in de beroemde eed van Hippocrates: ‘Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt, zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken’. Als heiden beschouwde hij het leven als een geschenk van boven, van de goden, met name van Apollo. Eed van Hippocrates werd ook door de artsen als een erecode nageleefd, tot aan onze tijd.
Lees verder >>

 
         
         
      ZUSSEN VAN TINE NYS WILDEN BRIEF VOORLEZEN, MAAR MOCHTEN NIET.  
   


“Liefste Tine. Je was niet uitbehandeld – dat is nu meer dan ooit duidelijk geworden.” In de brieven beschrijven Lotte en Sophie waarom Tine niet klaar was voor euthanasie.
Lees verder >>

 
         
         
      NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
   


WAARDEN WORDEN WAANZIN (2)
24 januari 2020
Pater Daniël Maes

De misvatting dat de middeleeuwen overwegend een “duistere” periode zouden geweest zijn en dat de 18eeeuw de grote Verlichting bracht, is nog breed verspreid. De samenleving zou eindelijk bevrijd zijn van een obscuur geloof en bijgeloof en de weg geopend hebben voor een meer menswaardige vooruitgang op grond van de menselijke rede, de wetenschap, de techniek, de onbeperkte vooruitgang. Deze gedachte wordt door historici steeds meer grondig ontmaskerd...
Lees verder >>

 
         
         
         
   

We hopen velen op de vertoning van de film ‘Unplanned’ te ontmoeten en nodig gerust vrienden of politici uit. Vergeet ook niet de petities te ondertekenen. Dit is een kleine moeite en kan veel in beweging brengen. Help je mee de nieuwsbrief te verspreiden zodat meer mensen ons nieuws ontvangen? Bij voorbaat dank.
En volg ons op onze Facebookgroep.

Samen sterk!
www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we voor het nieuwe jaar 2020 ook uw financiële steun vragen. Bedankt aan hen die dit reeds deden. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.

Meer info >>