Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 23 januari 2020  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Elk jaar maakt Open Doors een Ranglijst Christenvervolging op. Hier kan je ze vinden, alsook de verschuivingen die plaatsvonden het afgelopen jaar. Voorts zijn er drie interessante agendapunten, één urgent actiepunt, twee nieuwsbrieven vanuit Syrië, en een korte reflectie op Davos over de ongelijke verdeling van rijkdom. Veel leesijver. Een geïnformeerd man/vrouw is er twee waard!

 
         
         
         
      RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING  
   


Open Doors onderzoekt jaarlijks waar vervolging van christenen plaatsvindt en op wat voor manier dit gebeurt. De Ranglijst Christenvervolging laat zien in welke 50 landen christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof. Noord-Korea, Afghanistan, Somalië, Libië, Pakistan, Eritrea en Soedan, zijn de top 7. Bij het samenstellen van de Ranglijst Christenvervolging worden drie trends zichtbaar. In de eerste plaats ziet Open Doors dat de aanwezigheid van militante islam zwakke landen in de Afrikaanse sub-Sahara ontwricht. Daarnaast is er een toename te zien van islamitisch geweld in landen in Zuid- en Zuidoost-Azië. De derde trend heeft alles te maken met de biometrische technologie en kunstmatige intelligentie.
Lees verder >>

 
         
         
         
      26 RIJKSTEN BEZITTEN EVENVEEL ALS ARMSTE HELFT VAN DE WERELD  
 

 


Oxfam laat aan de vooravond van Davos de kans niet liggen om de ongelijke verdeling van de rijkdom nog maar eens in de verf te zetten. Oxfam pleit voor een wereldwijde vermogensbelasting, en wil de inkomsten daarvan naar onderwijs en gezondheidszorg laten vloeien. ‘Een extra belasting van 0,5 procent op het vermogen van de 1 procent allerrijksten zou jaarlijks evenveel opbrengen als het bedrag dat nodig is om onderwijs te voorzien voor alle 262 miljoen kinderen die nu niet naar school gaan, en om gezondheidszorg te financieren die de dood van meer dan 3 miljoen mensen zou kunnen vermijden.’
Lees verder >>

 
         
         
         
      AGENDA  
         
      MEER DEMOCRATIE, HET SYSTEEM MOET VERANDEREN.  
   


Wil je de directe democratie mee mogelijk maken, rechtstreekse participatie met bindende referenda zoals dat in Zwitserland al bijna twee eeuwen voorbeeldig bestaat? Wie hier meer wil over weten, of aan dit project wil meewerken, is hartelijk welkom! Zaterdag 25 januari van 14u tot 16 u te Leuven.
Meer info >>

 
         
         
      DEMONSTRATIE TEGEN DE UITROL VAN 5G  
   


Protestactie in Brussel op 25 januari van 13 - 16u op het Albertinaplein, naast het Centraal Station.

Men maakt zoveel ophef over het klimaat, en 5G, de 5e generatie van mobiele telefoniestandaarden? Zwijgt men omdat het de economie zou schaden? In het kader van de wereldactiedag tegen de uitrol van 5G op 25 januari, organiseert het collectief stop5G.be een protest- en informatiebijeenkomst (met informatie stand) in Brussel. De waarschijnlijke gevolgen van de ontwikkeling van 5G-satellieten doen het ergste vrezen: een wereldwijde degradatie van de gezondheid van de mens en van de ecosystemen.
Meer info >>

 
         
         
      FILM UNPLANNED NU IN DE BIOSCOOP  
   

Een boeiende film die weergeeft hoe iemand zijn opinie voor 100% wijzigt over de abortus problematiek.

 
         
         
         
      ACTIE  
         
      KLACHT BIJ VRT  
   


We hebben als Comité Bezorgde Ouders formeel klacht ingediend tegen het radioprogramma "De wereld van Sofie" van dinsdagmorgen 21-01-2020 op radio 1, met als titel "Iedereen kijkt porno". Hier opnieuw te beluisteren >>

‘Het hele programma kan beschouwd worden als propaganda voor het bekijken van porno, zonder dat er een tegenstem te horen was. Zowel ethisch als democratisch achten wij dit volledig onverantwoord. De boodschap, ‘Bijna iedereen kijkt porno’, is een simplistische leugen met de bedoeling om porno te normaliseren. De kijkcijfers liggen heel wat lager, vooral bij vrouwen. Daarom verzoeken wij om een "recht op antwoord" van onze vereniging in de vorm van een uitzending, waarin onze argumenten tegen porno-commercialisatie en -verbruik ten volle aan bod komen, en in dezelfde mate als dit tijdens de hier aangeklaagde uitzending het geval was in het voordeel ervan.’ Stuur een mail en dien ook klacht in, zo gaat CBO misschien vlugger een recht op antwoord verkrijgen. Enkele zinnen is voldoende. Zo weet de VRT dat niet iedereen porno kijkt en goedkeurt en dat we deze boodschap niet kunnen ondersteunen. Bij voorbaat dank.
Mailadres >>

 
         
         
         
      NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
   


Nieuwsbrief Pater Daniël
MERKWAARDIGHEDEN
10 januari 2020

“Schokkend wereldnieuws. Een Iraanse nationale held, generaal Soleimani, die het meest gedaan heeft voor het uitroeien van de IS zou tijdens een ontmoeting voor een de-escalatie, door de VS vermoord zijn, samen met een Iraakse generaal. Sommigen schrijven dat ook dit “fake” is.” Als dit fake is, dan is de bedoeling van de in scène gezette actie alleen maar om de spanning tussen Iran/Rusland en de VS/Israël te laten toenemen. Laat ons alles in het werk stellen om dit te ontmijnen.

 
         
         
   

Nieuwsbrief Pater Daniël
WAARDEN WORDEN WAANZIN
17 januari 2020

“De Verlichtingswaarden”. Welke zijn nu die hoog geprezen “verlichtingswaarden” waaraan in de openbare opinie van onze tijd zo krampachtig wordt vastgehouden? De tijd van de verlichting is grofweg de 18e eeuw, met een reeks populaire filosofen vooraf en achteraf. Het bedenkelijke hoogtepunt is de Franse Revolutie met de slogan “vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid”. Troon en altaar werden omvergeworpen en vervangen door de aanbidding van de “Rede”, de nieuwe religie van menselijke wetenschap en vooruitgang. Ongeveer drie miljoen mensen vonden de dood, waarvan 1/3e door de guillotine. Nagenoeg heel het culturele erfgoed van Frankrijk werd verwoest en enkele decennia later lag een groot deel van Europa in as. Voilà, het resultaat van deze vrijheid, gelijkheid of broederlijkheid, of duidelijker uitgedrukt, van barbarij, haat, moord en vernieling.
Lees verder >>

 

 
         
         
   

Stuur de nieuwsbrief gerust door zodat meer mensen op de hoogte blijven van de tegenstem, de activiteiten en de acties. Bij voorbaat dank. En volg ons op onze Facebookgroep.

Samen sterk!
www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Mogen we voor het nieuwe jaar 2020 ook uw financiële steun vragen. Bedankt aan hen die dit reeds deden. U kan Steunlid worden van Tegenstroom.

Meer info >>