Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 9 januari 2020  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Hierbij een korte nieuwsbrief om even de tegenstem te laten horen over de dood op generaal Qassem Soleimani. Hierbij sturen we enkele artikelen van Willy van Damme en enkele korte overzichten en kaarten die de situatie schetsen in het Midden-Oosten. Als slot vindt u de nieuwsbrief van Pater Daniël.

 
         
   


Het ongenoegen van de aanwezigheid van de Amerikanen groeide in Irak met de nodige opstanden tegen Amerikaanse doelen. Trump had een aanval op de legerbasis van Irak uitgevoerd met een drone met als gevolg 12 doden, waarna er een ware opstand uitbrak rond de Amerikaanse ambassade (Bron >>).

Dit werd beantwoord met een precisieraketaanval vlakbij de luchthaven van Bagdad waarbij de Iraanse generaal Qassem Soeleimani werd gedood. Soeleimani is de verantwoordelijke voor de buitenlandse operaties van het Iraanse leger. Hij coördineert de strijd in Lebanon, Syrië en Irak tegen de salafistische terreurgroepen Isis. De VS zou zogezegd Isis verslaan, maar dat gebeurde niet. Integendeel, ze werden door de VS onrechtstreeks bevoorraad met de nodige uitrusting (Bron >> ).

 
         
         
   


The Betlehem Doctrine is door VS, UK en Israël gelanceerd. Het legitimeert zelfverdediging als er een 'dreigend' gevaar is voor eigen land en volk. Men mag mensen doden als men vermoedt dat tegenstanders van plan zijn een aanval te lanceren. Dus Trump legitimeerde zijn aanval en zei dat hij deze aanslag uitvoerde uit zelfverdediging.

Maar welk dreigend gevaar was er door de generaal Soleimani? Er was gewoon geen gevaar. Hij was een goed buitenlands diplomaat van Iran die moest verdwijnen. Hij zorgde ervoor dat de aanvallen van Isis werden geneutraliseerd. Het maakte de regio Iran, Irak, Syrië, Libanon te sterk (Bron >>).

 
         
         
   
Hij had geen plannen om een aanslag te plegen. Integendeel, generaal Soeleimani wilde spreken met de Iraakse leiders over een recent voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om opnieuw te onderhandelen met Iran. Blijkbaar ging hij van de gelegenheid gebruik maken om ook de begrafenis bij te wonen van de door de VS omgebrachte Iraakse militairen en politiemensen. Hierdoor wist de VS dus dat Soeleimani naar Bagdad ging afreizen. Als dit klopt, verklaart dit nog meer de woede van de Iraakse regering over die aanslag. De volgende dag heeft het Iraakse parlement met 170 tegen 0 parlementsleden een motie aangenomen waarbij ze de Iraakse regering oproept om het vertrek te eisen van de Amerikaanse troepen (Bron >>).
 
         
         
   


Waarom zijn de relaties van de VS met Iran verzuurd?

  • Iran heeft 10 % van de wereldvoorraad olie.
  • Iran drijft geen handel in dollar.
  • Iran heeft zijn banken genationaliseerd.
  • Iran durft Saoedi-Arabië te confronteren.

Omwille van deze politiek is ook de vorige Sjah van Iran vervroegd afgezet door een coup georganiseerd door de VS.

 
         
         
   

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn de twee strategen achter de oorlogsplannen met Iran. Kwam Pompeo in Israël zijn opdrachten ophalen? Gelukkig wil behoudens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niemand meestappen in dit oorlogsscenario. Maar een cruciale stap is hier wel gezet. Daar moet men eerst en vooral het probleem zoeken. Minder in Washington zelf, maar zij hebben natuurlijk wel de legerbasissen rondom Iran (Bron >>).

Trump moet de verkiezingen winnen die voor de deur staan, net als Netanyahu en de republikeinen/zionisten houden ervan om Iran weg te zetten als oorlogsstoker. Dan moeten ze de wandaden van Israël niet aan het licht brengen (inpalmen van Golanvlakte, Oost-Jeruzalem, de nederzettingen), die de oorzaak zijn van de spanningen in het Midden-Oosten. Een spoedige twee-statenoplossing of één staat met gelijke rechten voor ieder kan de vrede terugbrengen tussen beide kampen.

 
         
         
   

Als slot nog de toespraak van Kolonel Wilkerson. Hij vergelijkt de oorlog in Irak door George W. Bush, die gebaseerd was op leugens, met de mogelijke Iran-oorlog van Trump, die eveneens gebaseerd is op leugens. Deze voormalige regering-functionaris Wilkerson zegt dat Trump de Amerikanen klaarstoomt voor een oorlog met Iran. Hij zou het weten omdat hij George W. Bush hielp hetzelfde te doen voor Irak, en daar heeft hij spijt van. Iran zal geen oorlog beginnen want Iran heeft daarvoor niet de militaire uitrusting (zie overzicht uitgaven voor militaire uitrusting).

Beluister dit even >> : Colonel Wilkerson on George W. Bush's Iraq War and Trump's Possible Iran War.

 
         
         
         
      NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
   


Nieuwsbrief Pater Daniël
3 januari 2020

De Amerikaanse sancties treffen nu ongeveer 1/3e van de wereldfamilie met meer dan 8000 sancties voor volkeren van 39 landen. Voor de Iraniërs duurt dit al 40 j, voor de Cubanen 60 j. Hierdoor wordt hoofdzakelijk de bevoorrading beperkt van produkten noodzakelijk voor hun levensonderhoud, zoals voedsel en medicamenten. Deze sancties zijn tegen de internationale overeenkomsten van Genève, Nürnberg, het Charter van de VN en de universele verklaring van de rechten van de mens. Verder gebeurt het internationaal verkeer van kapitaal langs de dollar, wat de Amerikaanse banken kunnen verhinderen. Zij blokkeren nu geld van meer dan 6.300 personen. Wie deze illegale activiteiten zou aanklagen en bankiers wil straffen, dreigt in de VS zelf zware veroordelingen op te lopen.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Hopelijk geeft deze uitleg een meer genuanceerder kijk op het conflict. Elke vorm van geweld is af te keuren van beide kanten. Men moet het veld ontmijnen zodat geen oorlog tot stand komt, want dat is de bedoeling van enkelingen.

Stuur deze mail gerust door. En volg ons op onze Facebookgroep.

Samen sterk!
www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Ons werk doen we op vrijwillige basis, we ontvangen geen financiering van de overheid.
U kan ons steunen.
Meer info >>