Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 30 december 2019  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Het einde van de maand december is een tijd van feesten. We vieren de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. De Joden vieren het feest van het licht, Chanoeka feest. De christenen herdenken de komst van Jezus Christus, de Vredevorst.

 
         
   


Laat ons hopen dat er vrede komt in Bethlehem, de geboortestad van de Vredevorst, en de muur mag verdwijnen. 'Zalig de vredestichters, ... '
SCAR OF BETHELEHEM
Lees verder >>

 
         
      We bespreken de situatie in Libanon en Hong-Kong. Verder vindt u enkele gedachten over Kerst en Nieuwjaar van Pater Daniël en enkele aantekeningen over de Klimaattop die plaatsvond te Madrid. Voorts vindt u een kritisch commentaar van het Europees Centrum voor Bio-ethiek op de petitie van LEIFF met de vraag om euthanasie uit te breiden tot ‘dementerende personen’. Dit voorstel wil men nu met een wisselmeerderheid laten goedkeuren in het Belgisch Parlement. Als slot vindt u een stuk over de apocriefe evangeliën en hun oorsprong.
Veel leesgenot, voor elk wat wils.
 
         
         
         
      NIEUWSBRIEF PATER DANIËL  
   


Nieuwsbrief Pater Daniël
13 december 2019
CHAOS IN LIBANON

In Libanon trachten de westerse mogendheden (vooral VS-Israël-Saoedi-Arabië, steeds gesteund door EU) op verschillende manieren chaos te zaaien en nog meer armoede te brengen. De banken zijn geblokkeerd. De mensen mogen wekelijks maar een klein bedrag afhalen. De 7 à 8 miljoen Libanezen in het buitenland, die hun familie tot heden ondersteunden kunnen dit op deze manier niet meer doen. En de boycot van de banken door VS-Israël heeft ook gevolgen voor ons. Hier gaan plots de prijzen ook de hoogte in. De Libanese Lire is met 40 % gezakt tegenover de dollar. De bedoeling is uiteraard om vooral Hezbollah te treffen en dat lijkt juist niet te lukken. De Hezbollah slaagt er in zijn volk gewoon verder uit te betalen. Een andere manier om het land te destabiliseren ligt in poging om christenen onderling en moslims onderling tegen elkaar op te zetten.
Lees verder >>

 
         
         
         
    De olieboringen die Libanon aanving aan de kust wil Israël stop zetten. Libanon heeft een jaar geleden een overeenkomst met een internationaal consortium – het Italiaanse Eni, het Franse Total en het Russische Novatek – gesloten. Maar Israël zegt eigenaar van de wateren te zijn en vindt de Libanese voorwaartsdrang “heel provocatief” want de regio “is Israëlisch”. Libanon heeft daar een andere mening over en noemt het “een inbreuk op hun soevereiniteit”. (Bron >> )
 
         
         
         
   

Niewsbrief Pater Daniël
20 december 2019
ZIJ VONDEN HET KIND EN ZIJN MOEDER

In werkelijkheid is niet de mens opgestegen naar God, maar God is neergedaald naar de aarde en is Mens geworden.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
27 december 2019
MERKWAARDIGHEDEN

Mijn verwachting is dat de slechte toestand in de wereld volgend jaar nog erger wordt. Dit is geen doemdenken, dit is een nuchtere vaststelling. De bezoedeling van water, land en lucht neemt toe. Er zijn waters waar monsters van vissen in leven of vissen die van mannelijk vrouwelijk worden omwille van de massa hormonen in het grondwater. Voedsel is vergiftigd en het kweken van gezonde eigen voeding wordt zoveel mogelijk verhinderd. Tsunami’s en natuurrampen nemen toe o.a. omwille van het crimineel geëxperimenteer van de grote mogendheden, die uitproberen hoe ze volkeren kunnen teisteren. De hoogste instanties ijveren vanuit de VN dag en nacht om programma’s uit te werken en op te leggen waardoor de waardigheid van de mens steeds meer vernietigd wordt: abortus, euthanasie, onbeperkte experimenten met het beginnend menselijk leven, het perverteren van kinderen zo vroeg mogelijk, het uitwissen van de verschillen tussen man en vrouw, wat juist de rijkdom van het leven is, het afbreken van het gezin als man, vrouw en kinderen, waarin juist het geluk en de kracht van een samenleving ligt, het verbieden van de eigen cultuur en volksaard van een land, het afschaffen van alle ware identiteit en het voortdurend opvoeren van monsterleugens op wereldvlak om oorlogen te kunnen voeren.
Lees verder >>

 
         
         
         
      HONG KONG  
 

 


AZOV BATALJON IN HONG-KONG? EN WEL HIEROM

Het Azov bataljon zijn Oekraïense mannen die onrust stookten tijdens de Maydam opstand in Oekraïne en zes jaar geleden in Rusland. Nu zijn het diezelfde mannen die zich mengen tussen de studentenbeweging en chaos en geweld veroorzaken in Hong Kong. Zij worden aangestuurd door het Westen en worden er ingezet om de regering in Hong Kong omver te werpen. Hier een aantal mannen van het bataljon. Dit zijn geen chinezen…Wat doen die in Hong Kong?
Lees verder >>
Een uitgebreid verslag van Willy van Damme >>

 
         
         
         
      KLIMAAT  
   


KLIMAATTOP IN MADRID 2019

De klimaattop werd een grote teleurstelling. Men heeft weinig afspraken kunnen maken. 'Wereldnatuurfonds (WWF) betreurt dat de grote uitstoters, zoals de VS, China, India, Japan, Brazilië en Saoedi-Arabië, 'hun verantwoordelijkheid ontkennen'. Maar de hoge normen voor Europa worden vastgehouden, net alsof er een koepel is boven ons luchtruim. Om Europa zogenaamd 'klimaatneutraal' te maken mag Europa 100 miljard belasting ophoesten.
Lees verder >>

 
         
         
         
   


KLIMAATBELEID VIA DE GELDPERS

In de Europese Unie is in december een overeenkomst gesloten over de zogenaamde ‘taxonomie’, een lijst van investeringen die als ‘duurzaam’ kunnen worden gekenmerkt. Het IMF en het ECB zullen de groene energie rechtstreeks ondersteunen. De lijst van ‘taxonomie’ komt hierbij van pas. En dit boven de hoofden van de verschillende naties (Bron >>).

 
         
         
         
      ETHIEK  
   
EUTHANASIE BIJ DEMENTERENDEN

Een in mei 2019 door LEIF (LevensEinde InformatieForum) gelanceerde petitie streeft naar een wettelijke uitbreiding van euthanasie tot ‘dementerende personen of personen met één of andere vorm van wilsonbekwaamheid die onomkeerbaar is'. Een euthanasieverzoek zou dan gewettigd zijn als de patiënt in die zin een wilsverklaring zou opstellen op het moment dat hij nog over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt. Dit voorstel wil men nu laten goedkeuren door een wisselmeerderheid in de Kamer. Een kritische reflectie over de aangevoerde argumenten door het Europees Instituut voor Bio-ethiek.
Lees verder >>
 
         
         
         
      RELIGIE  
   
VERZWEGEN EVANGELIËN? DE WAARDE VAN DE APOCRIEFE EVANGELIËN VOOR HET ONDERZOEK NAAR DE HISTORISCHE JEZUS.
VBS-Informatie juni 1998, Adelbert Denaux

De meeste onderzoekers achten de historische waarde van de apocriefe evangeliën in verband met het onderzoek naar de historische Jezus zeer gering (met uitzondering wellicht van bepaalde Jezuswoorden die, met gnostische overschilderingen, bewaard kunnen zijn in het Thomasevangelie). De apocriefe evangeliën zijn later ontstaan dan de canonieke evangeliën. Ze zijn nagenoeg alle literair afhankelijk van de canonieke evangeliën, niet omgekeerd. De vorming van de canon van het Nieuwe Testament is een proces van meerdere eeuwen. In dit proces van selectie uit een steeds toenemende vloed van geschriften heeft de christelijke gemeenschap haar apostolische identiteit kenbaar gemaakt en bevestigd tegen afwijkende stromingen zoals het gnosticisme.
Lees verder >>
 
         
         
         
   

Dank voor uw interesse. Stuur de nieuwsbrief gerust door naar vrienden. Ga ook eens op onze facebookgroep Tegenstroom kijken. We kunnen niet alles plaatsen in onze nieuwsbrief. Daar zijn nog meer items te vinden, zoals de 5G uitbreiding, de toenemende belastingen, Eva Morales en Bolivia, de Oeigoeren in Syrië en China, Rwanda, nieuwe verkiezingen in Israël, petities … Als u lid wordt, dan krijgt u een melding bij elk nieuw artikel dat we plaatsen. U kan ook zelf een artikel plaatsen. Welkom!

FACEBOOKGROEP TEGENSTROOM >>

 
         
         
         
     

We wensen u een warme en gezellige tijd toe bij de jaarwisseling. We gaan samen voor een Nieuw Jaar 2020 tegenstroom en ontmaskeren samen de halve waarheden van de seculiere media door een eerlijke berichtgeving daar tegenover te plaatsen.

Samen sterk!
www.tegenstroom.eu

 
         
         
         
      STEUN  
   
Ons werk doen we op vrijwillige basis, we ontvangen geen financiering van de overheid.
U kan ons steunen.
Meer info >>