Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom augustus 2019  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


We sturen u in onze laatste vakantie editie de nieuwsbrief van Comité Bezorgde Ouders, de nieuwsbrieven van Pater Daniël, een artikel met de reden waarom de VS militair aanwezig blijft in Afghanistan en een artikel over hoe Hongarije de oorzaak van migratie aanpakt. Veel leesgenot.

 
         
         
         
   


In de eerste plaats willen we onze agenda aanbevelen. Voorts vindt u het artikel van James Parker, een gewezen homoactivist die een radicale ommekeer heeft meegemaakt. Verder nemen we de seksuoloog Wim Slabbinck onder de loep. Zijn zijn doelstellingen bevorderend voor onze maatschappij? Als slot kan u meer lezen over de reeds maanden lange protesten in Birmingham tegen lessen over LGBTQ-relaties in de basisschool. En u vindt onze antwoorden op de reacties van Zuhal Demir.

NIEUWSBRIEF COMITÉ BEZORGDE OUDERS
augustus 2019
Lees verder >>

 
         
         
         
         
      NIEUWSBRIEVEN PATER DANIËL  
   


Goede Vrienden, de wereld staat aan de rand van een afgrond. Ieder ogenblik kan er een wereldoorlog uitbreken met atoomwapens, die driemaal of meer alle leven op aarde kunnen doden. Is eenmaal niet genoeg? Er zal geen rekening mee gehouden dat je juist dan van een verdiende vakantie wilde genieten. En de “machthebbers van deze wereld” hebben er bovendien geen moeite mee om hun roekeloze agressie door een verblinde openbare opinie te laten verwelkomen als een noodzakelijke humanitaire interventie. Er zijn te veel gevormde, geïndoctrineerde journalisten en politici en te weinig eenvoudige mensen met gezond verstand.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
2 augustus 2019
Toppunt van westerse huichelarij
Lees verder >>

 
         
         
         
   


En kijken we nu even naar Amerika, door de media erkend als de grootste weldoener en beschermer van de vrede op onze planeet. Ziehier welke landen door de VS werden gebombardeerd of met militaire interventie getrakteerd: Irak, Libië, Syrië, Jemen, Somalië, Iran, Cuba, Panama, Pakistan, Nicaragua, Grenada, Vietnam, Laos, Guatemala en Cambodja om er maar enkele te noemen … met miljoenen doden en totaal verwoeste landen. Dat alles met de trouwe hulp van de bondgenoten: Israël, NAVO, Saoedi-Arabië, Qatar. En nu komt de kers op deze gruwelijke barbarentaart. Dinsdag werd een UNO-rapport bekend gemaakt over Afghanistan. In deze 18-jarige oorlog blijkt dat de VS en bondgenoten veel meer burgerslachtoffers gedood hebben dan de Taliban of anderen die ze beschouwen als de oorzaak van alle ellende en die ze als terroristen bestreden. In de eerste helft van 2019 werden zo meer dan 3.812 burgers gedood of gewond. En 83 % van de moorden en de vernielingen gebeuren door de internationale coalitie. (Tommy Sheridan, 2/8/19: Bron >>)

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
9 augustus 2019
De grootste dreiging voor de wereldvrede?!
Lees verder >>

 
         
         
         
   


Uiteindelijk dient de voortzetting van de oorlog in Afghanistan vooral een geopolitiek belang. Deze indruk wordt nog versterkt door het feit dat de Amerikaanse regering schijnbaar ruzie zoekt met Pakistan. Ook als de hernieuwde troepenopbouw er uiteindelijk niet toe leidt dat de Taliban definitief verslagen wordt, dan zorgt het er in ieder geval wel voor dat Afghanistan en de Afghaans-Pakistaanse grensregio de komende jaren instabiel blijven. Dat dient, niet direct maar wel indirect, een Amerikaans belang. Het frustreert namelijk de Chinese plannen voor een belangrijke transportroute door Pakistan naar de haven van Gwadar (Zuid-Pakistan), waarmee de Chinezen de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Malakka omzeilen.

HERNIEUWDE AMERIKAANSE TROEPENBOUW IN AFGHANISTAN DIENT MAAR ÉÉN DOEL
Jonathan van Tongeren op
23 augustus 2017
Lees verder >>

 
         
         
         
   


De oorlog tegen Syrië blijft voortduren. Iedere dag vallen er nieuwe slachtoffers van terroristische aanslagen. Iedere dag worden soldaten gewond of gedood terwijl ze hun land en volk verdedigen. Nog steeds blijft het volk verstoken van zijn noodzakelijke grondstoffen, die door buitenlandse machthebbers worden gestolen of vernietigd. Dit alles blijft in de openbare opinie verborgen omwille van een stilte in de media, afgewisseld met halve waarheden en hele leugens. Het Syrische leger schijnt wel enkele belangrijke overwinningen in de Idlib behaald te hebben, maar de hel voor de bevolking die daar door terroristen met steun van het buitenland aangewakkerd wordt, is nog lang niet ten einde. Daarom heeft de dynamische Italiaanse vereniging “Ora pro Siria” voorgesteld een noveengebed te houden. ‘God van Hoop, beziel de leiders zodat zij vrede kiezen in plaats van geweld en verzoening met vijanden. En geef ons hoop op een toekomst van vrede, gebouwd op rechtvaardigheid voor allen. Amen.’

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
16 augustus 2019
Flitsen
Lees verder >>

 
         
         
         
   


Sommigen verheerlijken de president van de VS “als de koning die het rijk van Israël” volgens Bijbelse beloften zal herstellen in het licht van het einde der tijden. Inderdaad, het kwade schijnt wereldwijd zijn volheid te bereiken en het einde der tijden lijkt nabij. De Koning die het Rijk van Israël en heel de schepping zal herstellen (en Jeruzalem - het nieuwe Jeruzalem) is echter geen brutale wereldheerser met vernietigende wapens, maar Jezus Christus, de gestorven en verrezen Heer, die de gruwel van het zionisme, het satanisme en de goddeloze vrijmetselarij zal vernietigen.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
23 augustus 2019
Bevrijding van Idlib
Lees verder >>

 
         
         
         
   


Terwijl veel landen slechts met de mond de bestrijding van migratieoorzaken belijden, maakt Hongarije het concreet. De regering ontwikkelde projecten, die de bevolking ondersteunen om in hun eigen land te blijven, zodat ze niet naar Europa hoeven te vluchten. De regering noemde het programma ‘Hongarije helpt’. Het levert hulp direct aan plaatsen die kampen met conflicten, wat de hoofdoorzaak voor de meeste politieke emigratie is.

‘HONGARIJE HELPT’ BESTRIJDT VLUCHTOORZAKEN TER PLAATSE.
Novine.nl
Lees verder >>

 
         
         
         
      STEUN  
   
Ons werk doen we op vrijwillige basis, we ontvangen geen financiering van de overheid.
U kan ons steunen.
Meer info >>
 
         
         
         
   

Dank voor uw interesse. Stuur de nieuwsbrief gerust door naar uw kennissen. Deze feiten zijn niet in de seculiere media te vinden. Bij voorbaat dank!
Nog een deugddoende vakantie toegewenst.