Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 31 juli 2019  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Deze keer willen we u de laatste twee nieuwsbrieven van Pater Daniël doorgeven en twee artikelen over de Islam, die het ontstaan van de Islam verduidelijken. Ook de organisatie Mahabba willen we aanbevelen, die zich inzet voor het bereiken van Moslims. Als slot willen we een aspect van de crisis situatie in de Golf van Oman belichten, een petitie aanbevelen en nogmaals de conferentie met Gabriël Kuby onder uw aandacht brengen.

 
         
         
         
      NIEUWSBRIEVEN PATER DANIËL  
   


Wij leven, naar mijn overtuiging, nog volop in de geest van de eeuw van de zogenaamde “Verlichting”. Om de geschiedenis grondig te vervalsen wordt nog steeds de voorgaande periode bestempeld als “duistere middeleeuwen”. Toch gaf deze periode ons de rijkdom van de Europese beschaving: wetenschap, universiteiten, landbouw, technische ontwikkeling, economie, kunst, liefdadigheid. En de grote drijfveren waren het christelijk geloof en de katholieke Kerk. De Franse Revolutie echter moeten we vereren als de moeder van de rechten van de mens en als de bevrijding van het “duistere” geloof door het licht van de “Rede”. In werkelijkheid was het een terugkeer naar een barbaarse oertijd van massamoorden en verwoestingen van nagenoeg de hele cultuurschat in Frankrijk en Europa (Bron >>).

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
26 juli 2019
Ramptoerisme
Lees verder >>

 
         
         
         
   

En dan de muur tussen de VS en Mexico! In de eerste plaats hebben de VS al de helft van Mexico gestolen. En telkens wanneer een democratisch verkozen regering voor het volk wil werken, sturen de VS doodseskaders om de regering omver te werpen en het land te plunderen. “Hebben de mensen van Guatemala, Salvador, Honduras of de Dominicaanse Republiek niet het recht de buit achterna te komen en zich te installeren in de VS?” Nog beter is dat men de inmenging van en de leegroof door de VS in die landen tegenhoudt zodat de mensen in eigen land een menswaardig leven kunnen leiden.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
19 juli 2019
De oorzaak van de vloedgolf van immigratie… vroeger en nu
Lees verder >>

 
         
         
         
      ISLAM  
   


In tegenstelling tot wat de moslim beweren en wat de media bevestigen, laten de (opzienbarende!) ontdekkingen, die sinds het jaar 2000 uit het historisch onderzoek zijn voortgekomen, duidelijk zien dat de islam niets te maken heeft met een nieuwe goddelijke openbaring of de geestelijke ervaring van de eerste moslimgemeenschap – en dat de predikerrol van Mohammed er slechts van zeer ondergeschikt belang was. Voor een historisch verantwoord inzicht in de Islam, moet men ver teruggaan in de tijd, tot bij de joodse verwachtingen van een politieke Messias. Deze zijn aan Arabieren, waaronder Mohammed, doorgegeven door een groep ex-judeochristenen (dus heterodox) die Jezus niet meer erkende als Messias. Dit is wat de kaliefen later probeerden te verhullen, om hun absolute gezag te rechtvaardigen over hun veroveringen. Zij hebben de leiders van die groep, die bekend staat als “judeo-nazareners” zelfs aan de kant gezet en ten slotte een ogenschijnlijk nieuwe godsdienst gesticht op het fundament van het oorspronkelijke politiek messianisme dat door die groep gedragen werd.

SAMENVATTING ‘HET GROTE GEHEIM VAN ISLAM’ IN HET NEDERLANDS
Lees verder >>

BOEK >>

 
         
         
         
   

In elke populaire inleiding tot de islam staat het als onomstotelijk feit: de Koran is ontstaan in Mekka en Medina. Maar volgens de Canadese geleerde Robert Kerr is dat onmogelijk omdat de oudste bekende koranhandschriften geschreven zijn in het noorden van Syrië in gangbare klassiek Arabisch.

TAALKUNDIGE KORAN IS NIET GESCHREVEN IN HEILIGE STEDEN.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

We mogen deze kennis niet misbruiken om moslims te veroordelen, want zij zijn slachtoffer van misleiding. Door in gesprek te gaan met hen en te getuigen kunnen we meer bereiken. ‘Wij geloven dat het Bijbelse antwoord op de Islam in ons land Christus’ alles veranderende liefde is. Het start met gebed voor Moslims in onze omgeving. We bidden dat God ons leert hen te zien zoals Hij hen ziet, zodat zij Gods liefde, geopenbaard in Jezus mogen ontdekken.’ Deze organisatie wil ons hierbij helpen.

MAHABBA = LOVE
Wat is MAHABBA >>

 
         
         
         
      IRAN - DE GOLF VAN OMAN  
   


Om de crisis situatie goed in te schatten in de Golf van Oman is het goed hiervan kennis te nemen. ‘Na de in totaal zes springstof-aanslagen op tankers voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten en in de Golf van Oman in mei en juni van dit jaar, waarvoor de Verenigde Staten de Iraanse Revolutionaire Garde verantwoordelijk houden, kwam al snel het vermoeden van false flag-operaties op. Zulke acties behoren immers tot het standaard instrumentarium van geheime diensten.’

FALSE FLAG-OPERATIES – EEN HISTORISCHE SELECTIE
Lees verder >>

 
         
         
         
      PETITIE  
   


Een groep pedofielen heeft aangekondigd deel te zullen nemen aan de 'Pride Week' in Amsterdam onder de hashtag #PedoPride2019. De groep is gelinkt aan het zogenaamde 'Kinderbevrijdingsfront', dat kinderen seksueel wil 'bevrijden'.

BURGEMEESTER HALSEMA: STOP DEELNAME PEDOFIELEN AAN PRIDE AMSTERDAM
Teken hier >>

 
         
         
         
      STEUN  
   
Ons werk doen we op vrijwillige basis, we ontvangen geen financiering van de overheid.
U kan ons steunen.
Meer info >>
 
         
         
         
   

We hopen velen van u te ontmoeten op DE CONFERENTIE MET GABRIËLE KUBY (Info >>). Vergeet u niet in te schrijven. Comité Bezorgde Ouders zal daar staan met een stand.

Verder nog een deugddoende vakantie toegewenst.

Samen sterk!