Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom juni 2019  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Intussen is Pater Daniël terug in Syrië. Zijn lezing te Brugge is opgenomen en u vindt zijn twee laatste nieuwsbrieven. Zijn manifest kan u aanschaffen bij de uitgeverij ‘De Blauwe Tijger’. Verder vindt u het verweer tegen de klimaatleugen geschreven door Eric Cornard en een bevraging van de burger voor het klimaatplan 2021-2030. Hier kan u uw eigen standpunt weergeven, een gelegenheid om uw kritische opinie te delen. Doet u ook mee? Als slot halen we de stijgende vervolging van de christenen aan en een oproep van de Vlaamse InterLevensbeschouwelijke Dialoog gericht aan de overheid om de levensbeschouwingen niet te vergeten. U vindt ook onze agenda.

 
         
         
      NIEUWSBRIEVEN PATER DANIËL  
   


Het westen blijft zich voorlopig wentelen in zijn eigen vooroordelen en de illusie van de Angelsaksische wereldoverheersing, het wilde neokapitalistische kolonialisme en een niet meer bestaande unipolaire wereldorde … Zo ging alle aandacht van de media op 5 juni naar de verjaardag van de D-Day in de Britse havenstad Portsmouth. Trump en de Europese leiders van de NAVO vierden zichzelf als de helden van de vrede, de vrijheid en de democratie. Rusland, dat veruit de hoogste prijs betaalde voor deze bevrijding, werd niet uitgenodigd. Vooral wilden de westerse leiders hun bereidheid manifesteren om deze waarden te verdedigen tegen de zogenaamde huidige dreigingen (natuurlijk Rusland, China, Iran, Syrië, Venezuela, Noord-Korea). Volgens het politiek correcte denken moeten deze landen bestreden en geïsoleerd worden.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
14 juni 2019
Terwijl het westen verder slaapt …
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Van 30 mei tot 2 juni vergaderde het kruim van de wereldelite in Montreux (Zwitserland) met een 130-tal personen uit de politiek, de economie, de media, de geheime diensten en het leger. De vergadering heeft traditioneel plaats in een hermetisch afgesloten luxehotel en met draconische veiligheidsmaatregelen. Geen journalisten of waarnemers worden geduld en er volgt geen mededeling. Deze groep werd in 1954 opgericht door zogenaamde eminente burgers uit de VS en West-Europa. In feite waren het de CIA en de Britse geheime diensten die de strategie van de VS en de NAVO wilden steunen tegen Rusland. De centrale figuren zijn nu nog de stokoude Henry Kissinger en de bankier David Rockefeller, naast o.m. Mike Pompeo, David Petraeus en Jens Stoltenberg. Vanuit België is Etienne Davignon een vaste waarde. Vanuit Nederland waren o.m. de eerste minister en de koning aanwezig. Alles wijst er op dat ze het in hun geheime gesprekken gehad hebben over het behoud of herstel van het westers neokapitalisme tegen Rusland en China. Ze beschikken over de machtigste media om de Bilderberggroep in de openbare opinie voor te stellen als een van de onmisbare redders van de wereld. Het oordeel van de vorig jaar overleden Italiaanse Fernando Imposato, erevoorzitter van het Hof van Cassatie, klinkt evenwel geheel anders: ”de Bilderberggroep is een van de verantwoordelijken van de spanningen en van de massamoorden” van onze tijd, samen met de CIA, Gladio, Loge P2, de neofascisten en de Amerikaanse vrijmetselaarslogen in de NAVO.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
7 juni 2019
Een hoogmis voor uitgelezen wereldheersers
Lees verder >>

 
         
         
         
   

OPNAME LEZING PATER DANIEL TE BRUGGE – HOE ONZE SAMENLEVING OMVORMEN MET DE BLIJDE BOODSCHAP. mei 2019, Tegenstroom

Lees verder >>

 
         
         
         
      HET KLIMAAT  
   


Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen in verband met het klimaat.

HET VERWEER TEGEN DE KLIMAATLEUGEN
Eric Cornard, mei 2019
Lees verder >>

 
         
         
         
   

ACTIE : DOORBREEK DE KLIMAATLEUGEN!
Tegen eind 2019 moeten de lidstaten van de Europese Unie hun definitief klimaatplan overmaken aan de EU. De burger krijgt inspraak. Via de bevraging vraagt men uw voorstellen, bemerkingen en standpunten. Dit is een gelegenheid om uw kritisch standpunt kenbaar te maken. De bevraging duur 10 minuten. Doet u ook mee? Samen sterk!

PUBLIEKSBEVRAGING ROND HET ONTWERP VAN NATIONAAL ENERGIE- EN KLIMAATPLAN 2021-2030
Meer info >>

 
         
         
         
      LEVENSBESCHOUWINGEN  
   


De christenen zijn de meest vervolgde groep ter wereld, maar er wordt weinig aandacht aan geschonken. Het zou niet politiek correct zijn hierover te spreken. Is het niet zo dat men hierover zwijgt omdat de oorzaak van de vervolging bij ons ligt, namelijk het Westen dat het terrorisme steunt in het Midden-Oosten.

HET CHRISTENDOM WORDT VERNIETIGD EN HET WESTEN KIJKT TOE EN ZWIJGT.
Lees verder >>

 

 
         
         
         
   

De Europese steun aan Al Qaida, de Nederlandse steun aan salafistische terreurgroepen in Syrië, de georkestreerde gifgasaanval van Al Aqaida door het westen geprogrammeerd, Belgisch geld voor terreur, beschuldigingen tegen de Belgische Militaire veiligheidsdienst… Zowel uiterst links als rechts brengt deze steun aan het licht. Links wijst op het Westers kapitalisme die bewust chaos zaait om hun macht te breken. Rechts wijst op het gevaar dat het moslimfundamentalisme ook onze grootsteden als Antwerpen en Brussel infiltreert. Links beweert dan weer dat men ‘Sharia for Belgium’ allang afgezworen heeft…

HET WESTEN DAT HET TERRORISME STEUNT.
Lees verder >>

 
         
         
         
    We willen ook de NACHT VAN GEBED VOOR DE LIJDENDE KERK aanbevelen. 21 op 22 juni op diverse plaatsen.
Meer info >>
 
         
         
         
   

Er heerst nogal wat onrust op het vlak van de relatie tussen de levensbeschouwelijke verenigingen en de overheid. Zo werd er in de afgelopen legislatuur een einde gemaakt aan de zendtijd van de levensbeschouwelijke verenigingen en besloot minister Homans om geen nieuwe plaatselijke ‘parochies’ meer te erkennen, zodat heel wat dossiers voor nieuwe ‘bedienaars van de eredienst’ in de koelkast belandden.

VERGEET DE LEVENSBESCHOUWINGEN NIET …
Vlaamse InterLevensbeschouwelijke Dialoog, juni 2019.
Lees verder >>

 
         
         
         
      AGENDA  
   


CONFERENTIE MET GARIELE KUBY – over de genderideologie, de schoonheid van de schepping van man en vrouw. Gabriele Kuby is een internationaal spreekster over de wereldwijde seksuele revolutie. Haar boek ‘De seksuele revolutie. De vernietiging van de vrijheid in naam van de vrijheid’ is in 11 talen vertaald. U kan het boek bestellen bij de uitgeverij De Blauwe Tijger >>

Wanneer? Woensdag 14 augustus (15u)
Donderdag 15 augustus (10u45)
Waar? In de abdij van Gistel, Abdijstraat 84, 8470 Gistel.
Ze spreekt ook voor de jongeren (tel 059/278671).
Zij zal spreken in het Engels en het wordt vertaald.

 
         
         
     

Hartelijk dank alvast voor uw interesse en medewerking. We hopen dat vele antwoorden van kritische burgers gehoord worden.
Samen sterk!