Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom april 2019  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
   


De lente doet de bloemknoppen openbloeien. Pasen, dat staat voor de opstanding van Christus, doet ons ook opstaan om vol hoop te gaan voor een warme rechtvaardige wereld.

U vindt de nieuwsbrieven van Pater Daniël. Voorts leest u meer over Israël, Rwanda, de beperking van de vrijheid op internet en de uitlevering van Snowden.

Nogmaals, we kunnen niet alles doorgeven. U kan ons volgen op facebook en twitter. Daar kan u ook uw eigen inbreng delen. Welkom op internet!

 
         
         
         
      AGENDA  
   


Eric Cornard is een milieuactivist. Hij tracht iedereen duidelijkheid te verschaffen in het verraderlijke wereldje van ECO. Hij is er om gekend dat hij zich - ook en vooral op wetenschappelijk vlak - kan verdiepen in moeilijke wetenschappelijke onderwerpen en op een voor iedereen begrijpbare wijze kan uitleggen. Hij gaf zijn eerste lezing over Global Warming al in 2007 en is zich daarna in het onderwerp blijven verdiepen.

EEN ANDERE KIJK OP DE KLIMAATOPWARMING – DE FEITEN – door Eric Cornard
Vrijdag 3 mei om 19u30.
Meer info >>
 
         
         
   

Meer en meer mensen in binnen- en buitenland stellen zich vragen bij de euthanasiepraktijk in België. Meer dan vijftien jaar na de invoering van de wet en de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie dringen zich steeds meer pertinente vragen op. Wordt de euthanasiewet correct toegepast? Wat zijn de sterktes en zwaktes in de huidige wetgeving? Wie controleert de praktijk? Kan men die controle vertrouwen? Wat met euthanasie bij mensen met psychiatrische problemen? De studiedag neemt de euthanasiewetgeving en -praktijk kritisch onder de loep met betrokkenen en experten.

STUDIEDAG: EUTHANASIE DOORGESLAGEN?
Een kritische doorlichting van de euthanasiewet en –commissie.
Maandag 29 april 2019 van 9u00 - 17u00
Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven.
Meer info >>

 
         
         
   

12 MEI is wereld ME-dag. ME of voluit myalgische encefalomyelitis (beter gekend als cvs) is een chronische ziekte die extreme uitputting en cognitieve beperkingen veroorzaakt. In België lijden naar schatting 20.000 tot 30.000 patiënten aan de aandoening. De oorzaak is niet gekend en een behandeling is er niet. Een kwart van de ME-patiënten is volledig huis-of bedgebonden. Zij verdwijnen vaak uit het publieke leven, waardoor de ziekte onzichtbaar blijft. Hun aanbevelingen voor een beter zorgbeleid werden aan Maggy De Block overhandigd.

12 MEI: WERELD ME-DAG
Programma van 9 tot 12 mei vindt u op de flyer >>

 
         
         
         
      INTERNETVRIJHEID?!  
   


Door de nieuwe wet mag elke verwijzing naar bijvoorbeeld een krantenartikel, d.m.v. een link, enkel nog gebeuren mits uitdrukkelijke (en betalende) toestemming van de uitgever. Dat geldt uiteraard ook voor filmpjes, foto’s, of welk materiaal dan ook. Men besliste om de verantwoordelijkheid voor inbreuken bij de platforms zoals Google en Youtube zelf te leggen. Zij moeten nagaan of er geen auteursrechten geschonden zijn.”

EUROPA WIL BLOKKEREN EN FILTEREN
De nieuwe EU-internetrichtlijn heeft een zure censuursmaak
27 maart 2019, Johan Sanctorum
Lees verder >>

 
         
         
         
      ISRAËL  
   


REPORTAGES NPO
Naar aanleiding van de verkiezingen in Israël werden er twee reportages getoond op NOS. U kan deze herbekijken als u zich inschrijft op NPO. Er is Nederlandse ondertiteling. Reportages geven levensechte beelden van die tijd weer met de woorden die toen zijn uitgesproken. Ze zijn dus authentiek en vertellen veel waarheid. Het commentaar erbij kan gekleurd zijn.

Oslo-akkoorden: Simon Peres, minister van Buitenlandse Zaken was met premier Yitzhak Rabin betrokken bij de totstandkoming van de Oslo-akkoorden in 1993. Groot was de vreugde toen deze akkoorden gesloten werden (op maandag 13 september 1993 was er een plechtigheid in de tuin van het Witte Huis in Washington), omdat eindelijk vrede tussen Israël en de Palestijnen binnen handbereik leek. Rabin, Arafat en Peres ontvingen er de Nobelprijs voor de Vrede van 1994 voor. U ziet hoe de voorstanders voor een Groot-Israël met aan kop Netanyahu, dit vredesproces hebben gekelderd. Zeg niet dat de Palestijnen geen vrede willen!
OSLO DIARIESDe vredesakkoorden van Oslo >>

KING BIBI NETANYAHU  >>

 
         
         
         
   

"Omdat God Israël ‘exclusief’ aan de Joden heeft gegeven, wil Freiligh (trekker van de Blauw-Wit-Alliantie) ook meteen werk maken van de heropbouw van de Tempel van Salomon, op de Tempelberg in Jeruzalem, waar sinds de zevende eeuw twee moskeeën van de islam staan. Palestijnen horen volgens Feiglin niet thuis in een Groot-Israël. Hij wil ze met ‘financiële stimuli’ overtuigen om naar Arabische buurlanden te verhuizen (Bron>>)."
Dat dit terug het vuur aan de lont steekt, is voor hem geen bezwaar.

TRUMP, NETANYAHU EN SAOUDIS LEAD US CLOSER TO A CATASTROPHE
Luister verder >>

 
         
         
         
      WIKILEAKS  
   


"Edward Snowden werd door de ambassade van Ecuador uitgeleverd te London. Kan het nog cynischer? Vorige maand gaf het IMF een lening uit van vele miljarden aan Ecuador. De IMF-leningen hingen al jaren boven het land, maar werden vanwege Assanges situatie in de ambassade van Londen nooit verstrekt. Het verloopt precies volgens de cynische spelregels die Assange en zijn Wikileaks al zo lang blootleggen. Ook Ecuador heeft haar dertig zilverlingen gekregen. "
Ecuador was nochtans VS kritisch en wilde Edward Snowden in bescherming nemen. Zijn ze overstag gegaan?

KEN JE ASSANGE NOG NIET? LEES HEM DAN >>

 
         
         
         
      RWANDA  
   


De genocide in Rwanda had 25 jaar geleden plaats. Omwille van deze gelegenheid wordt de reportage van Peter Verlinden terug vrijgegeven. Een gelegenheid om die te bekijken. Alles wordt in zijn historische context geplaatst. De 75-jarige Agathe Kanziga, de weduwe van de Rwandese Hutu-president Juvénal Habyarimana (1936-1994) en haar zoon zijn regelmatig aan het woord. Een aanrader.

WEDUWEN NA DE VAL. RWANDA.
Hoe startte de genocide in Rwanda?
Bekijk hier >>

 
         
         
   

Charles Michel (MR) greep de herdenking van de genocide in Rwanda een kwarteeuw geleden aan om aan te kondigen dat het in België verboden wordt om die genocide te ontkennen. Zo wil de Raad van Europa het en na Pasen stemt het parlement erover. De negationismewet bestraft niet enkel wie de genocide niet erkent maar ook wie er een andere opinie over heeft. Dit verhindert het historisch debat volgens Marc Reynebeau.

DE NEGATIONISMEWET VOOR RWANDA WORT GESTEMD. VERHINDERT DIE HET HISTORISCH DEBAT?
Lees verder >>

 
         
         
         
      ETHIEK - ISRAËL - SYRIË  
   


Zovele negatieve aspecten van de huidige samenleving zijn onaanvaardbaar. We moeten allen trachten er iets aan te doen. De menselijke en christelijke waarden van onze beschaving dienen naar boven gehaald te worden opdat mensen zinvol en gelukkig kunnen (samen)leven. Dat zovele mensen de zin van hun leven verliezen, gedesoriënteerd zijn, depressief worden en geen enkele vreugde meer kennen, is onaanvaardbaar. Hierover wil ik een grondige voordracht voorbereiden en met het nodige beeldmateriaal illustreren, in drie delen: 1. Enkele eigenschappen van onze ontwrichte samenleving, 2. de diepere oorzaak, 3. Wat kunnen we concreet daaraan doen? Suggesties en voorstellen hierover zijn welkom. Er werden reeds enkele voordrachten gepland zodat ik hoop eind mei, begin juni voor enkele weken terug in België te zijn. Ook Vlaanderen heeft een te rijke erfenis op zoveel gebied, zodat het onverantwoord is de jeugd over te laten aan allerlei vormen van verslaving.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
12 april 2019
Bijna maar niet helemaal.
Lees verder >>

 
         
      LEZING PATER DANIËL: HOE ONZE SAMENLEVING OMVORMEN MET DE BLIJDE BOODSCHAP?
Op vrijdag 31 mei te Brugge om 19u30.
Meer info >>
 
         
         
   

De VS president Donald Trump wil dat de Syrische Golan voortaan Israëls grondgebied wordt. Pater Daniël stelt enkele vragen.
Lees verder >>

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
5 april 2019
Voor de veiligheid van Israël?!
Lees verder >>

 
         
         
   

*‘De grote motor achter de zelfvervreemding van de mensenfamilie is “de nieuwe wereldorde”, onder de stuwing van Amerika, Engeland en het zionistische Israël, waarbij deze laatste voor zichzelf de status van volledige straffeloosheid verworven heeft. Zelfs evangelische christenen zijn verrukt over de onvoorwaardelijke steun vanwege de VS en kijken opgewonden uit naar de glorierijke overwinning van het aardse koninkrijk van het grote Israël. Zij beschouwen het als een goddelijke zending voor de eindtijd. De rauwe werkelijkheid is echter dat we volop meegesleurd worden door het duivelse werk van de antichrist, die het laatste greintje van Jezus’ Evangelie tracht te vernietigen.’

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
29 maart 2019
Een Bijbelse en apocalyptische meditatie voor onze tijd
Lees verder >>

 
         
         
   

Gedurende heel de oorlog tegen Syrië heb ik vanwege de VRT niets anders gelezen dan oorlogspropaganda, die welwillende verantwoording biedt om een onschuldig volk uit te moorden en een soeverein land te vernietigen. Het is een acht jaar lange, onbegrijpelijke herhaling van leugens, die als vanzelfsprekende waarheden worden voorgesteld.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
22 maart 2019
Onze VRT, het gewillige hulpje van een vuile oorlog
Lees verder >>

 
         
         
         
     

Dank alvast voor uw blijvende interesse. We hopen u te ontmoeten op onze sociale media, op een lezing of op wereld ME-dag. Wanneer u inlogt bij tegenstroom, laat ons even weten dat u de nieuwsbrief tegenstroom volgt. Dank alvast!
Samen sterk

 
         
   
STEUNFONDS
U kan een gift storten om ons te steunen.
Iban rekeningnummer: BE36 7795 9897 9781
Meer info >>
Bij voorbaat dank!