Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  Nieuwsbrief Tegenstroom 26 december 2018  
     

 

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
   


Er is veel oproer, ontevredenheid bij de bevolking. Grote betogingen, de gele hesjes die op straat komen … Het is een hunkering van mensen naar rechtvaardigheid en dat is een goed signaal. ‘Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden.’ Rechtvaardigheid, vrede voor iedereen, dat willen we met Kerst, ook voor u!

 

 
         
    Pater Daniël vertelt in zijn nieuwsbrieven meer over het volksprotest van de gele hesjes, over de eenzijdige aanpak van het migratieprobleem. Het is niet enkel de gewone burger die betoogt, maar ook advocaten in Rouen (facebook >>) hebben hun wetboek symbolisch verbrand, omdat ze het oneens zijn met het overrulen van Europa over de soevereiniteit van de landen. De intentie om de ware oorzaken van de armoede, migratie aan te pakken blijft liggen. We hebben de indruk dat onze leiders liever luisteren naar een wereldelite dan naar de basis. Daar valt misschien ook meer loon en eer op te strijken. Professor Colin Chapman spoort ons aan naar de oorzaak van de problemen te kijken zodat we de slachtoffers van het systeem, o.a. de vluchtelingen, hiervan niet de schuld te geven. Verder vindt u een artikel over het vrijspreken van de top van Fortis, ondanks hun wanbeheer. En als slot willen we de vrijheid van onderwijs en geloof belichten. We kunnen niet alles in deze nieuwsbrief plaatsen. Op onze facebookgroep vindt u meer.  
         
         
      SYRIË  
   


Met het volksprotest van de “gele hesjes” is er enige hoop dat het uitgroeit tot een brede verwerping vanwege de volkeren van een algemeen sluw georganiseerd beleid waarin een kleine elite steeds machtiger en rijker wordt, terwijl de massa van het volk hiervoor beroofd wordt van zijn meest elementaire rechten en goederen. Dat met dit wereldsysteem miljoenen mensen worden vermoord, uitgehongerd, verminkt, in de grootste armoede gedumpt en op de vlucht gedreven waarbij tevens de rijkdom van hun land wordt gestolen en de infrastructuur verwoest, dat lijkt voor de wereldheersers nog een bijkomend voordeel. Van harte willen we een protest hiertegen steunen in de hoop dat het een vreedzaam protest voor vrede en rechtvaardigheid blijft, redelijk, binnen de perken en zonder baldadigheden.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
21 december 2018 Red u uit dit ontaarde geslacht (Handelingen 2, 40)
Lees verder >>

 
         
         
    Het pact klinkt op het eerste gezicht erg lofwaardig. Het laat vermoeden dat hierdoor schrijnende wantoestanden vermeden willen worden: het onrecht vanwege mensensmokkelaars, migranten die verdrinken, uitgebuit of gemarteld worden... Onder deze schone schijn schuilt evenwel ons grootste bezwaar: massale migratie wordt als een goed erkend en bevorderd. Een poging om migratie te vermijden komt niet aan bod, evenmin als een vraag naar de diepere oorzaak hiervan.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
14 december 2018
Het mondiaal bedrog van het migratiepact
Lees verder >>
 
         
         
    Het volksprotest van de “gele hesjes” lijkt geenszins op een van de vele voorbijgaande protestmanifestaties. In geen geval kan het grote belang van dit ontwaken nog ontkend worden. Nu al worden er andere Europese landen door aangestoken: België, Holland, Italië, Duitsland, Bulgarije, Servië, ja zelfs Afrikaanse landen en Israël. Deze revolte doet denken aan de Franse Revolutie die heel Europa in haar greep kreeg.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
7 december 2018
De gele revolte: gevaren en kansen
Lees verder >>
 
         
         
         
      MIGRATIE  
   


We mogen onze frustratie niet uitwerken op de vluchtelingen zelf, want zij zijn het slachtoffer van deze globalistische politiek. Colin Chapman, een Brit die 17 jaar in Egypte en Libanon heeft gewerkt, roept ons op om niemand te veroordelen, maar om de gevolgen van de verkeerde politieke beslissingen onder ogen te zien en de ander tegemoet te treden.

COLIN CHAPMAN CHRISTELIJKE REACTIE OP DE ISLAM BESTAAT UIT LIEFDE EN WIJSHEID.
Lees verder >>

 
         
         
         
      FORTIS  
   


In IJsland werden in 2008 de bankdirecteurs gestraft omwille van wanbeheer en werden de banken niet gered door de Staat. In West-Europa hebben de meeste landen de banken wel gered en hebben hierdoor een grote overheidsschuld. Hier gaan de bankdirecteurs vrijuit, men laat de juridische rechtszaak verjaren. Ze hebben nochtans duidelijk te grote risico's genomen. Fortisbank is gered met 9,5 miljard euro van de Staat. Dit geld hebben we maar deels teruggezien (VRT-nieuws 21/12 door Michaël Van Droogenbroeck). In plaats van die opgekochte ‘geredde’ bank door de Staat te behouden en de winsten op te strijken voor de gemeenschap, gaat men die terug verkopen aan de grote heren. Banken worden geprivatiseerd en zijn onaantastbaar. Zij moeten geen taks betalen, zijn ondoorzichtig en de directeurs krijgen erelonen ondanks hun wanbeheer! Wie houdt de hand boven hun hoofd?

KERSTMAN GUL VOOR FORTISTOP
Lees verder >>

 
         
         
         
      VRIJHEID VAN GODSDIENST  
   
Het is een nieuwe tendens in het Westen om religie uit de samenleving te bannen. Het zijn niet in de eerste plaats de andersgelovigen die alles wat christelijk is uit de openbare ruimte willen verbannen, maar de vrijzinnigen die een algehele religieuze neutraliteit wensen. Terwijl gaan zij hun waarden en normen opleggen onder de noemer van de zogenaamde neutraliteit! Opmerkelijk is dat de menora in vele grootsteden wel getolereerd wordt en een plaats krijgt voor het Witte Huis in Washington! Daar is de kerststal verwijderd.

VRIJHEID VAN GODSDIENST IN GEVAAR?!
8 december 2018, Agnes Jonckheere
Lees verder >>
 
         
    Al 25 jaar worden door de liberalen wetsvoorstellen ingediend om het concept laïciteit in de grondwet te loodsen. Ook het recht op godsdienstonderwijs wil men uit de grondwet halen. Met andere wetsvoorstellen willen zij de financiering van de erediensten afbouwen. Het doel van de vrijzinnigen is niet scheiding Kerk en Staat, maar de scheiding van de Kerk ‘UIT’ de Staat, het evacueren van het religieuze UIT het openbaar leven.

DOORSLAAND GRONDWETTELIJK LAÏCISME WIL GODSDIENST VERBANNEN.
25 november 2018, Mark Geleyn
Lees verder >>
 
         
         
         
      COMMISSIE ONDERWIJS  
   
Het inschrijvingsdecreet werd in de Commissie Onderwijs besproken op 4, 6 en 7 december en er werd geluisterd naar de verschillende onderwijsnetten, scholengroepen en de betrokken steden. Men wil een centraal aanmeldingsregister zodat de scholieren kunnen verdeeld worden over de verschillende onderwijsnetten aan de hand van enkele criteria. De reden dat men dit decreet heeft opgesteld was om een sociale mix te bekomen in de scholen. De 20 % kansarme leerlingen zouden zich te veel groeperen binnen bepaalde scholengroepen. Men gebruikt ook het argument, dat men niet wil dat ouders moeten kamperen voor de school om een inschrijving te bekomen, maar gaat de eigenlijke doelstelling niet veel verder? I Is men de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van schoolkeuze niet aan het beknotten?

N HOEVERRE WORDT DE VRIJHEID VAN ONDERWIJS GEGARANDEERD BINNEN HET NIEUWE INSCHRIJVINGSDECREET?
8 december 2018, A.J.
Lees verder >>
 
         
         
         
      AGENDA  
 


 


KERSTSPOREN IN HET ZAND.
Zondag 30 december om 17 en 18 uur, op de kerstmarkt te Brugge . We gaan kerstliederen zingen onder muzikale begeleiding. Martijn Dendievel, die voor orkestdirectie studeert in Weimar, zal dirigeren. Zangeres Kaylee Galle zal ons verrassen met enkele solo’s. Immanuël Boie, zandkunstenaar, zal tijdens het zingen van traditonele kerstliederen een kerstverhaal (30 min) uittekenen in het zand. U kan de partituren van de liederen opvragen.
Meer info >>

 
         
         
         
   


We wensen u een gezegende Kerstdagen toe en een voorspoedig Nieuwjaar 2019 toe. Dat we net zoals Jezus, de Vredevorst, vredestichters mogen zijn rondom ons. ‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.’ Immanuël, God met ons.