Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 29 september 2017

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
         
     


Hier zijn we terug. We beginnen met onze agenda, de lezing over de misleiding van artsen en patiënten in de gezondheidszorg, met bijhorende uitleg over de situatie in België. Daarna volgt de nieuwsbrief van Pater Daniël en achtergrondinformatie over het oplopend conflict Noord-Korea - VS. De veelal eenzijdige stem van christenen tegenover de oorlogszucht van de VS wordt belicht. Voorts komt het tekort aan leerkrachten binnen het lager onderwijs aan bod en de campagne Sensoa. En als slot leest u meer over de steun van NGO’s aan mensensmokkelaars.

 
         
         
      AGENDA  
   


Houdt alvast vrijdag 13 oktober vrij voor onze lezing die doorgaat te Brugge. Ook in België krijgt de pharma-lobby vrij spel. Minister Maggy de Block houdt de terugbetaling van nieuwe producten geheim, die bovendien volgens onderzoek soms weinig efficiënt zijn. Ondertussen besliste minister De Block om de advisering van huisartsen over nieuwe geneesmiddelen aan de farma-industrie over te laten. Zo is de neutraliteit van de informatie ver zoek.

‘DAT MINISTER DE BLOCK BUIGT VOOR DE FARMA-LOBBY IS ONAANVAARDBAAR
sp.a, 20/09/2017.
Lees verder >>

 
         
         
      SYRIË  
   


Na de “Arabische Lente”, de “gematigde rebellen”, Al-Nousra, IS, heeft het Pentagon nu een wapenlevering voorzien van 500 miljoen dollar langs Ramstein (Duitsland) voor Koerdistan. Dit is een nieuwe investering voor een oorlog tegen Syrië. De VS verdienen een strenge veroordeling voor hun misdaden en moeten hun verwoestingen vergoeden. Helaas blijft oorlog voeren een Amerikaanse verslaving: “Het gaat niet alleen over Korea of het Azië aan de Zuidzee, maar ook over het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Azië, de uitbreiding van de NAVO in Europa, Oekraïne en de Balkan, Venezuela, Cuba en Latijns Amerika, over conflicten in alle uithoeken van de aardbol in het verleden en het heden. Dit maakt deel uit van Amerika’s obsessie om oorlog te voeren omdat vrede absoluut verboden is voor Amerikaanse heersers.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
22 september 2017
Een nieuwe valstrik voor Syrië
Lees verder >>

 
         
         
   

De wereldheersers zijn er niet in geslaagd om de Syrische samenleving te ontwrichten en hun eigen belangen hier te doen gelden door het land om te vormen tot confessionele staatjes die elkaar bestrijden. Syrië kent geen burgeroorlog of strijd tussen soennieten en sjiieten. Met een Koerdistan proberen ze nu toch nog hun slag thuis te halen door een Arabisch-Koerdische strijd uit te lokken.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
29 september 2017
Koerdische knoop en zij die er aan trekken
Lees verder >>

 
         
         
      DE STEM VAN CHRISTENEN IN DE POLITIEK  
   


De VS heeft sedert 1946 de soevereiniteit van heel wat landen omvergeworpen, door oorlog en economische boycot. Al te veel steunen onze christelijke partijen, tijdschriften de oorlogszucht van de VS en de Navo. Bepaalde mandatarissen worden de hemel in geprezen terwijl ze de VS met haar oorlogen met man en macht verdedigen en leugenachtige informatie doorgeven. Ook kerken, christelijke denominaties stellen zich dikwijls niet neutraal op en bevelen de zogenaamde goede christelijke tijdschriften, partijen aan.

VELE CHRISTELIJKE PARTIJEN, TIJDSCHRIFTEN EN KERKEN STEUNEN DE OORLOGZUCHT VAN DE VS EN DE NAVO.
27 september 2017, Tegenstroom
Lees verder >>

 
         
         
      DAGBOEK VAN PATER DANIËL MAES  
   


Men heeft de brieven van Pater Daniël van 2010 tot 2013 gebundeld in een dagboek. Deze spraakmakende titel werd uitgegeven door de uitgeverij de Blauwe Tijger! Officiële verschijning is 1 oktober, maar vanaf vandaag geldt: bestellen voor 14.00 uur is de volgende dag in huis.

POETIN EN ASSAD HEBBEN ONS LEVEN GERED.
BESTELLEN >>

 
         
         
      NOORD-KOREA  
   


Nu men de soevereiniteit van Syrië niet heeft kunnen breken door Isis onrechtstreeks te steunen, probeert men nu hetzelfde met Noord-Korea, maar op een andere manier. Zelfs commentators van gevestigde media zijn het erover eens dat de regering van Kim Jong-un eigenlijk geen oorlog wil, omdat het tamelijk zeker is dat dat hun ondergang zou betekenen. Maar hij wil dat de wereldmarkten opengaan en dat de handelsembargo stopt. Hij wil bovendien de garantie dat Amerika geen regimewissel wil, dus niet zoals in Irak met Saddam Hoessein. Zij zouden samen een deal kunnen maken, maar de VS verhindert elk overleg. Ook hier geldt dat de centrale bank van Noord-Korea nog niet onder het IMF staat. Hoe kan men een wereldmunt invoeren als landen financieel onafhankelijk opereren?

CRISIS NOORD-KOREA, WIE BEDELT ER OM OORLOG?
22 september 2017, Tegenstroom
Lees verder >>

 
         
         
      ONDERWIJS  
   


Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en referent voor het onderwijs, opent de deur voor niet- en andersgelovigen als leerkracht wegens gebrek aan kandidaten. Dit in plaats van een extra oproep te doen naar leerkrachten voor het lager onderwijs en deze job aantrekkelijker te maken (Bron >> ). Een leerling wordt ook gevormd door de inhoud van de taallessen of door de visie van de leraar. Daar kan men diverse kanten mee uit die eventueel controversieel zijn aan de katholieke godsdienst. Wie houdt daar toezicht op? Dit lijkt ons geen verstandige aanpak. Een diversiteit van leerlingen kan men niet tegenhouden, maar het vasthouden aan de christelijke leer en goede christelijke voorbeelden lijkt ons cruciaal om het katholiek onderwijs niet te laten verwateren.

 
         
         
      SENSOA  
   


Met haar nieuwe campagne wil Sensoa 5 seksmythes doorbreken. Eén ervan is ‘Beginnen we steeds vroeger aan seks? En betekent vroege voorlichting ook echt een vroege start? Volgens Sensoa niet! Goede seksuele en relationele vorming zorgt eerder voor uitstel.’ Wij kunnen ons niet ontdoen van de indruk dat steeds meer jongeren vroeger aan seks beginnen.

Vroeger was hun slogan dat vroege seksuele voorlichting zou leiden tot minder geslachtsziekten. Dat axioma is reeds ontkracht door onderzoek. De landen die de safe-sex tot officiële staatspolitiek invoeren, daar concentreren zich 88 % van alle overdraagbare ziekten (Bron >>).

Vroege seksuele opvoeding, zoals geëist in verschillende onderwijsplannen, zou zelfs leiden tot 'collaterale schade in kinderzielen' zegt fysiotherapeut Bonelli.
BEVORDERT VROEG-SEKSUALISERING DE BESCHERMING VAN HET KIND
Luister verder >>

 
         
         
      MIGRATIE  
   


Mensensmokkelaars worden gesteund door NGO’s! Zij pikken de migranten op binnen de internationale wateren. In plaats van die terug te brengen naar de dichtsbijzijnde haven zet men hen af aan de overkant van het kanaal op het Europese continent. Hier ziet u dat men migratie bewust ondersteunt. Echte vluchtelingen hebben een menswaardige opvang nodig, maar de willekeurige migratie moet men niet ondersteunen. De arme landen ter plaatse versterken geeft soelaas aan velen, en niet enkel aan de sterksten die de overkant bereiken. Hierbij gaat het niet om discriminatie omwille van het ras, maar om het volgen van wettelijke afspraken.

NGO’S STEUNEN MENSENSMOKKELAARS
Luister verder >>

 
         
         
         
         
     


Hartelijk dank voor uw interesse. Stuur de nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden.

Samen sterk!