Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 2 oktober 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Beste vrienden, hierbij vindt u nogmaals de uitnodiging voor de lezing die plaatsvindt nu vrijdag 5 oktober van onderzoeksjournalist Willy van Damme. U vindt ook de nieuwsbrieven van Pater Daniël en een toelichting op de economische migratie. Als slot vindt u een luikje verkiezingen.

 
         
         
         
      AGENDA  
   


Willy van Damme is sinds 40 jaar onderzoeksjournalist voor een serie dag- en vooral weekbladen en gespecialiseerde tijdschriften. Hij wil het wereldbeeld dat de klassieke media construeren drastisch bijstellen. Zijn journalistieke werk, ook zijn blog, wil dus een diepgravende en tegendraadse blik op de actualiteit werpen. Hij schreef al vier boeken. Hij zal het hebben over de algemene toestand rond Syrië, de achtergronden en wat de gevolgen zijn voor de VS en de EU van hun nederlaag in deze oorlog. Ook de religieuze mozaïek komt daarbij uitvoerig aan bod. Het is zeker de moeite waard om even te komen luisteren en gelijkgezinden te ontmoeten.

WILLY VAN DAMME: WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE VS EN DE EU VAN HUN NU VERLOREN STRIJD IN SYRIË, EN VOOR DE WERELDPOLITIEK?
Vrijdag 5 oktober te Brugge om 19u30 uur, inloop vanaf 19 uur
Meer info >>

 
         
         
         
      SYRIË  
   


Er zijn meerdere oorzaken van de vluchtelingenstroom. De aller voornaamste blijft evenwel de neokoloniale overheersing van de westerse mogendheden die zich schaamteloos en met militair geweld de rijkdom van andere landen toe-eigenen. Vervolgens is er dikwijls een corrupte elite van het land zelf die zich heeft laten omkopen om eigen volk te verraden. Tenslotte zijn er maffiabazen, die een uiterst lucratieve handel op zetten om de vluchtelingen over te brengen. Het zijn onze oorlogen en onze agressie tegen andere landen die de mensen op de vlucht jagen.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
28 september 2018
Onze oorlogen, onze vluchtelingen.
Lees verder >>

 
         
         
   


Sinds de oorlog tegen Syrië, werden zondag voor het eerst regionale verkiezingen gehouden voor de vorming van lokale administratieve raden die moeten zorgen voor de sociale en culturele ontwikkelingen op gemeentelijk en provinciaal vlak. Er waren 40 000 kandidaten voor 18 478 zetels.
En van 6 tot 15 september werd in Damascus onder massale belangstelling de 60e jaarbeurs gehouden voor economische en culturele vernieuwing. Het was de grootste sinds 50 jaar. De paviljoenen waren gewijd aan informatica, cultuur, toerisme, economie, binnenlandse en buitenlandse handel en administratie. Er waren 1700 ondernemingen aanwezig uit 48 landen die hier een ambassade hebben en uit 25 landen die door een economische onderneming vertegenwoordigd waren. Ondertussen blijft Syrië zijn grondgebied van terroristen zuiveren totdat het de territoriale integriteit tot de laatste vierkante centimeter hersteld heeft.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
21 september 2018
Einde of nieuw begin?
Lees verder >>

 
         
         
   


Wie een beetje gevoel voor waarheid en rechtvaardigheid heeft, wist allang wat een nationale zender nu meldt. Onze noorderburen vernamen deze week van de NOS dat de Nederlandse regering terroristen in Syrië jaren lang heeft gesteund. Het deksel van een stinkend potje wordt opgelicht. Tot heden werd iedereen die de gruwelijkste verhalen kon verzinnen (of napraten) over het Syrische leger, zijn president en de Russen, de hemel in geprezen. Wie echter de nuchtere werkelijkheid onthulde en het tegendeel als waarheid aantoonde, werd weggehoond. Met dit nieuwsbericht komt er eindelijk iets in beweging.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
14 september 2018
Een ommekeer
Lees verder >>

 
         
         
         
      KLOOF RIJK - ARM  
   


De armste landen verliezen drie keer zo veel door belastingontwijking dan ze ontvangen aan hulp. Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks 160 miljard dollar aan belastinginkomsten. Dat is voldoende om de nood aan universeel basisonderwijs te lenigen. De miljarden euro’s die aan het oog van de fiscus ontsnappen naar Luxemburg en andere paradijselijke oorden maken een enorm verschil voor massa’s mensen die honger lijden (nog altijd meer dan 800 miljoen) of in absolute armoede leven (meer dan 1 miljard). Het grote verschil is dat die landen er vaak niet voor kiezen om bedrijven fiscale cadeaus te geven maar niet de middelen hebben om een efficiënte inning te garanderen. Zo neemt de kloof rijk-arm toe en zal het aantal economische vluchtelingen blijven stijgen.

LUXLEAKS AANPAKKEN VERGT MEER DAN ALLEEN WOORDEN.
Lees verder >>

 
         
         
         
 


Foto Wikipedia

 

Om deze illegale handel in conflictmineralen tegen te houden, heeft de OESO een regeling opgesteld. Die is niet bindend en wordt ook niet nageleefd. Er is nu een wet goedgekeurd in het Europees Parlement die de handel in conflictmineralen moet voorkomen. Men heeft echter het wetsvoorstel afgezwakt zodat er nog veel achterpoortjes zijn om die wet te omzeilen. Pas in 2021 wordt die van kracht, de liberalen hebben gezorgd voor deze vertraging. Het lijkt erop dat men geen verandering wil en alles toedekt. Spelen de regering, de bedrijven en de Wereldbank onder één hoedje? België blijft maar President Kabila steunen …

EUROPEES AKKOORD OVER CONFLICTMINERALEN IS HALFSLACHTIG.
Lees verder >>


 
         
         
         
      VERKIEZINGEN  
   


Als slot willen we de VCP voorstellen die te Brugge naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat met lijst 8. Geef het door. Dit is een goede aanloop voor de Vlaamse en Federale verkiezingen van volgend jaar.

VCP-BRUGGE GAAT NAAR DE VERKIEZINGEN.
Flyer >>

Filmpje >>

Website >>

 
         
         
         
   

In deze databank van ‘meerdemocratie.nu’ vind je de kandidaten die meer zeggenschap willen geven aan de burger in politiek en samenleving, o.a. door de invoering van bindende referenda en volksinitiatieven.

TUSSENSTAND VAN ONZE KANDIDATENBEVRAGING
Meer info >>

 
         
         
   


Dank voor uw interesse. Stuur dit nieuws gerust door naar gelijkgezinden. En vergeet u niet in te schrijven voor de lezing als u erbij wil zijn.

Samen sterk!