Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 13 september 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Het werkjaar is terug begonnen! We hebben twee interessante activiteiten op de agenda staan voor het najaar. U kan de twee nieuwsbrieven van Pater Daniël en de nieuwsbrief van Comité Bezorgde Ouders lezen. Voorts vindt u de petitie ‘Verwerp wetsvoorstel: seks voor jongeren vanaf 14 jaar’ die u kan tekenen. Tenslotte kan u een reportage van NOS beluisteren, die de ondersteuning door Nederland van terreurgroepen in Syrië aantoont.

 
         
         
         
      AGENDA  
   


Willy van Damme is sinds 40 jaar onderzoeksjournalist voor een serie dag- en vooral weekbladen en gespecialiseerde tijdschriften. Hij wil het wereldbeeld dat de klassieke media construeren drastisch bijstellen. Zijn journalistieke werk, ook zijn blog, wil dus een diepgravende en tegendraadse blik op de actualiteit werpen. Hij schreef al vier boeken. Hij zal het hebben over de algemene toestand rond Syrië, de achtergronden en wat de gevolgen zijn voor de VS en de EU van hun nederlaag in deze oorlog. Ook de gevolgen voor Syrië zelf, het Midden-Oosten en de hele wereld komen aan bod. Het is zeker de moeite waard om even te komen luisteren en gelijkgezinden te ontmoeten.

WILLY VAN DAMME: WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE VS EN DE EU VAN HUN NU VERLOREN STRIJD IN SYRIË, EN VOOR DE WERELDPOLITIEK?
Vrijdag 5 oktober te Brugge om 19u30 uur, inloop vanaf 19 uur
Meer info >>

 
         
         
   

In het boek van Michaël Dekee: “De evolutietheorie ontkracht”, worden de fundamenten van de evolutietheorie grondig onder de loep genomen: van de bouwstenen van het leven tot het zogenaamd fossiel bewijs. Ook citeert hij wat Darwin schreef in zijn boek “On the Origin of Species”. Deze lezing zal Michaël Dekee vertellen over zijn eigen ervaringen tijdens zijn jaren als biologiestudent. Dan zal hij dieper ingaan op enkele van de vele problemen voor de evolutietheorie.

MICHAEL DEKEE: WAT ZIJN DE WETENSCHAPPELIJKE BEZWAREN TEGEN DE EVOLUTIETHEORIE?
Vrijdag 23 november te Brugge om 19u30 uur
Meer info >>

 
         
         
         
      SYRIË  
   


De wereldheersers die de huidige oorlog tegen Syrië gepland en uitgevoerd hebben met miljarden dollars en zeer vele tienduizenden terroristen, hebben ruimschoots dood en vernieling kunnen brengen en de wapenindustrie naar een nieuw hoogtepunt kunnen leiden. Toch hebben ze nu al de oorlog tegen Syrië verloren. Hoe verwerken ze hun verlies? Door te proberen een nog grotere oorlog uit te lokken tegen Rusland. De VS hebben hun destroyer USS The Sullivans met 56 raketten en bommenwerper al klaar liggen. Hoe ver de Engelse geheime diensten zijn met de voorbereiding van hun chemische aanval in Kafr Zita (Idlib, N-W Syrië) zullen we mogelijk binnen kort vernemen. Franse generaal François Lecointre wacht op de chemische aanval om Syrië te komen bombarderen. De Engelsen hebben ondertussen een nieuw element verzonnen om Rusland te beschuldigen van de vergiftiging van de Skripals en voeren het kleine meisje Hala op om de wereld te waarschuwen voor het Syrische leger. Gelukkig hebben Syrië en zijn bondgenoten grondige voorbereidingen getroffen.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
7 september 2018 Idlib, de moeder van alle veldslagen?
Lees verder >>

 
         
         
   


Eens woedde er een “koude oorlog” tussen het communistische Oostblok en het vrije kapitalistische westen. Deze eindigde plots met de ineenstorting van de Sovjetunie. Mikhaïl Gorbatchev bracht in Rusland een openheid naar democratie en kapitalisme. Zijn opvolger Boris Eltsine voerde drastische economische, politieke, institutionele en sociale veranderingen door. Hierdoor konden een dozijn oligarchen, waaronder de fameuze Mikhaïl Khodorkovski, de grote uitverkoop van Rusland organiseren. De rijkdommen van het inmiddels kapitalistische Rusland stroomden vrij naar het kapitalistische westen, totdat Vladimir Poetin de kraan dichtdraaide. Vanaf dat moment was hij vijand nr. 1 in het westen maar hij gaf aan zijn land en zijn volk wel zijn economie, zijn politiek en zijn eigen waardigheid terug. De strijd waarin de wereld nu verkeert, is een ideologische strijd, een strijd tussen twee tegenstrijdige systemen. Rusland verzet zich tegen iedere inmenging in de politiek van een ander land, tegen iedere regeringswissel van buiten af en streeft naar een daadwerkelijke erkenning van de internationale regels op dit gebied. Rusland wil samenwerken met andere landen tot beider voordeel en streeft naar een multipolaire wereld.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
31 augustus 2018 Agressief en naïef
Lees verder >>

 
         
         
   


Deze Nederlandse reportage laat zien dat de Nederlandse regering steun heeft verleend aan terroristische organisaties. Eindelijk zegt de seculiere pers nu wat anderen al jaren luidop van de daken roepen. Hopelijk worden deze praktijken gesanctioneerd.

NEDERLAND STEUNDE TERREURBEWEGIN IN SYRIË.
Reportage onderaan het artikel.
Luister verder >>

 
         
         
         
      COMITÉ BEZORGDE OUDERS  
   


We willen vooreerst onze petitie voorleggen ‘Verwerp wetsvoorstel: seks voor jongeren vanaf 14 jaar’. Het artikel ‘Nieuwe taboes – over seksuele druk onder tieners’ neemt ons mee in de leefwereld van de tieners. Het volgende artikel ‘Aanraking doet iets met je brein. Wat neuro-wetenschap je kan leren over liefde’ laat zien dat vroegtijdige seks niet zonder gevaar is. ‘Bezint eer je begint,’ is hier op zijn plaats. Ons laatste artikel gaat in tegen het promoten van zogenaamde ‘veilige seks’. ‘Hoe jonger en explicieter de voorlichting, hoe meer geslachtsziekten.’ Als slot willen we het boek aanbevelen ‘Wat gebeurt er in mijn lichaam’. Dit is een voorbeeld van goede relationele en seksuele voorlichting voor meisjes dat vooral het vruchtbaarheidsbesef bijbrengt en de verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat. Hopelijk zetten deze artikelen u ertoe aan om de petitie te tekenen en door te sturen naar uw kennissenkring. Dank bij voorbaat!

NIEUWSBRIEF COMITÉ BEZORGDE OUDERS
Lees verder >>

 

 
         
         
         
 

 

PETITIE AAN DE COMMISSIE JUSTITIE EN DE BELGISCHE KAMER.
In België ligt de grens van seksuele meerderjarigheid momenteel op 16 jaar. Seksuele handelingen van en met een minderjarige jonger dan 16 is dus in principe strafbaar. Een nieuw wetsontwerp wil seks normaliseren, als de handelingen plaatsvinden tussen een minderjarige vanaf de leeftijd van veertien jaar en een ander persoon die maximaal vijf jaar ouder is. De fundamentele vraag is of seksuele handelingen onder de 16 jaar moeten worden aangemoedigd, of dat jongeren op dit punt niet eerder in bescherming moeten worden genomen nu het grensoverschrijdend seksueel gedrag en het seksuele geweld toeneemt?


 
         
   

PETITIE – VERWERP WETSVOORSTEL: SEKS VOOR JONGEREN VANAF 14 JAAR
De volgende petitie is opgesteld in het Frans en in het Nederlands. Tekenen a.u.b!

Frans: REJET DU PROJET DE LOI : LE SEXE POUR LES JEUNES DE 14 ANS
Info >>

Nederlands: VERWERP WETSONTWERP SEKS VOOR JONGEREN VANAF 14 JAAR
Info >>

 
         
         
         
   


Dank u wel voor het tekenen en uw interesse. Schrijf u tijdig in voor de lezing of ‘save the date’ als u wilt komen. En stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw kennissen. Want deze berichten halen niet de krant. Dank alvast!

Samen sterk!