Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 26 augustus 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Hier zijn we terug met onze laatste vakantie-editie. Eerst krijgt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël. De linken waarnaar hij verwijst in zijn brieven onderaan zijn ook de moeite waard om eens te openen. U kan zijn nieuwsbrieven wekelijks ontvangen van Pater Daniël zelf, als u zich hiervoor inschrijft (maesdaniel3@gmail.com). Voorts vindt u een artikel over Venezuela, hoe het komt dat ze in een economische crisis terecht zijn gekomen. Ook willen we u het filmpje niet onthouden met veel beeldmateriaal dat toont hoe de etnische zuivering plaatsvond in Israël in 1947. Als slot halen we het thema ‘evolutie of creationisme’ aan en stellen we u enkele christelijke privé scholen voor.

 
         
         
         
      SYRIË  
   


Volgens de Hongaarse eerste minister Viktor Orban is de tijd gekomen om de liberale democratie en de elite van 1968 vaarwel te zeggen en de christelijke elite van 1990, die geëngageerd is op nationaal vlak, te verwelkomen. Dit zei hij op 29 juli 2018 tijdens de zomer-universiteit van de Hongaren in Roemenië (in Tusnadfürdo): “Dertig jaar geleden dachten wij dat Europa onze toekomst was. Nu geloven wij dat wij de toekomst van Europa zijn”. Ook voor de machtigste naties en grootste oorlogsvoerders in onze tijd is zijn visie het overwegen waard. Wanneer de 3 rijkste Amerikanen (Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet) 248,5 miljard dollar nodig hebben om recht te blijven, d. i. meer dan wat de helft van de armste Amerikanen heeft, een 160 miljoen, (Institute for Policy Studies 2017), verkeert dit land met zijn liberale democratie in een zware morele crisis.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
10 augustus 2018
Naar het einde van de oorlog tegen Syrië?
Lees verder >>


 
         
         
   


Het gevoel van veiligheid blijft in heel onze streek toenemen en we bewegen ons ook vrijer dan ooit voorheen tijdens deze oorlog. Toch blijven we voorzichtig. “Slapende cellen” waren er niet alleen vroeger in de kerk tijdens de zondagspreek, nu schijnen ze nog in heel het land aanwezig. De geschiedenis van de “islamitische staat” is voorbij maar IS-strijders kunnen zowat overal voorlopig nog onverwachts toeslaan. Vooral de provincie Idlib herbergt nu de grootste terroristenbases ter wereld (Al Qaida, Tahrir al-Cham…). Ze zijn blijkbaar nog met vele tienduizenden. In bijgevoegde video’s kun je enkelen van hen aan het woord horen. Zowel de Syrische regering als majoor-generaal Alexei Tsygankov (hoofd van het Russisch centrum voor Syrische verzoening) zullen er alles aan doen om met hen tot een overeenkomst te komen. Als dit niet lukt, zullen ze bezoek krijgen van de Syrische generaal Souhail al-Hassan, bijgenaamd de tijger. We mogen verwachten dat ook deze militaire operatie dan zal eindigen op een klinkende Syrische overwinning, hoewel de grote offers die dit zal meebrengen niet te voorzien zijn. Deze “moeder van alle oorlogen” zal dan in de hele westerse pers (dagbladen, radio, tv) weer voorgesteld worden als de grootste oorlogsmisdaden van de Syrische president en zijn leger, terwijl het volk hen als de ware bevrijders zal toejuichen.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
17 augustus 2018
Weerstand van buiten en van binnen
Lees verder >>

 
         
         
   


Ondertussen zal onze gemeenschap MSJM (Monastère Saint Jacques le Mutilé) met haar vele medewerkers verder zorgen voor hulpverlening aan de bevolking van heel Syrië, vooral aan hen die het meest in nood zijn, met kleding en voeding, vele tienduizenden warme maaltijden (per dag, 5 dagen in de week) in verschillende megakeukens, mobile dispensaria, ‘hospitainers’ en ambulances met medisch personeel… Deze hulpverlening is mogelijk dank zij de samenwerking met verschillende organisaties, en vooral dank zij jullie milde steun. Moge de Heer Jezus het jullie veelvoudig vergoeden (IBAN: BE32 0682 0832 4402 / BIC: GKCC BEBB ; Abdijlaan 16 B-2400 MOL-POSTEL Belfius, Pachecoln 44, Brussel)

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
24 augustus 2018
De grootste gifgasaanval, vijf jaar geleden.
Lees verder >>

 
         
         
         
      VENEZUELA  
   


De media vertelt maar één deel van het verhaal van Venezuela. Het andere deel wordt handig verzwegen (cfr. Syrië). In dit artikel vindt u een meer volledig beeld van de situatie. Dat de VS een regeringswissel wenst, omdat dit land zijn oliemarkt en nationale bedrijven niet wil open stellen voor de internationale handel met de VS, is mede de oorzaak van de economische sancties.

WAAROM IS VENEZUELA IN CRISIS?
Lees verder >>

 

 
         
         
         
      MIDDEN-OOSTEN  
 

 


In 1948 roept David Ben Goerion de onafhankelijke staat Israël uit. Al in 1917 hebben de Britten de Joden een 'nationaal huis' in Palestina beloofd. Als dit plan aan de vooravond van WOII in het water dreigt te vallen, nemen Joodse milities de wapens op. De hoop op een vreedzaam samenleven tussen Joden en Palestijnen is dan al zo goed als verkeken. En daarna verslechten de verhoudingen alleen maar verder. De trauma's van de holocaust, de verdrijving van Palestijnse families (Al Nakba, de catastrofe, zoals 1948 wordt aangeduid in de Arabische wereld); telkens komt er een schepje bij de frustraties en de spiraal van geweld. Met bijzonder filmarchief, ooggetuigen en historicus Eugene Rogan.

JOODSE GRENZEN (1948)
Kijk verder >>

 
         
         
         
      SCHEPPING OF EVOLUTIE  
 

 
 


Het klassieke scheppingsgeloof is voor veel (theïstische) evolutionisten een doorn in het oog. Zeker als deze visie op de werkelijkheid ook nog eens onderwezen wordt op scholen. Hoe trekken we ook deze halsstarrige evolutieweigeraars over de streep? Iedereen zou de filosofie van universele gemeenschappelijke afstamming toch moeten accepteren? Hoe gaan we om met docenten en studenten die de filosofie van universele gemeenschappelijke afstamming over deep time niet kunnen accepteren? Dat lijken de vragen op het congres dat volgende week (27-31 augustus 2018) zal plaatsvinden.

EVOLUTIECONGRES WIL NEDERLAND KLAARSTOMEN VOOR (THEÏSTISCHE) EVOLUTIE. KRISTISCHE NOOT EN ALTERNATIEVEN ONTBREKEN.
Lees verder >>

 

 
         
         
   

Dit boek weerlegt gefundeerd de evolutietheorie. ‘Is de evolutietheorie wel zo waterdicht als ze ons willen doen geloven? In dit boek worden de fundamenten van de evolutietheorie grondig onder de loep genomen: van de bouwstenen van het leven (DNA en eiwitten) tot evolutie versus de Tweede Wet van de Thermodynamica, van de “levende fossielen” tot dateringstechnieken, het zogenaamd fossiel bewijs en Darwins eigen opwerpingen.

IS DE EVOLUTIETHEORIE WEL ZO WATERDICHT ALS ZE ONS WILLEN DOEN GELOVEN?
Door Michaël Dekee
Meer info >>

 
         
         
         
         
      HULP GEVRAAGD  
   


De organisatie Democratie.nu (www.democratie.nu) is dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers die hen willen helpen met het verzamelen van de e-mailadressen van de kandidaat-gemeenteraadsleden (naar aanloop van de verkiezingen van oktober 2018). Zij willen dan de kandidaten bevragen op hun democratisch gehalte om nadien hierover verslag uit te brengen. Met deze gegevens is het makkelijker om de juiste stemkeuze te maken. U kan zich hiervoor richten naar david.joets@democratie.nu

 
         
         
         
      ALTERNATIEVE CHRISTELIJKE SCHOLEN  
     
We willen deze scholen aanbevelen als gezonde alternatieven voor het bestaande scholennet. Daar deze niet zo gekend zijn willen we ze in onze nieuwsbrief bekendheid geven met de aanvang van het nieuwe schooljaar. De eerste drie projecten zijn (vrij) nieuw.
 
         
    DE STAMROOS TE BRUGGE
Kleuterschool en Lager onderwijs.
Laatste opendeurdag zaterdag 1 september om 14u30
Meer info >>
 
         
         
    DE FAMILIALE SCHOOL EDWARD POPPE TE HOBOKEN
Kleuterklassen en eerste leerjaar.
Meer info >>
 
         
         
    SINT-IGNATIOUSSCHOOL TE OVERIJSE.
Middelbare school en internaat.
Meer info >>
 
         
         
   

SCHOLEN MET DE BIJBEL
Zowel basisonderwijs als buitengewoon basisonderwijs
Meer info >>

 
         
         
         
   


Dank alvast voor uw interesse. Wilt u ook de vraag van Pater Daniël voor financiële steun om het land Syrië weer herop te bouwen, niet vergeten? Vele kleine giften samen kunnen veel voor deze mensen betekenen. Bij voorbaat dank!

Samen sterk!