Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom augustus 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Hierbij sturen we u onze korte vakantie-editie. U vindt de nieuwsbrieven van Pater Daniël. In zijn nieuwsbrief van 27 juli legt Pater Daniël goed uit dat het wahhabisme niets te maken heeft met de Islam maar een politiek instrument is die het hedendaagse imperialisme dient. Tevens vindt u de net uitgekomen nieuwsbrief van het Comité Bezorgde Ouders waar meer nieuws staat over een nieuw wetsvoorstel rond abortus. En voorts kan u nog een goed artikel lezen dat de nadelen van windmolens en zonnepanelen even in de schijnwerpers zet. Hoe groen is deze energie?

 
         
         
         
      GROENE ENERGIE  
   


De effecten op de volksgezondheid, de overlast, het geluid, de slagschaduw, alsook de mooie en zeldzame roofvogels die omkomen in de wieken van de windmolens, blijven onderbelicht in onze media en dus uiteraard ook in het programma Watt. Net zoals bij zonnepanelen komt ook bij windmolens een recycleerprobleem op ons af. Tegen 2050 zal ook daar 43 miljoen ton, niet recycleerbar afval, bestaande uit de gigantische wieken, een probleem vormen.  Ook hier kunnen we ervan uitgaan dat ze gewoon gedumpt zullen worden.

WAT U VAN CANVAS NIET MOCHT WETEN. ONWETENSCHAPPELIJK HERNIEUWBARE-ENERGIEPROPAGANDA.
1 juni 2018, Jan Jacobs
Lees verder >>


 
         
         
         
      COMITÉ BEZORGDE OUDERS  
   


Hierbij een korte vakantie-editie. De inhoud van het nieuwe wetsvoorstel om abortus uit de strafwet te halen en de stemming in de Commissie Justitie vatten we kort samen. Welke gevolgen zal dit hebben voor onze maatschappij? Welke tegenstrijdige rechten sturen het nieuwe wetsvoorstel? Waarom is het goedkeuren van seks voor 14-jarigen onder bepaalde voorwaarden geen goed idee? Hoe komt het dat het aantal ‘tienerabortussen’ zo hoog ligt? Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan van de Mensenrechten hebben we een artikel hierover opgenomen. Is het nog steeds een moreel kompas?

NIEUWSBRIEF COMITÉ BEZORGDE OUDERS
juli 2018
Lees verder >>

 

 
         
         
      SYRIË  
 

 


’Sinds de strategische hoogte al-Harah, de sleutel voor de bevrijding van de Golanhoogten, weer in handen van Syrië is, geraakt het zionistisch regime steeds meer in paniek. Iran wil in Syrië blijven om de terroristen te verdrijven, zolang als Syrië dit wenst. Zolang het zionistische regime Syrië (en andere landen) blijft ontwrichten, zal het zijn eigen staat steeds onveiliger maken. De bedoeling van Syrië en Rusland blijft onveranderd: erkenning van het internationaal recht. Dit betekent dat alle wetten en regelingen die de zionisten aan de bevolking in de onwettig bezette gebieden opleggen, geen enkele waarde hebben. De bezette gebieden teruggeven aan de wettige eigenaars en de aangerichte schade herstellen, dat is de enige zinvolle bijdragen aan de veiligheid van Israël. Het zionistisch regime blijft voorlopig echter in de tegenovergestelde richting lopen en heeft bovendien zijn staat inmiddels officieel als racistische staat opgericht.’

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
20 juli 2018
Hoop op vrede.
Lees verder >>

 

 
         
         
 

(foto : Le journal du Forcane)
 


Prins Mohammad bin Salman, de toekomstige koning van Saoedi-Arabië laat zich in een interview in de Washington Post ( 28 maart 2018) ontvallen dat het de westerse bondgenoten waren die gevraagd hebben het wahhabisme te verspreiden langs moskeeën en scholen. Om de invloed van de Sovjetunie te bestrijden koos het westen de radicale vleugel van de islam, het wahhabisme en wilde op deze wijze iedere gezonde ontwikkeling van het volk en iedere anti-imperialistische aspiratie onderdrukken. Aan de oorsprong hiervan liggen de Britten met de meest fanatieke en fundamentalistische prediker aller tijden: Muhammad bin Abd al-Wahhab, die midden 18e eeuw het wahhabisme in Saoedi-Arabië stichtte. Het is een extreem agressief systeem van blinde ijver, ritualisme en onwetendheid om mensen schrik aan te jagen, hen tot absolute onderworpenheid te brengen, lijdzaam te doen toezien dat hun land geplunderd wordt zonder enig verzet te bieden. Dit systeem schakelt iedere vorm uit van gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, ontwikkeling, rechtvaardigheid of democratie en het louter uiterlijk ritualisme zorgt ervoor dat de mensen geen enkele zin hebben om zich hiertegen te verzetten. Alles wordt gerechtvaardigd “in de naam van God” en “in de naam van de islam”. Het wahhabisme krijgt steun van de moslimbroeders, die zelf gesteund worden door het westen. Vanaf het midden van de 20e eeuw trachten moslimbroeders regeringen omver te werpen en te vervangen door een radicale islamitische staat. Ondertussen stromen de rijkdommen van die landen naar de VS, Europa, Japan, Australië. Een voorbeeld is Indonesië. Van een lekenstaat onder Sukarno werd het land sinds 1965 vlug een wahhabitische staat, beroofd van zijn rijkdommen, zijn identiteit, zijn cultuur en toekomst. Ondertussen zijn de Indonesische extremisten als huurlingen van het westen beroemd in heel de wereld en ze trachten overal nihilisme, cynisme, corruptie en geweld te brengen. Hierbij is uiteraard Syrië een doorn in hun ogen. Het is een bij uitstek lekenstaat met een uitzonderlijk rijk verleden en een land waar alle etnische en geloofsgroepen in harmonie samenleven. Zo gaat het wahhabisme hand in hand met de westerse, imperialistische plunderaars en wordt steeds sterker.

“Slechts heel weinigen van de aldus gekoloniseerde en uitgebuite landen realiseren zich dat het wahhabisme noch God noch het volk dient maar alleen de belangen en de gulzigheid van het westen… Totdat de laatste boom valt, de laatste rivier en stroom vergiftigd is, totdat er niets meer overblijft. Tot dan zal het een totale, absolute onderworpenheid zijn; totdat alles verbrand is, zwart of grijs. Misschien zullen dan enkele nederige scheutjes van bewustwording en weerstand beginnen te groeien”.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
27 juli 2018
Wahhabisme en het westen
Lees verder >>
Wikipedia wahabisme >>

 

 
         
         
   


Mensen die het wereldgebeuren goed kennen zijn soms pessimistisch en zeggen dat het altijd maar erger wordt. Wij kunnen hen begrijpen en volgen, maar niet tot het einde. Ook in de eindeloos lijkende Syrische ellende ligt een kostbare hoop. Uit het huidige Syrische lijden kan een nieuwe wereld geboren worden, al zal ook deze onvolmaakt zijn. Daarvoor is een nieuwe bewustwording nodig en daaraan willen we meewerken, voor het heil van de mensen zelf en voor de eer van God. Eerst iets over de grote vakantiedrukte uit de gemeenschap en daarna klagen we nogmaals het blijvend onrecht tegen het Syrische volk aan. In bijgevoegde video’s krijg je overvloedige informatie met beeldmateriaal over de verder gaande bevrijding, de terugkeer van vluchtelingen, de ontdekking van steeds meer gruwelen van de terroristen, de lievelingen van het westen, de westerse leugenmachine, de gesprekken van Astana 10 en zoveel meer. P.Daniel

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
3 augustus 2018
Het westen is ziek en besmet de hele wereld
Lees verder >>

 

 
         
         
   


Hartelijk dank voor uw interesse! Stuur de nieuwsbrief gerust door naar kennissen. Als ieder de nieuwsbrief naar één iemand doorstuurt, verdubbelen we ons netwerk. Dank alvast!

Een fijne vakantie.

Samen sterk!