Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 16 juli 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Vooreerst willen we de genocide die Noord-Nigeria bedreigt belichten en de gruwelijke oorlog die in Jemen wordt gestreden. Vervolgens vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël en als slot twee artikels naar aanleiding van het zeventigjarig bestaan van de Universele Rechten Van de Mens.

 
         
         
         
      NIGERIA  
   


“Er is een duidelijke agenda om de Nigeriaanse Middle Belt te islamiseren”, aldus de bisschoppen Adoboh en Lafia van twee naburige bisdommen. “Om dit voornemen te verwezenlijken, gebruikt men de Fulani. Ze willen de Christenen treffen en de regering onderneemt niets om hen tegen te houden, omdat ook president Buhari tot de volksstam van de Fulani behoort.” Volgens bisschop Audu is de verdenking niet alleen gebaseerd op het feit dat de Nigeriaanse politie werkeloos toekijkt, maar ook op het gegeven dat de Fulani-veeherders in toenemende mate met geavanceerde wapens uitgerust zijn. “Vroeger waren ze slechts bewapend met stokken“, vult bisschop Avenya aan, “maar tegenwoordig beschikken ze over Kalashnikov machinegeweren. Het gaat hier om dure wapens die zij zich niet kunnen veroorloven. Wie rust hen daarmee uit? Bega niet dezelfde fout als in het geval van Rwanda, wacht niet af tot er een volkerenmoord wordt gepleegd alvorens in te grijpen!“

Nigeria: “Wacht niet op een genocide zoals in Rwanda” – Kerk in Nood
Lees verder >>


SCHRIJFACTIE : Schrijf de commissie Buitenlandse Beleid aan zodat ze de regering van Nigeria onder druk zetten om deze misdaden te sanctioneren. Uit elke partij is er een vertegenwoordiger. Dank alvast!
Commissie Buitenlands Beleid >>

 
         
         
         
      JEMEN  
   


‘Een stervend Jemenitisch kind. Dankzij de uitgebreide hulp van het Westen met onder meer België en zijn wapens uit Herstal. Dank U premier Charles Michel, Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, en Willy Borsu, Waals minister-president (allen MR). Dit kind en haar ouders zullen uw ‘generositeit’ levenslang blijven herinneren. Als ze het tenminste overleven.’

JEMEN – MET STEUN VAN HET WESTEN – Willy Van Damme
Lees verder >>

 
         
         
         
      SYRIË  
 

 


‘Deze week kwamen twee vrouwen uit Qâra smeken om hen te helpen emigreren met heel hun gezin. Ze willen weg, gelijk naar welk land. Hoewel het gevaar in onze streek al lang geweken is, zijn ze deze oorlog grondig beu. Ze zijn nagenoeg al hun bezittingen kwijt en hebben nog steeds geen werk. Hulpverleners zullen met hen nu contact opnemen, zien wat de noden en mogelijkheden zijn en hen helpen een zinvol werk te vinden om hier of elders in het land een waardig leven uit te bouwen. Wij zien het niet als onze taak om hen te helpen emigreren, integendeel.’
Een noodkreet zoals van deze mensen krijgen we niet dikwijls meer uit Qâra. Hier wordt ernstig geijverd voor het scheppen van werkgelegenheden. We zien evenwel dat er in heel het westen een crisisbeleid heerst omtrent de opvang van de niet aflatende stroom vluchtelingen uit ontwrichte landen. En de migranten zijn aanleiding van vele spanningen in verschillende landen. Nauwelijks is er echter aandacht voor de diepere oorzaak. Voor ons is het: de onrechtvaardige oorlog tegen Syrië door de Angelsaksische wereldoverheersing. Het westen oogst nu mee wat het zelf zaait. De diepere oorzaak is eigenlijk het neoliberale kapitalisme dat een nieuwe vorm van kolonialisme, expansionisme en uiteindelijk een overheersing is. Met onze liberale economie zit het vanaf het begin al fundamenteel fout, nl. wat betreft de zo driftig nagestreefde “concurrentiekracht”.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
6 juli 2018
Naar een naoorlogs Syrië
Lees verder >>

 

 
         
         
   

’Het Amerikaans ministerie van Defensie heeft op 29 juni 2018 10.000 extra precisie raketten besteld, naast de 17.000 die al voorzien waren voor 2018. Het zijn laser geleide APKWS raketten en kunnen op F 16 Falcon gevechtsvliegtuigen gemonteerd worden. Zoek het zelf maar uit waarover het gaat. Ik begrijp dat het geen humanitaire hulp is met voedselpakketjes! De verantwoording voor deze nieuwe bestelling: de IS in Syrië en Irak beter kunnen verslaan! Inmiddels weten we dat de VS in Syrië zijn om oliebronnen te controleren, het land in handen te krijgen en daarvoor de “rebellen” (ook IS) te steunen. Geen wonder dat het Syrische leger en zijn bondgenoten op verschillende plaatsen massa’s VS en andere wapens blijft vinden bij de terroristen die overwonnen worden (Pater Daniël).’
‘In 2020 wordt de nieuwe B61 12 kernbom in een aantal Europese landen ontplooid, waaronder België. Deze VS-bom is tweemaal zijn gewicht in goud waard. Ze moet gemonteerd worden onder de F35. Zo weet je meteen waarom dit vliegtuigtype de voorkeur krijgt. Het zijn Belgische piloten die de bom moeten droppen wat overduidelijk in strijd is met artikel 1 en 2 van het non-proliferatieverdrag die de controle over kernwapens door een niet-kernwapenstaat verbiedt. (Ludo de Brabander).’

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
13 juli 2018
Daraa, weldra bevrijd van de “vrijheid”
Lees verder >>

 
         
         
         
      70-JARIG BESTAAN VAN DE UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS  
   


‘Wat oorspronkelijk als een moreel compas bedoelt was wordt nu een politiek verdrag met nog steeds nieuwe mensenrechten die de oorspronkelijke tegenspreken volgens advocaat Keuleneer. Volgens advocaat Keuleneer leidt dit tot een dubbele machtsverschuiving: 'van politiek naar gerechtelijke instellingen en van het nationale niveau naar het inter- en supranationale niveau.' Het wordt een globalistisch controlesysteem van de naties waarvoor ze niet verkozen zijn.’

DOOS VAN PANDORA
Standpunt Emmanuel Van Lierde
Lees verder >>

 
         
         
   

“Dat je mensen wil laten belijden dat de burgerlijke wet voorrang heeft op de religieuze , is larie en apekool. Als er op een territorium dwingend recht bestaat, is het evident dat die voorrang heeft op al de rest. Uiteraard. Dan is het aan de staat om de wet af te dwingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik die als legitiem beschouw. Wat de kerk zegt over abortus, is voor mij veel legitiemer dan de burgerlijke wet. Moreel aanvaard ik de burgerlijke wet niet, maar ik moet er wel mee leven. En als ik die wetten niet naleef, moet ik de eventuele sancties aanvaarden of ondergaan. Maar al dat gekwaak over voorrang van burgerlijke wet op religieuze wet neigt naar gedachten politie of is een non-issue. Men verwart legaliteit met legitimiteit.”

“INTERNATIONAAL RECHT IS GRONDIG VERANDERD”
Fernand Keuleneer
Lees verder >>
Actie: 12 Tertio's voor slechts 12€ >>

 
         
         
         
   

Hartelijk dank voor uw interesse. Dank voor het schrijven naar een lid van de commissie Vervolgingen zodat actie wordt ondernomen.

Een fijne vakantie.

Samen sterk!