Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 3 juli 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Beste vrienden, Vooreerst willen we de twee brieven/petities voorleggen die gericht zijn aan de volksvertegenwoordigers in de Kamer. De leden van de commissie Justitie moeten 4 juli debatteren en stemmen over de voorliggende wijzigingen van de abortuswet. U kan die petities/bvrieven ondersteunen door te tekenen. Doen! Het migratievraagstuk is een prangend thema nu de bondskanselier Merkel onder druk wordt gezet door haar coalitiepartner, en zelfs zusterpartij, om op Europees niveau een antwoord te vinden om de grote migratiestroom van economische vluchtelingen te stoppen . U vindt twee artikelen hierover. Verder vindt u de nieuwsbrieven van Pater Daniël. Als slot vindt u een artikel hoe IJsland door het opleggen van matig drank- en drugsgebruik en het aanbieden van alternatieve tijdsbesteding de jongeren een beter psychisch-fysisch welzijn laat ervaren.

 
         
         
         
      WIJZIGING WETGEVING ABORTUS: 2 petities gericht aan de burger + verzorger  
   


De enige echte vraag is, hoe gaan we het aantal vrouwen in een noodsituatie doen afnemen? Enerzijds hoe vrouwen en meisjes helpen om niet ongewenst zwanger te raken. Anderzijds hoe de opvang en begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen en meisjes in een noodsituatie verbeteren. Als u de inhoud van deze brief ondersteunt kan u die tekenen.

OPEN BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE JUSTITIE + PETITIE
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Indien abortus als een medische handeling wordt beschouwd omdat het uit het Strafrecht wordt gehaald, verliezen de zorginstellingen het recht om het uitvoeren van abortus te weigeren binnen hun eigen muren. Dit vanwege het fundamenteel recht van de patiënt en het monopolie van artsen op medische handelingen. Daardoor zouden zorgverleners aan nog sterkere druk onderworpen worden om abortus uit te voeren of eraan deel te nemen.

PETITIE – ABORTUS: BESCHERM DE GEWETENSVRIJHEID VAN DE VERZORGERS EN DE VRIJHEID VAN DE ZORGINSTELLINGEN.
Teken >>

 
         
         
         
   

Meer informatie over de wijziging abortuswetgeving.

NIEUWSBRIEF COMITE BEZORGDE OUDERS JUNI 2018
Lees verder >>

 
         
         
         
         
      MIGRATIE  
 

 


‘Slechts 5 % van degenen die naar Italië komen zijn echte vluchtelingen, ze zijn niet de 'laatste van de laatste' omdat ze duizenden dollars betalen voor reizen en valse documenten. ' Dat legde Anna Bono uit, voormalig hoogleraar geschiedenis en instellingen van Afrika aan de universiteit van Turijn, die enkele van de meest voorkomende valse berichten over immigratie afwijst.

ANNO BONO, SPECIALIST IN HET CONTINENT AFRIKA: "MIGRANTEN ZIJN GEEN ARME MENSEN DIE DE OORLOG ONTVLUCHTEN. DE CIJFERS BEWIJZEN HET. "
19 juni 2018, Les Observateur.ch
Verder lezen >>

 
         
         
         
   

'Ik vind dat we mensen die in nood zitten, bij moeten staan. Dat is onze christenplicht, maar we moeten ons wel realiseren dat het oppikken van migranten uit de Middellandse zee om hen vervolgens naar Italië, Malta of Spanje te brengen, het sluitstuk is van een hele keten waarin mensenhandelaars een enorm verdienmodel hebben.
Nederland moet er via ontwikkelingssamenwerking (en de bestrijding van corruptie) ook voor zorgen dat mensen in het land van herkomst een bestaan kunnen opbouwen, zodat ze in hun eigen land een bijdrage kunnen leveren aan een vitale samenleving die juist daar nodig is. Nu komen deze mensen in Europa terecht, waar ze geen kans maken op een verblijfsstatus en dus moeten blijven rondtrekken door Europa en uiteindelijk moeten onderduiken in de illegaliteit.'

STOP MET OPPIKKEN MIGRANTEN UIT MIDDELANDSE ZEE.
19 junI. 2018, Tweede Kamer SGP
Verder lezen >>

 
         
         
         
         
      ALCOHOLGEBRUIK BIJ JONGEREN  
   


Elke week belanden 45 jongeren op de spoed met een alcoholintoxicatie. Dat zijn verontrustende cijfers. De WHO raadt jongeren af alcohol te gebruiken, maar daar heeft de politiek geen oren naar. Welke partij durft dit probleem aan te kaarten, ook al is het niet populair (Bron>>).

Twee decennia geleden waren afhankelijkheid van drugs en alcoholmisbruik nog wijd verspreid onder IJslandse jongeren. Door het omzetten van het nationale programma “Youth in Iceland” kan IJsland tegenwoordig ongelooflijke resultaten voorleggen. Dit succes was slechts mogelijk met behulp van strikte maatregelen. Zoals bv. de invoering van een uitgaansverbod voor jongeren tussen 13 en 16 jaar, het verbod op alcohol en sigaretten, een intensieve samenwerking tussen schoolse instellingen en ouders en het aanbieden van buitenschoolse activiteiten. De jongeren tussen 13 en 16 jaar moesten in de winter om 22 uur thuis zijn en in de zomer om ten laatste 24 uur. Op deze manier bood men de jongeren de kans samen tijd door te brengen en waarborgde men tegelijkertijd een psychisch-fysisch welbevinden, wat zij voordien hadden gezocht in de consumptie van drugs en alcohol. De balans: van 1998 tot 2016 is het aandeel van jongeren tussen 15 en 16 jaar, die overmatig veel alcohol consumeerden gedaald van 48 tot 5 procent en het aandeel van de cannabisrokers van 17 tot 7 procent. Ook het aantal tabaksrokers is drastisch gedaald: van 23 tot nog slechts 3 procent.

ISLAND REDUCEERT DE DRUGS- EN DRANKCONSUMPTIE OPVALLEND
Juni 2018, Stem&tegenstem 12 – Porno- en drugsgebruik.
Lees meer>>

 
         
         
         
      SYRIË  
   


Zopas kon de wereld nog horen hoe Donald Trump zijn vulgaire en arrogante woordenschat uitkraamde over Kim Jung-Un en Noord Korea. Hij wilde dat land totaal gaan vernietigen. Dat is ook zowat het enige waarin de leiders van de VS met hun militaire monster machine absoluut uitblinken. En wat zien we? Op 12 juni 2018 kon heel de wereld de vriendelijke handdruk van Trump met Kim Jung-Un in Singapore bewonderen. Hopelijk is deze ontmoeting voor Trump niet even inhoudsloos als zijn eerdere houding. Alle aandacht gaat naar de noodzaak van de totale ontmanteling van het atoomprogramma van Noord Korea terwijl er geen woord gezegd wordt over de echte, gevaarlijke, onbetrouwbare atoommachten in de huidige wereld: VS en Israël (die ook in werkelijkheid al atoomwapens hebben gebruikt!).

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
15 juni 2018
Vrede voor het westen, oorlogen voor de rest van de wereld?
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Syrië is langzaam én systematische zijn land aan het zuiveren van terroristen. Het voormalige Amerikaanse congreslid en presidentskandidaat Ron Paul is hierin heel eerlijk: het zijn Syrië en zijn bondgenoten die de terroristen verslaan ondanks de tegenwerking van de VS en hun bondgenoten, die geheel onwettig in Syrië zijn. Hij vraagt zich ook af waarom Amerika 9000 km verder een land gaat ontwrichten voor zijn “nationale veiligheid” (zie video). Steeds meer grondgebied komt onder de veilige bescherming van het Syrische leger, nagenoeg overal wordt gewerkt aan de heropbouw en steeds meer mensen keren terug in vreugde en dankbaarheid: water, elektriciteit, wegen worden hersteld, scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen heropgebouwd. Meer dan 500 families vierden deze week met grote vreugde hun terugkeer naar Haran al-Awamid (Damascus).

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
22 juni 2018
Wanneer de levenszin zoek is.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

We geven enkele kleine berichtjes uit de gemeenschap. We melden dat de grote bevrijding van Zuid Syrië met succes werd ingezet en geven de aangekondigde bezinning over het “aards messianisme” vanuit evangelisch perspectief.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
29 juni 2018
Groot offensief in Daraa
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Dank voor uw interesse. Stuur de petities door naar kennissen zodat velen op de hoogte zijn zodat ze de tekst kunnen ondertekenen.
In de vakantie gaan we enkel nog de brieven van Pater Daniël doorgeven en het urgente nieuws. We nemen een kleine pauze.
Voor elk van u ook een deugddoende vakantie toegewenst!

Samen sterk!