Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 12 juni 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
   


Hier zijn we terug met onze nieuwsbrief. We beginnen met een artikel dat de wetsvoorstellen die voorliggen om de abortuswet te moderniseren becommentarieert. Probeer kamervertegenwoordigers van de partij waarvoor u stemt aan te spreken en vraag hen dit tegen te houden. Voorts vindt een artikel over de meest voorkomende misverstanden omtrent palliatieve sedatie en een reactie van leerkrachten Katholieke godsdienst op het alternatief vak LEF. Een lezing over de ‘Bank of Joy’ door Ronald Berger kan u beluisteren met een uitnodiging om medestander te worden. En verder vindt u een overzicht van de huidige Vlaamse partijfinanciering die nu rijkelijk gebruikt wordt voor de verkiezingen. Als slot geven we u de twee laatste brieven van Pater Daniël mee

“Onderwijs is het machtigste wapen dat u kan gebruiken om de wereld te veranderen.” (Nelson Mandela)

 
         
         
         
      ABORTUSWET MODERNISEREN  
   


Een zestal voorstellen circuleren om de wet "te moderniseren". Een overzicht.

  1. Er worden suggesties gedaan om de termijn waarbinnen de zwangerschapsafbreking kan, uit te breiden. In de meest verregaande voorstellen gaat dit tot 20 weken.
  2. In de meeste wetsvoorstellen wordt aangeraden de bedenktijd te verkorten tot 2 dagen en de keuzebegeleiding optioneel te maken.
  3. Het vage, onduidelijk en culpabiliserend begrip "noodtoestand" verdwijnt; de vaste wil van de vrouw moet volstaan om een abortus te bekomen.
  4. Allen verkiezen de wet uit het strafrecht te halen en binnen de patiëntenrechtenwet te kaderen.
  5. De gewetensclausule dat een arts als individu niet verplicht kan worden een zwangerschap af te breken blijft behouden mits doorverwijzingsplicht, maar aan een instelling kan geen geweten worden toegekend.
  6. De evaluatiecommissie van de zwangerschapsafbrekingen wordt niet meer vermeld, maar is in een voorstel vervangen door een wetenschappelijk comité.

STERIELE POLITIEKE DISCUSSIE OVER ABORTUSWET KOMT DE RECHTSTREEKS BETROKKENEN NIET TEN GOEDE.
Lees verder >>

 
         
         
         
      PALLIATIEVE SEDATIE  
 

 


Palliatieve sedatie is een vorm van pijnverlichting (bij klachten als pijn of benauwdheid) waarbij de arts het bewustzijn van de patiënt verlaagt. Palliatieve sedatie wordt alleen toegepast in de laatste fase van het leven en bespoedigt niet het overlijden van de patiënt.

3 MISVERSTANDEN OVER PALLIATIEVE SEDATIE
Lees verder >>

 
         
         
         
      LEF - LEVENSBESCHOUWING, ETHIEK EN FILOSOFIE  
   


Hier vindt u de reactie van de leerkrachten Katholieke godsdienst op het alternatief voorstel LEF. Een goed argument tegen LEF is de volgende constatering: "Een van de interessantste bevindingen was dat slechts weinig 'geradicaliseerden' in een devoot gezin opgroeiden. Meer nog, 'MI5 stelt dat er bewijs is dat een sterk ontwikkelde religieuze identiteit eigenlijk een beschermende factor is tegen gewelddadige radicalisering.'"

PAMFLET VAN LEERKRACHTEN KATHOLIEKE GODSDIENST. GODSDIENST MET OF ZONDER LEF.
Mei 2018, Thomas-godsdienstonderwijs
Lees verder >>

 
         
         
         
      BANKEN  
   


'Gratis en blij uit de crisis met een nieuwe bank en valuta '. Deze lezing laat zien waarom de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Met de eigen bank ‘B of Joy’ hebben burgers weer de controle. Deze lezing biedt een beeld van een gezonde economie en een rechtvaardige samenleving. Kortom, echte veranderingen, welvaart en welzijn voor elke deelnemer.

LEZING OVER DE BANK OF JOY DOOR RONALD BERNARD
Luister verder >>

WORD MEDESTANDER:  Als er  60 000 medestanders zijn kan Bank of Joy een bankencertificaat aanvragen. Doet u ook mee?
Meer info >>

 
         
         
         
      PARTIJFINANCIERING  
   


Cijfers op basis van onderzoek van Bart Maddens en Jef Smulders. 'We moeten ons niet druk maken over de verhoging van de uitgavengrens voor lokale kiescampagnes', zegt de Vlaamse regering. 'Immers, de totale pot voor partijfinanciering stijgt niet, dus waarover zeuren we dan. Maar hoeveel overheidsgeld krijgen partijen eigenlijk? En is dat niet te veel?'

DE PRIJS VAN DE PARTICRATIE. DE MORGEN KIJKT IN DE KAS VAN DE BELGISCHE POLITIEK
Lees verder >>

 
         
         
         
      SYRIË  
   


Woensdag vierden we de heilige Jeanne d’Arc. Ze werd door een kerkelijke rechtbank veroordeeld en op 30 mei 1431 op de markt van Rouen levend verbrand. Later wordt ze in ere hersteld en uitgeroepen tot tweede patrones van Frankrijk. Zij heeft geen bijzondere boetedoeningen gezocht, is niet op evangelisatietocht gegaan en heeft geen diensten van lofprijzing georganiseerd met genezingen. Als jong meisje werd ze soldaat, tot woede van haar vader. Ze realiseert twee dingen die geen persoonlijke grillen blijken te zijn maar haar goddelijke roeping. Zij zorgt er voor dat de wettige koning weer erkend en gekroond wordt en dat die wil regeren in naam van Christus, de eigenlijke Koning van Frankrijk en van het heelal. Ze herinnert er Charles VII aan dat hij de plaatsvervanger op aarde is van Christus, de eigenlijke Koning. Vervolgens wijst zij de vijand aan en zorgt dat die buitengezet wordt. Zij houdt van de Engelsen maar zegt dat ze niet in Frankrijk moeten komen baas spelen. Ze helpt actief mee om hen te verdrijven, terug naar hun eigen land. Deze heilige kan ons inspireren voor elk land in deze tijd.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
1 juni 2018
Nieuwe projecten
Lees verder >>

 
         
         
   

De oorlog tegen de IS is (bijna) voorbij en werd gewonnen door het Syrische leger en hun trouwe bondgenoten Rusland, Hezbollah en Iran. De oorlog tegen de VS, hun bondgenoten en gerecupereerde IS-kopstukken gaat beginnen. Zij bezetten de rijke olie-en gasbronnen langs de Eufraat. Assad wil eerst met dialoog proberen. Syrische stamhoofden ten O van Aleppo kwamen inmiddels al samen in Deir Hafir om het Syrische leger te helpen in de strijd tegen de zogenaamde “Syrische democratische krachten”, gesteund door de VS (en Frankrijk). Om de bevolking die steeds meer anti-VS is te straffen, heeft de “internationale coalitie” onschuldige burgers in dorpen van al-Hassaka gebombardeerd, wat het verzet tegen de VS alleen maar doet toenemen. Ook bij de verkiezingen van 12 mei in Irak ging forse steun niet naar de eerste minister, door de VS gesteund, maar naar Muqtada al-Sadr, die al vanaf het begin openlijk het vertrek van de VS eist. De VS beginnen hun onhoudbare positie te beseffen en nodigen Saoedi-Arabië, De Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië uit om (zogenaamd) hun plaats in te nemen. Ook dat is onaanvaardbaar. Na enig nieuws vanuit de gemeenschap, wil ik nu vooral een heel bijzonder thema aan uw aandacht en inzet toevertrouwen: Gouden Jubileum van een fatale vergissing.

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
8 juni 2018
Contraceptie: Gouden Jubileum van een fatale vergissing
Lees verder >>

 
         
         
         
     

Hartelijk dank voor uw interesse. Geef het nieuws gerust door aan uw kennissen. Het zal hun visie verruimen en alert houden.

Samen sterk!