Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 25 mei 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
   


In deze nieuwsbrief ontvangt u de twee laatste nieuwsbrieven van Pater Daniël en zijn spreekbeurt gebracht te Brugge kan u opnieuw beluisteren. Zijn oorlogsdagboeken worden door de uitgeverij De Blauwe Tijger aan een gunsttarief aangeboden. Voorts vindt u de keerzijde van het utopisch verhaal van de ‘groene energie’ en enkele artikelen die het probleem van Israël en Palestina belichten. Als slot vindt u onze agenda.

 
         
         
         
      GROENE ENERGIE  
 

 

 


‘Door op wind en zon in te zetten, gaan we nog afhankelijker worden van fossiele brandstoffen. Er is immers backup nodig en die is overwegend fossiel. Inzetten op wind en zon, zal elektriciteit alleen maar duurder maken (nu al het geval) en zal niets doen voor een lagere CO2 uitstoot. Een gemengd elektriciteitssysteem, zal leiden naar veel meer ontginning van grondstoffen, enorme landmassa’s zijn nodig, massaal veel meer hoogspanningslijnen moeten worden geïnstalleerd. Natuur moet verdwijnen en de impact op dier, mens en milieu is vernietigend. Die negatieve impact en de zeer reëele milieudestructie zijn echter een gespreksonderwerp waar milieuactivisten niet willen over praten.’

WIINDMOLENS EN ZONNEPANELEN? NIET NODIG OM HET KLIMAAT TE REDDEN, EN MAAR GOED OOK.
Lees verder >>

 
         
         
         
      SYRIË  
   


Ons verblijf in de abdij loopt ten einde en volgende week hoop ik weer vanuit Syrië te kunnen berichten. Ik ben heel dankbaar om de overvloedige steun en bemoediging die ik van zeer velen mocht ontvangen, soms vanuit geheel onverwachte hoek. Het verheugt me ook dat het aantal mensen dat weerstand wil bieden tegen de telkens herhaalde leugens sterk groeit. Er is hoop dat er ooit een brede beweging van volkeren ontstaat die weigeren de oorlogspropaganda van hun leiders te steunen en resoluut oproepen tot samenwerking in plaats van telkens opnieuw vernietigend wapengekletter. De VS en Israël zijn toch zo bezorgd dat de atoombom de wereldvrede bedreigt, maar ze zijn niet bereid de voor de hand liggende oplossing aan te bieden, nl. dat ze zelf hun atoomwapens en massavernietigingswapens verminderen en opgeven. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
11 mei 2018
Een gemiste kans
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Ik geef nog enkele indrukken van onze laatste dagen in België. Ondertussen bezorgde broeder Jean me nog een verslag over Oost-Ghouta. Dat er tussen de hulpverleners een bijzonder goede geest heerst, heb ik zelf kunnen vaststellen (zie ons fotoverslag van XIII/15, 13 april 2018). Ondertussen zijn er belangrijke groepen “vluchtelingen” naar Oost-Ghouta teruggekeerd en we hopen dat de heropbouw van Syrië gestaag blijft verder gaan. Bovendien blijft het aantal ”toeristen” die Syrië komen bezoeken ook stijgen. Welkom. Ondertussen gaan helaas de zelfverklaarde vrienden van Syrië ook verder met hun plannen om het land onder voorwendsels te ontwrichten. Als zij hun zin krijgen, zullen ze niet alleen Syrië maar de hele mensheid in hun zelfvernietigende Apocalyps meesleuren. Dat Syrië moge stand houden!

NIEUWSBRIEF PATER DANIËL
18 mei 2018 Humanitaire hulp in Oost-Ghouta – Klooster Mar Yakub
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Uitgeverij De Blauwe Tijger beveelt de twee oorlogsdagboeken aan van Pater Daniël, dit voor een gunstige prijs als u ze samen koopt.

UITGEVERIJ DE BLAUWE TIJGER
Meer info >>

 
         
         
         
   

Pater Daniël Maes vertelt de ware toedracht over het ontstaan, verloop en huidige toestand van de oorlog in Syrië en de rol van media. Georganiseerd door Tegenstroom.

SPREEKBEURT TE BRUGGE
12 MEI 2018
Luister verder >>

Vraag en antwoord >>

 
         
         
         
      ISRAEL  
   


De regering van Israël heeft een wet gestemd die het mogelijk maakt de eigendommen van de kerk te onteigenen/ontnemen, ook in Oost-Jeruzalem. Dit is tegen het internationaal recht.

PATRIARCH VAN JERUZALEM : CHRISTENEN IN JERUZALEM WORDEN MET UITSTERVEN BEDREIGD.
Luister verder >>

 
         
         
         
   

Dit is een goed artikel dat zoekt naar oplossingen voor het conflict Israël-Palestina. ‘The Rights Forum staat kritisch tegenover het beleid van Nederland en de EU ten aanzien van Palestina-Israël. Met dat beleid wordt de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina gedoogd en in de hand gewerkt, ten koste van de Palestijnen. Hoe zou een rechtvaardig beleid eruitzien?’

EEN ALTERNATIEF BELEID: TIEN SPEERPUNTEN VOOR EEN RECHTVAARDIG PALESTINA/ISRAËL-BELEID
Lees veder >>

 
         
         
         
      AGENDA  
   


VOORSTELLING VAN ‘HET DAGBOEK VAN GRANATEN IN DAMASCUS’
9 juni 2018 te Lier

Meer info >>

 
         
         
         
   

KERK IN NOOD
LEZING IN OUDENAARDE EN LEUVEN.

De katholieken in Noordoost-India zijn arm en worden gediscrimineerd. De Kerk steunt hen zowel sociaal (onderwijs en gezondheidszorg) als pastoraal en spiritueel. Mgr. Salvadore Lobo zet zich al 45 jaar in voor de armen in het bisdom Baruipur: 25 jaar als priester en 20 jaar als bisschop.

Te Oudenaarde, 26 mei 2018 >>

Te leuven, 27 mei 2018 >>

Meer info >>

 
         
         
         
     

Hartelijk dank voor uw interesse. Stuur deze nieuwsbrief gerust door zodat velen de ‘tegenstem’ mogen horen.

Samen sterk!