Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 20 maart 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Hier zijn we terug met de nieuwsbrief. U vindt er de nieuwsbrief van Pater Daniël en een aanbeveling voor Arcopar gedupeerden. Voorts geven we onze grieven weer ten opzichte van het nieuwe inschrijvingssysteem door de overheid gereguleerd en een artikel over het gevaar van carrièremoeders voor de psychische gezondheid van het kind. Ten slotte vindt u onze agenda. Veel leesgenot.

 
         
         
         
      ACTIE  
   


U bent nog steeds gedupeerd in ARCO en u bent het wachten sinds 2008 en de valse beloftes beu. U wil vermijden dat uw claim verjaart of dat u een aalmoes krijgt. Dien zelf het verzoekschrift in bij de Rechtbank dat u in bijlage aantreft samen met de handleiding. Kom op voor uw rechten. Het enige dat u moet doen is de brief aanvullen en opsturen naar de griffie met een kopie voor ons.

GELD TERUG VAN ARCO – ARCOPARIA’S
Meer info >>

 
         
         
         
         
      SYRIË  
   


De evolutie in Oost-Ghouta verloopt zoals we enkele weken geleden hadden verwacht en aangekondigd. Het Syrische leger heeft het gebied in drie delen kunnen verdelen en zo de macht van de terroristen gebroken. Hun gebied is nog nauwelijks 30 % van het begin. Dit belet hen niet om nog dagelijks een (naar schatting) 35-tal obussen op Damascus te blijven afschieten, waardoor er wekelijks tientallen doden vallen, vele gewonden en een grote materiële schade wordt aangericht.
Bovendien blijven de terroristen de bevolking in Ghouta als menselijk schild gebruiken en mensen die  langs de “veilige zones”  willen vluchten worden door scherpschutters neergeschoten.  Slechts een tiental Al-Nousra strijders heeft op 10 maart  de mogelijkheid van evacuatie samen met hun families naar het rebellengebied van Idlib aanvaard. Toch loopt hun horrorrijk  ten einde. Gisteren zijn eenheden van  het Syrische leger er in geslaagd een werkelijke veilige evacuatiezone te maken langs Hamouriya, waardoor vele duizenden deze hel van de  terroristen konden ontvluchten. De minister van milieu, Husseien Makhlouf had gezorgd voor een 100-tal autobussen, water en voedsel. Nizar Yazini, minister van volksgezondheid, samen met de gouverneur Alaa Ibrahim boden de nodige humanitaire en medische zorgen aan.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
16 maart 2018
De westerse waanzin: het lijden van Syrië en van de wereld.
Lees verder >>

 
         
         
         
      ONDERWIJS  
   


Het nieuw inschrijvingssysteem van leerlingen stuit op veel protest. De autonomie van de scholen om kinderen al dan niet aan te nemen wordt afgenomen door de Staat. Dit omwille van het willen reguleren van een sociale mix in de diverse scholen, dit conform de wet van 15 november 2011. Er zijn nog veel haken en ogen aan deze wet. Meermaals komt deze wet terug ter discussie. Men overtreedt twee rechten van de burger!

TERECHTE KRITIEK OP HET NIEUW INSCHRIJVINGSSYSTEEM!
19 maart 2018 -  Agnes Jonckheere
Lees verder >>

 
         
         
         
      HET GEZIN  
   

 

Het voorstel van sp.a stuit op veel verzet. Moet de Staat terug instaan voor de opvoeding van de (kleine) kinderen? "De eerste, originele optie, is dat ieder kind vanaf zes maanden minstens één dag per week naar de kinder­opvang moet. Vanaf 1 jaar wordt dat twee dagen, vanaf twee jaar drie dagen. “Alleen zo zijn we zeker dat de kinderen in een cruciale leerperiode al leren van andere kinderen en volwassenen”, klinkt het” (Bron >>). Hier volgt het antwoord van een psychotherapeut.

CARRIERE-MOEDERS ZIJN EEN RAMP VOOR DE PSYCHISCHE GEZONDHEID VAN HUN KINDEREN.
Lees verder >>

 
         
         
         
      AGENDA  
   

 

Op woensdag 21 maart ontvangt het KVHV professor Stéphane Mercier. Hij doceert filosofie aan de UCL en haalde in april vorig jaar de nationale media toen hij tijdens een hoorcollege abortus erger dan verkrachting noemde.
Tijdens het seminarie zal de filosoof zich ondermeer werpen op het probleem van pornografie. Tevens zal Mercier uitvoerig de seksuele revolutie behandelen en zal ook de thema's abortus en contraceptie aanraken.
De lezing zal in het Engels gegeven worden.

DE SEKSUELE REVOLUTIE DOOR PROFESSOR S. MERCIER
Vrije toegang.
Aanvang stipt om 20 u.
Locatie: aud. 3, Suzanne Lilar, Blandijn.
Meer info >>

 
         
         
         
   

PATER DANIËL komt spreken over de situatie in Syrië. Zowel de politieke, economische maar ook de geestelijke toestand daar zal hij belichten. Het zal ook een deugddoend weerzien zijn. Hou deze datum alvast vrij.

Zaterdag 12 mei om 15 uur te Brugge.

 
         
         
         
     

Dank u voor uw interesse. Vergeet u onze actie niet voor Syrië. Schrijf een mandataris uit het federaal parlement aan die u kent en stuur hem de nieuwsbrief van Pater Daniël. Zo blijft hij op de hoogte. Dank bij voorbaat.

Samen sterk!