Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 10 maart 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


De leugens over Syrië houden niet op in de media. We merken dat de sociale media heftig reageert maar de VRT laat die stem jammer genoeg niet horen. Hier kan u ze lezen. U vindt de twee nieuwsbrieven van Pater Daniël, een artikel van de Syrische trappisten nonnen, van de Antwerpse Bisschop Bonny en van de reporter Willy van Damme. We doen een oproep om de mandatarissen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen hierover aan te spreken.

Voorts brengen we een kort verslag van de commissie Onderwijs betreffende een vraag in verband met levensbeschouwing op school. Tevens vindt u er een voorstel van zorgnet-Icuro om de euthanasiewet voor niet-terminale psychiatrische patiënten te verstrengen en als slot krijgt u de agenda. Veel leesijver!

 
         
         
         
      SYRIË  
   


Er wordt tegen verschillende (bij voorkeur olierijke) landen tegelijk “burgeroorlogen” gevoerd om “de democratie” te herstellen. Ieder land en iedere handeling die deze westerse wereldoverheersing niet aanvaardt, wordt onwettig genoemd en als zodanig bestreden tegen alle internationaal recht in. Amerika kent geen gelijkwaardige staten, alleen maar vazallen. Rusland, China en opkomende grootmachten willen daarentegen geen confrontatie maar samenwerking tussen landen die elkaars soevereiniteit erkennen. Steeds meer landen zullen zich hierbij aansluiten. Zij zullen steeds meer gezag krijgen en de westerse grootmachten uiteindelijk dwingen tot respect voor het internationaal recht. Drie decennia geleden beleefden we de instorting van de Sovjet Unie. Rusland is herrezen en heeft zijn onverwoestbare christelijke wortels erkend en de eigenheid van zijn volk en land.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
2 maart 2018
Het kind van waarheid en de huurmoordenaar van leugen
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Op 18 september 2015 sprak Vladimir Poetin de 70e algemene vergadering van de VN in New York toe en hield een beeld voor van het Midden-Oosten en Noord Afrika: in plaats van hervorming, vooruitgang, vrijheid, welvaart en democratie wordt alom schrijnende armoede, sociale ellende, dood en vernieling gebracht, waarbij mensenrechten, soevereiniteit van landen en zelfs recht op leven met voeten worden getreden. Hierbij worden tienduizenden fanatieke terroristen getraind, bewapend en betaald om de gruwelijkste misdaden te bedrijven. Hij schetste in feite de verwoestende heerschappij van VS-Israël-NAVO-golfstaten over zovele landen. “Wij kunnen de huidige toestand van zaken in de wereld niet meer verdragen”. Syrië was hierbij de spreekwoordelijke druppel. Poetin is geen tafelspringer maar een staatsman, die doet wat hij zegt. Nauwelijks twee dagen later bestookten Russische vliegtuigen de terroristen in Syrië en hielpen het Syrische leger om uiteindelijk IS uit te roeien. Op 1 maart sprak hij in Moskou zijn “State of the Union” uit voor de federale vergadering van de Douma, het Russisch parlement. Tot stomme verbazing van de wereldleiders, de VS incluis, openbaarde hij gloednieuwe wapens, ook atoomwapens, die voor het nucleair arsenaal van de VS ongenaakbaar zijn (terwijl hun militair budget voor dit jaar 700 miljard bedraagt en dat van Rusland slechts 70!). Poetin maakt duidelijk dat hij geen enkel land zal aanvallen en met alle landen wil samenwerken. Hij aanvaardt evenwel niet meer dat een macht over alle anderen onbeperkt en straffeloos kan heersen en daarbij het internationaal recht met voeten treedt.

Uit de vele toegevoegde getuigenissen en video’s moge blijken dat de mainstream media nu een dieptepunt hebben bereikt. “De vrije westerse pers” openbaart zich als een kwaadaardig gezwel. Het wordt tijd dat het open barst en wordt weggesneden.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
9 maart 2018
Onder de dictatuur van mythen.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

De Antwerpse Bisschop Bonny heeft op eigen houtje een rondreis door Syrië gemaakt en heeft daarbij ook de plaatsen bezocht die door het Syrische leger heroverd werden op de terreurgroepen van IS en Al Qaida. In het wekelijkse tv-programma “De Zevende Dag” heeft hij op objectieve en realistische wijze het gangbare leugendiscours doorprikt, dat de opinie eenzijdig manipuleert. In tegenstelling tot de mainstream media zoals de VRT, die al sinds het begin van het conflict in Syrië partij kozen voor de “vredelievende” rebellen, tegen de “misdadiger” Assad, spreekt hij in evenwichtige bewoordingen over wat in dat geteisterde land echt gebeurt. In tegenstelling ook tot deze media, die bijna altijd vanuit rebellengebied hun informatie halen en die een vertekend beeld ophangen van de situatie, getuigde bisschop Bonny ook vanuit de hoofdstad Damascus. Hij heeft er de verwoestende beschietingen van de islamitische rebellen vanuit de enclave Oost-Ghouta op de woonwijken van de stad kunnen meemaken. Hier vallen enorm veel weerloze slachtoffers, zowel christenen als moslims. Deze mensen getuigen dat het beeld dat de meeste westerse media de wereld insturen vervalst is. De gruweldaden van de rebellen worden bewust verzwegen. Waarom?

BISSCHOP BONNY DOORPRIKT LEUGENDISCOURS OVER SYRIË
4 maart 2018
Lees verder >>

 
         
         
         
   

In een geschreven oproep nemen de religieuze zusters afstand van de westerse versie van het conflict die wordt verspreid door regeringen, ngo’s en internationale nieuwsorganisaties. In het oosten van Ghouta vallen jihadisten de hoofdstad aan en gebruiken ze burgers als menselijke schilden. De Syrische regering en het volk hebben de plicht zich tegen deze aanvallen te verdedigen. Het conflict heeft de co-existentie tussen christenen en moslims in het land ondermijnd.

SYRISCHE TRAPPISTEN NONNEN ZEGGEN DAT WESTERSE MOGENDHEDEN EN DE MEDIA OORLOGSPROPAGANDA VOEDEN.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Willy van Damme is goed op de hoogte van de situatie in het Nabije Oosten. Hij volgt de situatie op de voet. Hij kan dan ook heel goed de leugens van de media doorprikken met exacte feiten. Dat maakt het lezen niet zo eenvoudig maar de moeite waard voor wie meer details van de situatie wil weten.

ONZIN EN PROPAGANDA BIJ DE STANDAARD.
Willy van Damme – 4 maart
Lees verder >>

De VRT over Oost-Ghouta en Syrië.
Willy van Damme – 7 maart
Lees verder >>

 
         
         
         
      ACTIE  
   


We zijn blij dat hoe langer hoe meer het ware verhaal van de oorlog in Syrië bekend wordt. Het moet nu nog de mandatarissen bereiken, voornamelijk die zetelen in de commissie Buitenlandse Betrekkingen van het Federaal Parlement. Het thema Syrië komt amper of niet aan bod op de websites van de verschillende politieke partijen. Ook in het parlementaire debat blijven vele partijen aan de zijlijn staan.  Enkel PVDA durft kleur te bekennen. Wilt u een mandataris uit de Commissie Buitenlandse Betrekkingen aanschrijven en het ware verhaal brengen over Syrië?

ACTIE SYRIË : HELP ONS DE LEUGENS OVER SYRIË TE ONTMASKEREN.
Lees verder>>


 
         
         
         
      ONDERWIJS  
   


Caroline Gennez wil dat de overheid de eindtermen van de levensbeschouwelijke vakken vastlegt en dat de overheid de inspectie vervult van deze vakken. Minister Crevits van Onderwijs wijst vooreerst op de scheiding der machten Kerk en Staat: ‘Het komt uiteraard niet aan de overheid toe om de inhoud van het geloof vast te leggen. In de Grondwet staat in artikel 24, paragraaf 3: “Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding.”'

DE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN TERUG ONDER VUUR?
8 maart 2018, Agnes Jonckheere
Lees verder >>

 
         
         
         
      ETHIEK  
   

 

Als het van de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro afhangt, wordt de wet op euthanasie bij niet-terminale psychiatrische patiënten een pak strenger. Een jaar wachttijd, bindende adviezen en verplicht de familie betrekken tegen de wil van de patiënt in. (Zorgnet-Icuro is een netwerk dat zorgorganisaties groepeert uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro. Samen stellen ze ca. 129.000 personeelsleden tewerk).

ZIEKENHUISKOEPEL WIL STRENGERE EUTHANASIEWET. ZORGNET-ICURO PLEIT VOOR EXTRA RICHTLIJNEN BIJ NIET-TERMINALE PSYCHIATRISCHE PATIÊNTEN.
Lees verder >>

 
         
         
         
      AGENDA  
   

 

MARS VOOR HET LEVEN
Thema: Zijn ze met uitsterven bedreigd?
Zondag 22 april om 15 uur te Brussel.
Houd deze dag alvast vrij.

Meer info >>

 
         
         
         
   

DEBAT OVER NINE ELEVEN. DE GROOTSTE AANSLAG OOIT.
What happened really?
Campus Boekentoren-Auditorium 2; Blandijnberg 2, Gent
Woensdag 14 maart om 20 uur.
Een tegensprekelijk debat met Maarten Boudry: wetenschapsfilosoof U Gent en Coen Vermeeren: Ingenieur lucht- en ruimtevaart TUDelft. Moderator Rob Vanoudenhoven.

Meer info >>

 
         
         
         
     

Hartelijk dank voor uw interesse die u betoont. Vergeet niet deel te nemen aan de Actie Syrië en die door te geven aan kennissen zodat er ook op de politieke tribune een ander geluid wordt gehoord. Dank alvast in naam van de lijdende bevolking in Syrië.

Samen sterk!