Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom 6 februari 2018

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
     


Deze keer beginnen we met onze agenda. De stichter van de beweging ’PornovrijeGeneratie’ komt naar ons toe! Daarop volgen de nieuwsbrieven van Pater Daniël. Steeds opnieuw ontmaskert hij de leugens over Syrië van de Westerse pers. De migratiepolitiek was de laatste weken een hot item in de media. We willen even een kijkje nemen achter de schermen en de oorzaak van de vluchtelingenstroom opzoeken. Voorts geven we een kritische kijk wat betreft de transitie van Bo Van Spilbeeck. In de media hebben we een eenzijdig positief verhaal gehoord. Wat is de schaduwkant hiervan? Veel leesijver!

 
         
         
      AGENDA  
   


Ik ben Joan Lindhout, 32 jaar, woonachtig onder de rook van Rotterdam en ik heb vorig jaar de beweging ‘Pornovrije Generatie’ opgestart. Veel mensen kijken ernaar, maar weinig mensen praten erover. Dat moet andersom. Ik wil een nationaal debat aanwakkeren over dit onderwerp. Het is niet uit te leggen waarom een hele generatie jongeren vrije en onbelemmerde toegang heeft tot hardcore pornografie en waarom niemand een duidelijk tegengeluid laat horen. Om hier verandering in te brengen zal er een bewustwordingsproces op gang moeten worden gebracht waarbij mensen worden stilgezet en eens reflecteren op wat porno is en doet en waarom dat anno 2018 zo normaal wordt gevonden.
Om dat te bereiken moet iedereen de negatieve effecten van het maken en kijken van porno onder ogen zien om te beseffen dat het geen onschuldig vermaak is.
Ik zal voor u een lezing geven zodat u de ernst inziet van de massale pornoficatie van onze samenleving en dat u er ook gericht actie tegen kunt ondernemen. Samen kunnen wij werken aan een pornovrije generatie!

WERKEN AAN EEN PORNOVRIJE GENERATIE door Joan Lindhout
Vrijdag 2 maart te Brugge om 19u30
Meer info >>

 
         
         
         
      SYRIË  
   


De echte oorlog gaat nog even door. Waren er vroeger ruim 22 miljoen inwoners in Syrië, nu wellicht nog amper 18 miljoen, 400.000 werden gedood, 5,5 miljoen vluchtten naar het buitenland, 6,5 miljoen waren vluchtelingen in het land zelf. Steeds meer mensen blijven terugkomen. Meer dan 3000 keerden nu terug naar Deir Ezzor, meer dan 500 naar Beit Jin … En aan de heropbouw wordt overal gewerkt. “De westerse waanzin” echter, de gruwelijkste van alle beschavingen ooit, blijft de totale vernietiging van Syrië nastreven. Het dappere Syrische volk zal ook nu de nodige offers brengen om zijn onafhankelijkheid te bewaren en in harmonie met elkaar te blijven leven. Zo kunnen wij hopen en bidden dat 2018 een keerpunt mag worden voor de vrede in Syrië.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
19 januari 2018
Een nieuwe beweging van vrede.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

In 1957 wilden de VS samen met Turkije en Irak al een militaire invasie in Syrië, zoals Dwight David Eisenhower, de opperbevelhebber van de Geallieerde strijdkrachten in Europa en de 34ste president van de Verenigde Staten (+ 1969), in zijn memoires heeft toegegeven. Sindsdien blijven de VS Syrië ontwrichten. In 2012 hadden ze hiervoor een monstercoalitie opgericht met 114 landen. Deze “internationale coalitie” is nu tot nauwelijks 1/4e geslonken. De VS beweren het terrorisme te bestrijden maar het tegendeel is waar. Ze gebruiken terroristen om Syrië te destabiliseren. Zij trachten in Syrië de grote wereldmachten (die zij als concurrenten beschouwen) op economisch, politiek en militair gebied aan hen onderworpen te houden. Het verbond van Syrië met Rusland, Iran, Hezbollah en China is hiervoor gelukkig al te sterk. Over de inval in Irak zei generaal Wesley Clark destijds dat hij niet wist waarom Amerika Irak moest binnenvallen. Hij voegde er aan toe: “Ik veronderstel dat ze niets anders te doen hebben.” (zie bijgevoegde video achteraan). Wij zouden dringend willen vragen: “Als je niets te doen hebt, doe het dan a.u.b. niet hier!”

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
26 januari 2018
Een massale mediamanipulatie ... om oorlog te voeren.
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Hier vindt u meer uitleg over de monstercoalitie die in 2012 is gevormd.

WIE ZIJN DE ECHTE VRIENDEN VAN SYRIË?
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Sinds zaterdag is Turkije Afrin (N. Syrië) binnengevallen. Uiteindelijk is het een NAVO-land dat tegen de NAVO vecht. Allebei illegaal. Een Vlaams spreekwoord zegt: “Wanneer twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.” Laten we hopen en bidden. De toestand is er in ieder geval erg zorgwekkend. We geven na het nieuws uit de gemeenschap, een beschouwing over de verdergaande mediaoorlog tegen Syrië. Iedereen die een weinig inzicht en een beetje kritische zin heeft, weet dat het Syrische leger geen chemische wapens heeft gebruikt of zal gebruiken. Die heeft het helemaal niet nodig en het zou het allerdomste zijn wat het kan doen door zo de hele wereld een reden te geven om zich nog meer tegen Syrië te keren. Er is overigens nog geen enkel hard bewijs tegen Syrië gevonden. Syrië en Rusland vragen al jaren een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van chemische wapens maar deze vraag wordt steeds deskundig van de tafel geveegd door “de internationale gemeenschap”. Ondertussen regent het valse “officiële rapporten” en beschuldigingen zonder enige grond om de leugens in de openbare opinie levendig en de waarheid verborgen te houden.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
2 februari 2018
De criminele elite
Lees verder >>

 
         
         
      VLUCHTELINGENSTROMEN  
   


Vluchtelingenstromen zijn geen fenomeen op zichzelf. Als je die wil stoppen moet je een andere politiek gaan voeren! De oorzaak moet aangepakt worden! Vijf eenvoudige stappen zeggen hoe de vluchtelingenstromen doelgericht naar Europa worden gestuurd:

  1. Een oorlog wordt uitgelokt en gefinancierd.
  2. Het oorlogsland wordt gestraft. De buitenlandse activa van het doelland worden bevroren, invoer wordt verboden.
  3. De financiële middelen worden onttrokken aan de vluchtelingenkampen rondom het oorlogsland
  4. Van de vluchtelingen-mensensmokkel naar Europa wordt een big business gemaakt.
  5. Vluchtelingen wordt geld beloofd in Europa. Mensenrechtenorganisaties, politieke partijen en media effenen de weg voor de vluchtelingen, door nieuwe wetten te eisen en de vluchtelingen een onvoorwaardelijke opname te beloven in Europa.

HOE “REGEERT ” GELD DE VLUCHTELINGENSTROMEN NAAR EUROPA?
10 oktober 2017
Lees verder >>

 
         
         
         
      TRANSITIE  
     


De eenzijdige positieve informatie die de media brengen over de omvorming van man tot vrouw van de bekende reporter bij VTM, Bo Van Spilbeeck, willen we toch even doorprikken met een kritische stem. Mogen we deze daad ook absurd vinden in plaats van moedig? Ieder is natuurlijk vrij om te doen wat hij wil, maar ook wij zijn vrij om eens de keerzijde van het verhaal te belichten.

VAN BOUWDEWIJN NAAR BO VAN SPILBEECK, EEN MOEDIGE DAAD?
2 februari 2018
Lees verder >>

 
         
         
         
   

Hartelijk dank voor uw interesse. Stuur deze mail of een artikel die u geraakt heeft gerust door aan geïnteresseerden.
Dank ook aan ieder die lidgeld heeft gestort voor 2018. Het bemoedigt ons om door te gaan. U kan dit nog steeds doen (Meer info >>).

Samen sterk!