Is deze mail niet leesbaar, ga dan naar de online versie>>  
     
  BESTE VRIENDEN,  
     

Nieuwsbrief Tegenstroom

 
         
 

 

 

Beste vrienden,

 
         
   


Hier zijn we terug aan het prille begin van het nieuwe schooljaar. Ook wij gaan terug van start. Dit jaar wijzigen sommige zaken.

 
         
         
      NIEUWSBRIEF  
   
We gaan de nieuwsbrieven voortaan versturen onder de noemer ‘Tegenstroom’. Deze organisatie bestaat intussen twee jaar. Tegenstroom is een pluralistische en onafhankelijke organisatie, gegroeid vanuit de basis. Ieder is welkom, wat ook zijn levensovertuiging is. Zo bereiken we een breder publiek.
 
         
 

klik op afbeelding

 

We gaan in tegen de dictatuur van de financiële elite die hun hegemonie wil vestigen op uiteenlopende gebieden als, politiek (verdwijnen soevereiniteit staten), handel (TTIP) , financiën (BIS-bank), justitie (Patriot Act) , geneeskunde, landbouw (patent), ethiek (seksuele revolutie), onderwijs (ondermijnen vrijheid van onderwijs), ideologie (religies in de privésfeer), wetenschappen. Wij willen dit aan het licht brengen en invloed uitoefenen.

Via de nieuwsbrief Comité Bezorgde Ouders willen we vooral de ethische kwesties onder de loep nemen. U kunt zich hier inschrijven >>

Zoals gewoonlijk beginnen we met de nieuwsbrieven van Pater Daniël. Pater Daniël beschrijft de situatie in Syrië als levende getuige. Hij woont er intussen 7 jaar, in het klooster Mar Yacub, tegen de grens met Libanon. We merken dat hij hoe langer hoe scherper is in zijn kritiek en geen blad voor de mond neemt.
Voorts leest u onze maatschappelijke visie op het pluralisme, de toestand in Afghanistan nu terug VS-militairen er een missie uitvoeren en een boeiend getuigenis van Gerard Bernhard, de stichter van de Blije B.

We kunnen niet alles in onze nieuwsbrief kwijt, neem daarom ook eens een kijkje op onze facebookgroep ‘Stem&Tegenstem’>>.
Veel leesgenot.

 
         
         
      AGENDA  
   


We komen vijfmaal per werkjaar samen en nodigen een gastspreker uit. De datums zijn 13 oktober, 1 december, 2 februari, 30 maart en 8 juni. We komen dit jaar samen in Wijkcentrum Xaverianen. Dit ligt dicht bij de afrit Brugge van de autostrade E40 en op loopafstand van het station. Onze eerste spreker kunnen we van harte aanbevelen, C.F. Van der Horst die het boek geschreven heeft ‘Dodelijke leugens, artsen en patiënten misleid’. Op de flyer vindt u alle gegevens.

Lees meer >>

 
         
         
      SYRIË  
   


“Ik herhaal wat ik reeds in 2005 gezegd heb: de prijs van de weerstand is veel kleiner dan die van de capitulatie”. Wij hebben ons verzet en onze samenleving is er gezonder en harmonieuzer uit gekomen. In deze harmonie ligt de complementariteit van de enen met de anderen vervat, met alle religies, tradities, gewoontes, gebruiken en opvattingen. Dat alles samen geeft de unieke nationale kleur en dat is de eenheid van het volk.
Van een eerder gevangengenomen hoge leider van IS bleek dat hij een agent van de Mossad is. IS is inderdaad een creatie van de VS en de zionisten".

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
1 september 2017
Toespraak van de Syrische president tot het diplomatenkorps
Lees verder >>

 
         
         
   

Een vaste strategie voor de terreur in Europa! "Is dat geen geweldig toeval dat er bij de aanslagen destijds op de WTC-torens in New York een geheel ongeschonden paspoort van een terrorist gevonden werd? Een terrorist die voorbeeldig zijn paspoort bij zich heeft, dat het helse vuur van een brandend vliegtuig en van het smeltende staal (ongeveer bij 3000 graden?) ongeschonden overleeft! En dan de identiteitspapieren van de gebroeders Kouachi die netjes in de auto liggen na de aanslag op Charlie Hebdo! Wat een geweldig toeval, zeg. En bij de aanslag op de Bataclan kon de politie meteen al hun sms-bericht lezen op een ongeschonden gsm in een openbare vuilbak naast de Bataclan. Helemaal geen toeval, maar een bewuste strategie van de CIA zegt Jean-Yves Jézéquel. Europa moet de indruk hebben dat het door fanatieke islamisten bedreigd wordt en dat het zich daartegen moet verdedigen door nog meer militarisatie, nog hogere budgetten voor leger en politie, nog veel meer middelen voor de NAVO en door het aanvaarden van een drastische inperking van de persoonlijke vrijheden".
Onder deze link vindt u meer uitleg over valse aanslagen ‘De blauwdruk van valse aanslagen’ (Bron >>).

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
25 augustus 2017
Een vaste strategie voor de terreur in Europa
Lees verder >>

 
         
         
   

Tussendoor hebben de VS in 4 jaar tijd aan Europa 10 miljard gegeven om zich beter te kunnen verdedigen tegen de zogenaamde “Russische agressie”. Het doel is duidelijk: Europa tot een oorlog tegen Rusland brengen in dienst van het Amerikaanse eigenbelang. Dus 10 miljard om Europa nog onveiliger te maken. Goed nieuws uit Turkije. Turkije wil de Nationale Syrische Coalitie niet meer steunen. Deze terroristen van Saoedi-Arabië in schitterende villa’s worden door de “internationale gemeenschap” erkend als “de enige en wettige vertegenwoordiging van het Syrische volk” (!?). En de maskers van het spel met chemische wapens is ook al gevallen. We weten nu waar we de echte schuldigen moeten zoeken: in Washington, London en Tel Aviv.

NIEUWSBRIEF PATER DANIEL
18 augustus 2017
Een “heilige oorlog” tegen de “slechteriken” van de hele wereld
Lees verder >>

 
         
         
      AFGHANISTAN  
   


Willen de Verenigde Staten de oorlog in Afghanistan überhaupt winnen? Er is reden om aan te nemen van niet. De VS heeft geopolitieke belang om de instabiliteit in Afghanistan en daarmee in de regio in stand te houden. Daarnaast komt het voortbestaan van de huidige situatie Washington beter uit, om te midden van de chaos, ongestoord bepaalde grondstoffen aan het land te onttrekken.

WAAROM DE VS DE TALIBAN NIET WILLEN VERSLAAN.
Jonathan van Tongeren, 31 augustus 2017
Lees verder >>

 

 
         
         
      ACTIEF PLURALISME  
   


De verdeel-en-heersstrategie wordt gebruikt om de verschillende religies tegen elkaar op te zetten en ten slotte in de privéhoek te duwen. ‘Want religie brengt alleen maar verdeeldheid, oorlog mee’ zo lijkt het.
Hier ziet u een duidelijk staaltje hoe religieuze tekens worden verwijderd om de zogenaamde vrede te bewaren. “Lidl haalt kruisbeelden uit Griekse landschappen op verpakkingen”
(Bron >>).
Het zijn de liberalen in de politiek die ijveren om alle religies in de doofpot te stoppen. Wij opteren echter voor het behoud van de diverse levensovertuigingen die zichtbaar aanwezig zijn in onze samenleving en waar ieder zijn voorkeur kan uitbouwen. Ze moeten niet omgevormd worden tot een seculier aanvaard concept, wel moet elk extremisme uitgebannen worden. Wanneer de levensovertuigingen in de privéhoek belanden, is het gevaar dat vadertje staat zijn ‘religie’ gaat opleggen. Die is allesbehalve neutraal en wordt dan de nieuwe dictatuur van de vrijmetselaars. “De “neutralistische” opvatting doet alsof de wet in haar kern losstaat van inhoudelijke voorkeuren” (Bron >>).

 
         
         
      FINANCIËLE WERELD  
   


Dat Belfius, een goed draaiende staatsbank, terug in privéhanden zal belanden, is bedroevend. Terwijl de winst naar de Staat, dus de burger ging, zal die nu teruggaan naar de 1 % rijken. Daarom willen we het alternatief ‘De Blije B’ aanbevelen van Ronald Bernhard. Hij komt uit de bankenwereld en heeft zelf gezien hoe banken ook dienen om oorlogen en terrorisme te financieren. Het satanisme dat weelderig in die kringen hoogtij viert, heeft hem ertoe gebracht uit deze wereld te stappen en theologie te gaan studeren. Als satan bestaat, dan bestaat God ook…

Video 1 >> Levensverhaal Ronald Bernhard

Video 2 >> Vragen beantwoorden

Video 3 >> Vragen beantwoorden

In de laatste video >> Uitleg Blije B

Neem even uw tijd om de video's te beluisteren en steun het project Blije B.

 
         
         
     


Dank voor uw interesse en houd vrijdag 13 oktober alvast vrij. Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar geïnteresseerden. Dank alvast!

Samen sterk!