WAT DOEN WE  
     
 

De politiek, de bankenwereld, de zakenwereld, economie, het leger, justitie, het onderwijs, de media, wetenschap, landbouw, de voedingsindustrie, milieubescherming, religie ... zijn allemaal belangrijke sectoren en essentieel voor onze samenleving, zolang ze in dienst staan van het volk, de basis.

Zodra ze in dienst komen te staan van het kapitaal/de macht, dan moeten we deze domeinen kritisch durven bekijken.

Tegenstroom wil aan het licht brengen waar het mis loopt. En waar mogelijk willen we invloed uitoefenen of alternatieven aanbrengen.